Mikro Kapital pokračuje v růstu na Mintos přidáním své dceřiné společnosti s Fitch hodnocením „B-“ z Běloruska

Mikro Kapital prostřednictvím svého subjektu Mikro Leasing rozšiřuje své působení na Mintosu a nově Vám nabízí investice do úvěrů poskytovaných v Bělorusku. Na Mintosu se po Rusku, Moldavsku a Rumunsku jedná o čtvrtou zemi skupiny Mikro Kapital Group. Úvěry Mikro Leasing budou na tržišti Mintos vedeny v eurech (€) a ruských rublech (RUB) a jejich očekávaný výnos je až 10 % (úvěry v €) a až 16 % (úvěry v RUB). 

Společnost Mikro Leasing, založená v roce 2009, získala v roce 2019 jako první leasingová společnost v Běloruské republice Fitch rating B- (mezinárodní ratingová agentura). K 30. září 2019 činilo čisté úvěrové portfolio společnosti Mikro Leasing 33 milionů €.

Mezi hlavní činnosti společnosti patří leasing automobilů, speciálních strojů, vybavení a nemovitostí. V tuto chvíli má společnost Mikro Leasing 4800 aktivních smluv a 3700 akivních klientů a od roku 2019 již poskytla úvěry v celkové výši 123 milionů €. V rámci skupiny jako celku přesahuje celková výše poskytnutých úvěrů částku 450 milionů €.

Činnost společnosti Mikro Leasing je navíc regulována Národní bankou Běloruské republiky.

O skupině Mikro Kapital

Skupina Mikro Kapital vznikla v roce 2008 a nyní se zaměřuje na využívání technik mikrofinancování pro investice do malých podniků v rozvíjejících se oblastech světa, a to především v Rusku a spřízněných zemích, střední a východní Asii a Latinské Americe. K 31. prosinci 2018 měla skupina pod svou správou aktiva v hodnotě 530 milionů €.

Zaměřením holdingové společnosti je mikrofinancování malých a středních podniků v zemích východní Evropy. Mikro Kapital Group v současné době spojuje finanční instituce v Itálii, Švýcarsku, Lucembursku, Arménii, Rusku, Bělorusku, Rumunsku, Moldavsku, Tádžikistánu a dalších zemích.

Mikro Leasing na Mintosu

Na Mintosu získává společnost Mikro Leasing Mintos Rating B+. Její úvěry jsou zajištěny garancí zpětného odkupu a spoluúčast společnosti Mikro Leasing na riziku (tzv. skin in the game) činí 10 %. Investorům na Mintosu úvěrová společnost nabízí úrokové sazby do výše až 10 % (úvěry v €) a až 16 % (úvěry v RUB). Průměrná velikost úvěru je 11 000 € a průměrná délka trvání je 30 měsíců. Všechny úvěry poskytnuté v Bělorusku společností Mikro Leasing jsou navíc zajištěny skupinovou garancí Mikro Kapital Group SARL. Pokud bude například úvěr zajištěný garancí zpětného odkupu v prodlení déle než 60 dní a poskytovatel úvěru nebude schopen daný úvěr odkoupit, společnost Mikro Kapital Group SARL je povinna tento odkup provést.

„Naším zájmem je nadále rozšiřovat transakce a udržovat ziskový růst. Díky Mintosu máme výtečnou příležitost k získání financí od individuálních investorů s rozumnnými sazbami. Úspěch naší společnosti na leasingovém trhu ve velké míře závisí právě i na Mintosu. Usilujeme o automatizaci našich podnikových procesů v globálním měřítku a v našich obchodních modelech využíváme inovativních řešení. Spolupráce s Mintosem proto plně vyhovuje naší vizi pro budoucí financování,“ říká Azalšo Tagajev, ředitel společnosti Mikro Leasing.

V současné době má společnost Mikro Leasing 7 kanceláří s 80 zaměstnanci ve všech administrativních centrech krajů Běloruska. V posledních několika letech společnost podstoupila výroční audit provedený společností KPMG v souladu s mezinárodními standardy finančního reportingu a místními účetními postupy. 

Pro přístup k úvěrům Mikro Leasing mají investoři možnost investovat do úvěrů poskytnutých společností Mintos Finance Estonia společnosti Mikro Leasing, kde jsou splátky závislé na platbách dlužníka. Každý jednotlivý úvěr poskytnutý společností Mintos Finance Estonia společnosti Mikro Leasing je vázaný na konkrétní úvěr poskytnutý společností Mikro Leasing koncovému dlužníkovi. Mintos Finance Estonia je společnost skupiny Mintos. Podrobný popis nové struktury je dostupný ve smlouvě o úvěru a v dohodě o postoupení Mintos Finance Estonia.

Zobrazit úvěry Mikro Leasing na Primárním trhu

Sdílet:

Chcete se podělit o svůj názor?

Pište své nápady, pokládejte dotazy a diskutujte s jinými investory na našem diskuzním fóru Mintos Community.

community-banner