Mintos 2023. gada jūlija ieskats: 6 mēnešu tirgus pārskats

Esam publicējuši jaunāko Mintos ieskatu. Mūsu mērķis ir sniegt investoriem visplašāko un noderīgāko informāciju, lai viņi varētu pieņemt izsvērtus lēmumus par savām investīcijām.

Šomēnes apskatīsim būtiskākos notikumus 2023. gada pirmajā pusgadā.

BRICS kā alternatīvās finanšu lielvaras izaugsme

Nemitīgi mainīgajā globālās ekonomikas vidē 2023. gadā uzmanību ir piesaistījis BRICS ekonomikas bloks – alianse, kurā ietilpst Brazīlija, Krievija, Indija, Ķīna un Dienvidāfrika, pateicoties tā saskaņotajai rīcībai ekonomiskās integrācijas un alternatīvu finanšu sistēmu veicināšanas jomā. Tikai šogad vien vairāk nekā 10 valstis ir izrādījušas interesi pievienoties BRICS, apliecinot, cik ietekmīga ir kļuvusi šī grupa.1

Attālināšanās no ASV dolāra

Pēdējos gados ir daudz diskutēts par to, ka BRICS valstis cenšas mazināt savu atkarību no ASV dolāra.

Tas var izraisīt būtiskas pārmaiņas pasaules ekonomikā ASV politiskās un makroekonomiskās politikas dēļ. Daži analītiķi prognozē, ka BRICS alianse varētu novest pie tā, ka pasaules iedzīvotāji kā galveno valūtu izmantos ar zeltu nodrošināto Ķīnas juaņu, kas būtiski mazinātu ASV dolāra statusu.2

Lai gan šādas perspektīvas nevar ignorēt, citi ekonomisti tās uztver skeptiski. Piemēram, daļa ekspertu lielā mērā noraida iespēju, ka Krievija un Ķīna varētu sašūpot dolāra dominējošo pozīciju pasaulē. Viņi apgalvo, ka Krievijas ekonomika, kas ar naftas tirdzniecības starpniecību ir piesaistīta dolāram, un Ķīnas stingrā kapitāla kontrole padara šo valstu valūtas mazāk pievilcīgas.3

Lai gan Ķīna ir centusies palielināt juaņas izmantošanu globālā mērogā, skaitļi liecina, ka dominējošā loma joprojām ir ASV dolāram. Laikposmā no 1999. gada līdz 2019. gadam ar ASV dolāriem tika veikti 96% tirdzniecības norēķinu Amerikā, 74% Āzijas un Klusā okeāna reģionā, 66% Eiropā un 79% pārējā pasaulē.4 Visticamāk, juaņa neradīs draudus dolāram, jo juaņas internacionalizācijai faktiski būtu nepieciešamas dolāru rezerves, lai saglabātu tās stabilitāti.

BRICS finanšu instrumentu ekspansija

BRICS valstis ir aktīvi iesaistījušās jaunu finanšu instrumentu izveidē, lai stiprinātu savu globālo ietekmi. Viena no šīm iniciatīvām ir Jaunā attīstības banka (NDB), kurai ir būtiska loma nozīmīgu projektu finansēšanā visā pasaulē. NDB galvenokārt koncentrējas uz infrastruktūras attīstību un ilgtspējīgiem projektiem, piedāvājot alternatīvu finansējuma avotu jaunattīstības valstīm, tādējādi mazinot to atkarību no tradicionālajām, Rietumu kontrolētajām finanšu iestādēm.5 Vēl viens pasākums ir Vienošanās par drošības rezervēm (Contingent Reserve Arrangement – CRA), kas paredzēta, lai nodrošinātu papildu finanšu resursus BRICS dalībvalstīm ekonomikas satricinājumu laikā.6

14. BRICS samitā, kas norisinājās 2022. gadā, dalībvalstis kopīgi nolēma izveidot kopēju maksājumu sistēmu, kas pazīstama kā BRICS Pay un kalpo kā dzīvotspējīga alternatīva ASV dominētajai SWIFT sistēmai. Izveidojot BRICS Pay, dalībvalstu mērķis ir samazināt atkarību no ASV dominētās sistēmas un iegūt lielāku autonomiju starptautisko darījumu veikšanā.7

BRICS ietekme

BRICS valstu īstenotā attālināšanās no ASV dolāra var ietekmēt globālo investīciju vidi un dažādas aktīvu klases. Šīm valstīm pārorientējoties uz savām valūtām vai alternatīvām rezervju valūtām, varētu parādīties globāla tendence atteikties no dolāra izmantošanas, un tas varētu sašūpot dolāra dominējošo pozīciju pasaulē.

