Mikro Kapital zwiększa swoją obecność na Mintos udostępniając pożyczki udzielane przedsiębiorstwom w Mołdawii

Mikro Kapital, która ostatnio udostępniła swoje pożyczki dla przedsiębiorstw udzielane w Federacji Rosyjskiej, obecnie oferuje inwestorom jeszcze więcej możliwości inwestycyjnych na rynku, tym razem z innego kraju, mianowicie z Mołdawii! 

Firma Mikro Kapital Moldova jest pozabankową instytucją pożyczkową (NBCO), która zajmuje się udzielaniem pożyczek dla mikro i małych przedsiębiorstw oraz osób fizycznych w Republice Mołdawii. W okresie od założenia w 2013 roku, do końca I kw. br., mołdawska firma udzieliła ponad 3.900 pożyczek.

Firma Mikro Kapital Moldova plasuje się wśród pierwszych 10 pozabankowych instytucji pożyczkowych

W Mołdawii działa 199 zarejestrowanych pozabankowych instytucji pożyczkowych (NBCO). Według stanu na koniec 2018 roku, firma Mikro Kapital Moldova była 9. największą firmą pożyczkową pod względem wielkości portfela pożyczkowego brutto. W Mołdawii, instytucje NBCO są monitorowane i nadzorowane przez Narodową Komisję Rynków Finansowych Mołdawii.

Mikro Kaptial Moldova jest częścią Grupy Mikro Kapital, globalnej spółki holdingowej, która zrzesza instytucje finansowe we Włoszech, Szwajcarii, Luksemburgu, Armenii, Rosji, na Białorusi, w Rumunii, Mołdawii, Tadżykistanie i innych krajach. Według stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku, łączna wartość aktywów zarządzanych przez Grupę, która została założona w 2008 roku, wynosiła 530 mln EUR.

Co firma Mikro Kapital Moldova oferuje inwestorom na rynku Mintos

Obecnie, firma Mikro Kapital Moldova udostępnia inwestorom na rynku Mintos udzielane w Mołdawii pożyczki dla przedsiębiorstw w EUR. Wielkość udzielanych pożyczek wynosi od 500 do 150.000 EUR, przy średnim terminie spłaty wynoszącym 44 miesiące. Inwestorzy mogą oczekiwać stóp rocznych stóp zwrotu netto w wysokości do 9%. 

Wszystkie pożyczki udzielane przez Mikro Kapital Moldova mają gwarancję odkupu. Oznacza to, że w przypadku, gdy zaległość w spłacie pożyczki wynosi ponad 60 dni lub więcej, firma pożyczkowa odkupi taką pożyczkę. Dodatkowo, pożyczkodawca zachowa i utrzyma 5% udział w każdej udostępnianej pożyczce, w ten sposób ściślej wiążąc swoje interesy z interesami inwestorów.

Na Mintos, firma Mikro Kapital Moldova posiada Mintos Rating na poziomie A-. Rating ten przede wszystkim wynika z osiąganych przez spółkę solidnych wyników finansowych, historii osiągnięć jej kierownictwa oraz stabilnych wskaźników jakości portfela osiąganych w dłuższym horyzoncie czasu. Według stanu na koniec maja br., firma posiadała portfel pożyczkowy netto o wartości 12,4 mln EUR i osiągnęła zysk netto w wysokości 0,2 mln EUR. 

Aby poznać bardziej szczegółowe informacje dotyczące wyników finansowych firmy, jej struktury zarządzania i prowadzonej przez nią działalności w Mołdawii, prosimy o zapoznanie się z prezentacją na temat tej firmy, która znajduje się tutaj.

Inwestorzy będą mieć możliwość inwestowania w pożyczki udzielane przez Mikro Kapital Moldova, dokonując inwestycji w pożyczki udzielane Mikro Kapital Moldova przez Mintos Finance, których spłaty zależą od spłat dokonywanych przez pożyczkobiorcę. Każda pożyczka udzielona Mikro Kapital Moldova przez Mintos Finance będzie powiązana ze spłatą odpowiedniej pożyczki udzielonej przez Mikro Kapital Moldova ostatecznemu pożyczkobiorcy.

Nie przegapcie tej znakomitej okazji do inwestowania w udzielane w Mołdawii pożyczki dla przedsiębiorstw, które są udostępniane przez firmę Mikro Kapital Moldova. Jeśli korzystacie z narzędzia Auto Invest, musicie dokonać odpowiedniej aktualizacji Waszych ustawień.

 

Udostępnij:

Masz coś, czym chciałbyś się podzielić?

Zadawaj pytania, dziel się swoimi przemyśleniami i dyskutuj z innymi inwestorami na forum Społeczności Mintos.

community-banner