Mikro Kapital rozwija się na Mintos dodając spółkę zależną ocenioną przez Fitch na „B-” z Białorusi

Mikro Kapital wraz ze swoim podmiotem prawnym Mikro Leasing, rozpoczyna działalność na Mintos i oferuje inwestycje w pożyczki udzielane na Białorusi. Na Mintos jest to już czwarty kraj Grupy Mikro Kapital, obok Rosji, Mołdawii i Rumunii. Mikro Leasing udostępnia na rynku Mintos pożyczki w euro (EUR) i rublu rosyjskim (RUB). Inwestorzy mogą oczekiwać stóp zwrotu do 10% (w przypadku pożyczek w EUR) i do 16% (dla pożyczek w RUB). 

Założona w 2009 roku, Mikro Leasing jest pierwszą firmą leasingową z Białorusi, która w 2019 roku, otrzymała rating kredytowy (międzynarodowej agencji ratingowej) Fitch na poziomie B- . Na dzień 30 września 2019 roku, firma Mikro Leasing posiadała portfel pożyczkowy netto w wysokości 33 mln EUR

Główne obszary działalności spółki to leasing samochodów, leasing specjalistycznych urządzeń, leasing sprzętu, leasing nieruchomości. Obecnie, Mikro Leasing posiada 4 800 aktywnych umów, 3 700 aktywnych klientów, a od 2009 roku firma udzieliła pożyczek w łącznej wysokości 123 mln EUR. W całej Grupie łączna kwota udzielonych pożyczek przekracza 450 mln EUR.

Firma Mikro Leasing podlega regulacjom Narodowego Banku Republiki Białorusi.

O grupie Mikro Kapital

Założona w 2008 roku, Mikro Kapital jest obecnie grupą, która koncentruje się na wykorzystaniu technik mikrofinansowania do inwestowania w małe przedsiębiorstwa w rozwijających się regionach świata, zwłaszcza w Rosji i krajach powiązanych z Rosją, w Azji Środkowej i Wschodniej oraz Ameryce Łacińskiej. Na dzień 31 grudnia 2018 roku, Grupa zarządzała aktywami o łącznej wartości wynoszącej 530 mln EUR.

Spółka holdingowa specjalizuje się w mikrofinansowaniu małych i średnich przedsiębiorstw w krajach Europy Wschodniej. Grupa Mikro Kapital zrzesza obecnie instytucje finansowe z Włoch, Szwajcarii, Luksemburga, Armenii, Rosji, Białorusi, Rumunii, Mołdawii, Tadżykistanu i innych krajów.

Mikro Leasing na Mintos

Na Mintos, firma Mikro Leasing otrzymała ocenę Mintos Rating na poziomie B+. Jej pożyczki są objęte gwarancją odkupu. Dodatkowo, firma Mikro Leasing zachowuje 10% udział w udzielanych przez siebie pożyczkach. Inwestorom na Mintos, firma oferuje oprocentowanie do 10% (dla pożyczek w EUR) oraz do 16% (w przypadku pożyczek udzielanych w RUB). Średnia kwota pożyczki wynosi 11 000 EUR, przy średnim okresie wynoszącym 30 miesięcy. Ponadto, wszystkie pożyczki udzielane przez Mikro Leasing na Białorusi mają gwarancję Grupy Mikro Kapital SARL. Na przykład, jeśli opóźnienie w spłacie pożyczki z gwarancją odkupu wynosi ponad 60 dni, a pożyczkodawca nie jest w stanie jej odkupić, firma Mikro Kapital Group SARL będzie musiała ją dokonać jej odkupu.

„Jesteśmy zainteresowani rozszerzeniem naszej działalności i utrzymaniem rentownego wzrostu. Dzięki Mintos zyskaliśmy doskonałą okazję do pozyskania środków od inwestorów indywidualnych po rozsądnych stawkach. W dużej mierze, sukces naszej firmy na rynku leasingowym zależy również od Mintos. Dążymy do globalnej automatyzacji naszych procesów biznesowych i wykorzystujemy innowacyjne rozwiązania w naszych modelach biznesowych, dlatego też współpraca z Mintos w pełni odpowiada naszej wizji finansowania w przyszłości” – powiedział Azalsho Tagayev, dyrektor Mikro Leasing.

Obecnie, firma Mikro Leasing posiada 7 biur, zatrudniając 80 pracowników we wszystkich ośrodkach administracyjnych obwodów w Republice Białorusi. W ciągu ostatnich kilku lat, Mikro Leasing była objęta corocznym audytem przeprowadzanym przez KPMG zgodnie z międzynarodowymi standardami sprawozdawczości finansowej i lokalnymi procedurami rachunkowymi. 

Aby uzyskać ekspozycję na pożyczki Mikro Leasing, inwestorzy mogą inwestować w pożyczki udzielane przez Mintos Finance Estonia na rzecz Mikro Leasing, których spłaty zależą od spłat dokonywanych przez pożyczkobiorcę. Każda pożyczka udzielona przez Mintos Finance Estonia na rzecz Mikro Leasing będzie powiązana z odpowiednią pożyczką udzieloną przez Mikro Leasing na rzecz ostatecznego pożyczkobiorcy. Mintos Finance Estonia jest spółką z grupy Mintos. Szczegółowy opis nowej struktury znajduje się w umowie pożyczki Mintos Finance Estonia i umowie cesji.

Zobacz pożyczki Mikro Leasing na rynku pierwotnym

Najnowsze aktualności

Udostępnij:

Masz coś, czym chciałbyś się podzielić?

Zadawaj pytania, dziel się swoimi przemyśleniami i dyskutuj z innymi inwestorami na forum Społeczności Mintos.

community-banner