Ilgtermiņā tas varētu mudināt investorus diversificēt savus ieguldījumus, ietekmējot ieguldījumu stratēģijas vairākās aktīvu klasēs. Šīs pārmaiņas īpaši varētu skart tirgus, kuros lielākā daļa darījumu tiek veikti dolāros, mainot tirdzniecības dinamiku un likviditāti.

Valūtas dinamikas izmaiņu dēļ varētu būt novērojamas izmaiņas investīciju plūsmās kapitāla vērtspapīros, BRICS valstīs bāzētajiem uzņēmumiem kļūstot pievilcīgākiem investoru acīs. Valūtu dominances svārstības var mainīt riska un ienesīguma uztveri, kas varētu ietekmēt obligāciju, jo īpaši šo valstu valdību un korporatīvo obligāciju, stāvokli.

Izmaiņas varētu skart arī preču, no kurām daudzu cenas ir dolāros, cenu noteikšanas un tirdzniecības dinamiku. Piemēram, ja BRICS valstis atteiktos no dolāros denominētas naftas tirdzniecības, tas varētu būtiski ietekmēt energoresursu preču tirgus.

Šie iespējamie rezultāti ir atkarīgi no daudziem faktoriem. Ģeopolitisko pārmaiņu, ekonomikas politikas un tirgus dinamikas mijiedarbība padara iespējamo BRICS valstu valūtas maiņas ietekmi uz tradicionālajām aktīvu klasēm sarežģītu un neskaidru.

Bet tagad aplūkosim, kādi bija dažādu aktīvu klašu rezultāti 2023. gada pirmajā pusgadā.

Tradicionālās aktīvu klases

Akcijas

Jūnija vidū S&P 500 ir palielinājies par 12,7% YTD. Tas ir krass kontrasts ar 2022. gada rezultātiem, kad tas gadu noslēdza ar 19,4% kritumu.8

Ģeneratīvā mākslīgā intelekta popularitāte pēdējā laikā ir izraisījusi lielāko tehnoloģiju spēlētāju akciju cenu kāpumu – Microsoft (↑ 39,8%), Alphabet (↑ 37,2%) un Nvidia (↑ 194,8%). Tanī pat laikā Apple (↑ 37%) un Amazon (↑ 45,1%) izaugsmi sekmē noturīgie ieņēmumi, kas ir atspēkojuši iepriekšējās prognozes par patērētāju tēriņu samazināšanos.9

Šie uzņēmumi ir izbaudījuši tādus panākumus, kādus parasti piedzīvo uz tehnoloģijām orientēti, strauji augoši uzņēmumi, kad tirgus paredz, ka turpmāks procentu likmju kāpums vairs nav gaidāms. Tomēr tirgus atkarība no šiem dažiem uzņēmumiem varētu arī liecināt, ka plašāka mēroga tirgū rezultāti nav nemaz tik labi, un tas iezīmē neaizsargātību pret situāciju, kad kāds no pieciem lielajiem uzņēmumiem saskartos ar problēmām.

Obligācijas

Pirmo reizi 31 gada laikā Vācijas ienesīguma līkne ir sasniegusi visvairāk apgriezto stāvokli. Šāda inversija rodas, ja īsāka termiņa obligāciju ienesīgums ir augstāks nekā ilgāka termiņa obligāciju ienesīgums.10

Parasti ilgāka termiņa obligācijas piedāvā augstāku ienesīgumu, lai kompensētu lielāku risku, kas saistīts ar to turēšanu ilgāku laiku. Ja ienesīguma līkne ir apgriezta, investori paredz procentu likmju samazinājumu nākotnē. Tāpēc viņi iegādājas ilgāka termiņa obligācijas, lai nodrošinātu augstāku ienesīgumu, pirms procentu likmes samazināsies vēl vairāk, izraisot to ienesīguma samazināšanos. Šādu inversiju bieži interpretē kā signālu par ekonomikas lejupslīdi vai iespējamu recesiju.

