Mikro Kapital, wiodąca firma pożyczkowa z Rosji, dołącza do platformy Mintos!

Firma JSC MFC Mikro Kapital (Mikro Kapital) właśnie dołączyła do platformy Mintos, oferując inwestorom możliwość dokonywania inwestycji w udzielane przez nią w Federacji Rosyjskiej pożyczki dla przedsiębiorstw. Roczna średnia stopa zwrotu netto z inwestycji wyniesie do 15%, w przypadku pożyczek udzielanych w rosyjskich rublach (RUB) i do 9% dla pożyczek udzielanych w euro (EUR).

Firma Mikro Kapital stanowi część Grupy Mikro Kapital, globalnej spółki holdingowej, która zrzesza instytucje finansowe we Włoszech, Szwajcarii, Luksemburgu, Armenii, Rosji, na Białorusi, w Rumunii, Mołdawii, Tadżykistanie i innych krajach. Według stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku, łączna wartość aktywów zarządzanych przez Grupę, która została założona w 2008 roku, wynosiła 450 mln EUR.

Obecnie, firma posiada doświadczoną międzynarodową kadrę kierowniczą, która ma również doświadczenie na lokalnym rynku. Celem firmy jest zapewnianie finansowania dla mikroprzedsiębiorstw, jak również małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP).

Obecnie, firma posiada 46 biur i 220 pracowników, którzy obsługują gęsto zaludnione regiony w Federacji Rosyjskiej. Firmie udało się pozyskać 6.000 klientów i według stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku, posiadała portfel pożyczkowy netto o wartości 21,3 mln EUR.

Na podstawie wskaźników dynamiki portfela za 2018 rok, firma uzyskała pozycję lidera wśród instytucji zajmujących się mikrofinansowaniem (MFI), i obecnie plasuje się wśród trzech czołowych instytucji MFI zajmujących się udzielaniem zabezpieczonych pożyczek w Rosji. Od 2008 roku firma Mikro Kapital udzieliła pożyczek o wartości 433 mln EUR. Firma posiada licencję i podlega regulacjom Centralnego Banku Rosji.

„Jako instytucja finansowa, dążymy do dywersyfikacji, która jest jedną z głównych strategii naszej firmy. Dzięki temu, że Mintos jest platformą internetową, oferuje on doskonałe możliwości pozyskiwania środków finansowych po przystępnych cenach, bezpośrednio od indywidualnych inwestorów. Jednocześnie, jesteśmy przekonani, że dzięki skutecznym modelom biznesowym, platformy takie jak Mintos coraz bardziej zyskują na popularności i dlatego chcemy również być częścią tego rozwoju” – powiedział Dyrektor Generalny Mikro Kapital Hakob Hocanjan.

Firma Mikro Kapital oferuje nowe możliwości dostępne na platformie Mintos

Firma Mikro Kapital udostępnia inwestorom na platformie Mintos udzielane w Rosji pożyczki dla przedsiębiorstw. Firma posiada rating Mintos na poziomie A-. Pożyczki są udzielane zarówno w rublach (RUB), jak i w euro (EUR). Inwestorzy mogą oczekiwać stóp zwrotu z inwestycji, odpowiednio do 15% i 9% w skali roku.

Wartość udostępnianych na platformie Mintos pożyczek udzielanych przez firmę Mikro Kapital wynosi od 5.000 do 40.000 EUR, w przypadku pożyczek denominowanych w euro oraz od 365.000 do 2.900.000 RUB, w przypadku pożyczek firmy denominowanych w rublach. Okres spłaty pożyczek wynosi od 9 do 24 miesięcy.

Wszystkie pożyczki udzielane przez Mikro Kapital posiadają zabezpieczenie w postaci gwarancji odkupu, która zostanie zrealizowana w przypadku, gdy zaległość w spłacie pożyczki wyniesie ponad 60 dni. Dodatkowo, pożyczkodawca zachowa i utrzyma 5-proc. udział w każdej pożyczce udostępnianej na platformie Mintos, w ten sposób ściślej wiążąc swoje interesy z interesami inwestorów.

W roku 2018 firma Mikro Kapital uzyskała bardzo dobre wyniki

W  2018 roku, firma Mikro Kapital uzyskała bardzo dobre wyniki finansowe. Firmie udało się nie tylko powiększyć portfel o 243,5% w ujęciu rok do roku, lecz również odnotowała ona zysk netto w wysokości 137.000 EUR, co oznacza wzrost o 61,2% w stosunku do 2017 roku.

 

Udostępnij:

Masz coś, czym chciałbyś się podzielić?

Zadawaj pytania, dziel się swoimi przemyśleniami i dyskutuj z innymi inwestorami na forum Społeczności Mintos.

community-banner