Reaģējot uz augsto inflāciju, Eiropas Centrālā banka (ECB) ir paaugstinājusi procentu likmes līdz 22 gadu laikā augstākajam līmenim. Tā ir astotā procentu likmes paaugstināšana pēc kārtas, un tagad tā sasniedz 3,5%.11

Vācijas valdības 10 gadu obligāciju ienesīgums pašlaik ir 2,3%, Francijas valdības 10 gadu obligāciju ienesīgums ir 2,8%, bet Itālijas valdības 10 gadu obligāciju ienesīgums ir 3,9%. Kopš mūsu pēdējā tirgus apskata aprīlī šie rādītāji ir saglabājušies samērā nemainīgā līmenī, kas atspoguļo ECB pašreizējos pasākumus cīņā pret inflāciju.12 13 14

Nekustamais īpašums (REIT)

FTSE EPRA Nareit Developed Europe šobrīd ir samazinājies par 27,8%. REIT sektors kopumā piedzīvo lejupslīdi, neraugoties uz labiem rādītājiem janvārī.15

Alternatīvās aktīvu klases

Kriptovalūtas

Līdzīgi kā REIT, arī kriptovalūtas piedzīvo strauju kritumu, salīdzinot ar negaidīti labajiem rādītājiem 2023. gada martā un aprīlī. Kā jau iepriekš minējām, neparedzētā ASV Federālo rezervju sistēmas īstenotā ierobežojošā monetārā politika varētu negatīvi ietekmēt kriptovalūtu izaugsmi. Ar regulējumu saistīto neskaidrību dēļ maijā Bitcoin cenas samazinājās līdz 25 575 ASV dolāriem. Arī Ethereum piedzīvoja kritumu, svārstoties ap 1800 ASV dolāriem.16 17

Mintos darbība: 2023. gada jūnijs

Jūnijā kopumā tika finansētas parādzīmes 88 miljonu eiro apmērā, savukārt procentos investori nopelnīja 3,9 miljonus eiro.

Vidējā procentu likme jūnijā bija 12,8%, kas nozīmē, ka anualizētā vidējā neto atdeve ir 9,8% (YTD 4,7%). Investori Mintos platformā līdz šim kumulatīvi procentos ir nopelnījuši 238 miljonus eiro, savukārt kopējais pārvaldībā esošo aktīvu apjoms ir sasniedzis 583 miljonus eiro.

Partnerattiecību vadītājs Pēteris Miķelsons norāda: “Jūnijā investīcijas parādzīmēs sasniedza 88,7 miljonus eiro, kas, raugoties pēc dienas investīciju apjoma, saglabājās diezgan nemainīgā līmenī salīdzinājumā ar iepriekšējo mēnesi. Līdzīgi kā iepriekšējā mēnesī, arī jūnijā investīcijām pieejamo parādzīmju apjoms eiro palielinājās no 84 miljoniem eiro maija beigās līdz 88 miljoniem eiro jūnija beigās. Tomēr tas neietekmēja procentu likmju pārmaiņas tirgū, jo procentu likme investīcijām eiro izvietotajās parādzīmēs saglabājās būtībā nemainīga – 12,7% (maijā – 12,8%).”

Ja gribi izlasīt iepriekšējās Mintos ieskata publikācijas, tās ir atrodamas Mintos ieskatu arhīvā. Savukārt plašāka informācija par investēšanu ir pieejama Mintos investoru akadēmijā.

Atruna:

Šī ir mārketinga komunikācija, un tā nekādā gadījumā nav uzskatāma par investīciju izpēti, padomu vai ieteikumu investēt. Nav garantijas, ka investētā summa tiks atmaksāta. Finanšu instrumentu iepriekšējie rezultāti negarantē peļņu nākotnē. Investēšana finanšu instrumentos ir saistīta ar risku; pirms investē, izvērtē savas zināšanas, pieredzi, finansiālo situāciju un investīciju mērķus.

1 Roelf W, “BRICS Meet with ‘friends’ Seeking Closer Ties amid Push to Expand Bloc” (Reuters, June 2, 2023) <https://www.reuters.com/world/brics-meet-with-friends-seeking-closer-ties-amid-push-expand-bloc-2023-06-02/>

2 Sullivan JW, “A BRICS Currency Could Shake the Dollar’s Dominance” (Foreign Policy, April 24, 2023) <https://foreignpolicy.com/2023/04/24/brics-currency-end-dollar-dominance-united-states-russia-china/>

3 “Here’s Why Experts Say Russia and China’s Attempts to ‘de-Dollarize’ Global Markets Are Going Nowhere” (Markets Insider) <https://markets.businessinsider.com/news/currencies/dollar-dominance-russia-china-us-currency-wars-ruble-yuan-trade-2023-2>

4 Bertaut C, Beschwitz B von and Curcuru S, “‘The International Role of the U.S. Dollar’ Post-COVID Edition” (The Fed – “The International Role of the U.S. Dollar” Post-COVID Edition, June 23, 2023) <https://www.federalreserve.gov/econres/notes/feds-notes/the-international-role-of-the-us-dollar-post-covid-edition-20230623.html>

5 “New Development Bank” (New Development Bank, June 5, 2023) <https://www.ndb.int/>

6 “XIV BRICS Summit Beijing Declaration” (XIV BRICS Summit Beijing Declaration, June 23, 2022) <https://www.fmprc.gov.cn/eng/wjdt_665385/2649_665393/202206/t20220623_10709037.html>

7 “BRICS PAY” (BRICS PAY – Decentralised multi-currency digital international payments system) <https://brics-pay.com>

8 “S&P 500®” (S&P Dow Jones Indices, June 20, 2023) <https://www.spglobal.com/spdji/en/indices/equity/sp-500/>

9 “Tech Stocks That Move the Market” (yahoo! Finance, June 27, 2023) <https://finance.yahoo.com/u/yahoo-finance/watchlists/tech-stocks-that-move-the-market/>

10 Rebaudo S, “German Bond Yield Curve Most Inverted in Nearly 31 Years” (Reuters, June 27, 2023) <https://www.reuters.com/markets/rates-bonds/german-yield-curve-most-inverted-nearly-31-years-before-ecb-speakers-2023-06-27/>

11 Bank EC, “Monetary Policy Decisions” (European Central Bank, June 15, 2023) <https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2023/html/ecb.mp230615~d34cddb4c6.en.html>

12 “TMBMKDE-10Y | Germany 10 Year Government Bond Historical Prices – WSJ” (TMBMKDE-10Y | Germany 10 Year Government Bond Historical Prices – WSJ) <https://www.wsj.com/market-data/quotes/bond/BX/TMBMKDE-10Y/historical-prices>

13 “TMBMKFR-10Y | France 10 Year Government Bond Price & News – WSJ” (TMBMKFR-10Y | France 10 Year Government Bond Price & News – WSJ, June 25, 2023) <https://www.wsj.com/market-data/quotes/bond/BX/TMBMKFR-10Y>

14 “TMBMKIT-10Y | Italy 10 Year Government Bond Price & News – WSJ” (TMBMKIT-10Y | Italy 10 Year Government Bond Price & News – WSJ, June 25, 2023) <https://www.wsj.com/market-data/quotes/bond/BX/TMBMKIT-10Y>

15 “FTSE EPRA Nareit Global Real Estate Index Series” (FTSE EPRA Nareit Global Real Estate Index Series | FTSE Russell, July 6, 2023) <https://www.ftserussell.com/products/indices/epra-nareit>

16  “Bitcoin USD (BTC-USD) Price History & Historical Data” (yahoo! Finance, June 27, 2023) <https://finance.yahoo.com/quote/BTC-USD>

17 “Ethereum USD (ETH-USD) Price, Value, News & History” (yahoo! Finance, June 27, 2023) <https://finance.yahoo.com/quote/ETH-USD>

Dalies:

Vēlies ko teikt?

Uzdod jautājumus, dalies ar viedokli un diskutē ar citiem investoriem mūsu Kopienā.

community-banner