Mintos aprīļa ieskats 2023. gada tirgus apskats: nestabils 1. ceturksnis

Esam publicējuši jaunāko Mintos ieskatu. Mūsu mērķis ir sniegt investoriem visplašāko un noderīgāko informāciju, lai viņi varētu pieņemt izsvērtus lēmumus par savām investīcijām.

Šomēnes mēs aplūkojam galveno aktīvu klašu darbības rezultātus 2023. gada pirmajā ceturksnī, kā arī nesenos notikumus saistībā ar Silicon Valley Bank (SVB) sabrukumu un tā tālejošo ietekmi uz finanšu tirgiem.

SVB sabrukums: lielākais bankas bankrots kopš 2008. gada

Savulaik SVB bija 16. lielākā banka ASV. Ņemot vērā tās lielo pieredzi augsta riska klientu apkalpošanā, daudzi tehnoloģiju uzņēmumi savu līdzekļu glabāšanu uzticēja tieši SVB. Līdz ar to ievērojami pieauga SVB turēto noguldījumu apjoms, ļaujot tai nostiprināt savu pozīciju kā tehnoloģiju nozares iecienītākajai bankai.1

SVB 117 mljrd. ASV dolāru no šiem noguldījumiem turēja vērtspapīru veidā, galvenokārt ASV valdības ilgtermiņa obligācijās, kuras tika uzskatītas par drošām.2 Tomēr šie ieguldījumi vairāku faktoru kombinācijas dēļ izrādījās kritiska kļūda. Lai gan šīs obligācijas tika uzskatītas par drošām, tās bija neaizsargātas pret procentu likmju svārstībām un tirgus apstākļu izmaiņām.

  • Atgādinām, ka, pieaugot procentu likmēm, obligāciju vērtība samazinās – tā mainās apgriezti proporcionāli ienesīgumam.

Kad ASV Federālo rezervju sistēma (FED) sāka paaugstināt procentu likmes, lai cīnītos pret inflāciju, SVB obligāciju portfelis sāka ievērojami zaudēt vērtību. Tā kā 2022. gadā ekonomiskie apstākļi turpināja pasliktināties, īpaši smagi cieta tehnoloģiju uzņēmumi. Tā rezultātā daudzi bankas klienti izņēma savus noguldījumus.3

SVB nonāca strupceļā, jo tai nebija pietiekami daudz naudas, un banka bija spiesta pārdot savas obligācijas ar lieliem zaudējumiem, un tas sabiedēja investorus. Līdzekļu izņemšana no bankas sākās 2023. gada 8. martā, kad SVB paziņoja, ka tā piesaistīs 1,75 miljardus ASV dolāru kapitāla, lai aizlāpītu caurumu, ko radīja zaudējumus nesošo obligāciju portfeļa pārdošana. Taču, tiklīdz klienti uzzināja par SVB nopietnajām finanšu problēmām, viņi sāka masveidā izņemt savu naudu.4 5 

Bankas bankrota gadījumā Federālās noguldījumu apdrošināšanas korporācijas (FDIC) apdrošināto noguldījumu limits ir 250 000 ASV dolāru. Tā kā SVB klientu bāzi veidoja klienti ar lielākiem kontiem, šis limits paātrināja bankas rezervju iztukšošanu.6 7

SVB bankrotēja tikai divas dienas pēc paziņojuma par kapitāla palielināšanu. Tas ir lielākais bankas bankrots ASV kopš 2008. gada globālās finanšu krīzes.8

Ietekme uz finanšu iestādēm visā pasaulē

2023. gada 12. martā federālie regulatori slēdza Ņujorkā bāzēto komercbanku Signature Bank, pamatojot to ar bažām par noguldījumu izņemšanu pēc SVB sabrukuma un risku, ka tas var aizsākt ķēdes reakciju visā banku sektorā.9

Signature Bank krahs sekoja nemierīgam periodam bankai un banku sektoram kopumā. 2022. gada decembrī banka paziņoja par nodomu samazināt savus noguldījumus kriptovalūtu sektorā par aptuveni 8 miljardiem ASV dolāru, atsaucoties uz problēmām šajā jomā. SVB slēgšana 2023. gada 10. martā izraisīja masveida līdzekļu izņemšanu no Signature Bank, kā rezultātā regulatori pārņēma bankas īpašumtiesības un iecēla FDIC par tās administratoru.10 11

Tiek lēsts, ka Signature Bank bankrota izmaksas ir 2,5 miljardi ASV dolāru – tās glābšanu finansēja banku nozare, nevis nodokļu maksātāji.12 Signature Bank sabrukums rada daudzus jautājumus par kriptovalūtu lomu banku nozarē, neapdrošinātu noguldījumu koncentrāciju un FDIC apdrošināšanas un banku uzraudzības efektivitāti.

Šis ir trešais lielākais bankas bankrots ASV vēsturē un otrais lielākais kopš 2008. gada krīzes.13 Tas ir raisījis bažas par to, vai dažas bankas nebija pārāk lielas, lai bankrotētu, un kādi politikas pasākumi būtu jāveic, lai nākotnē novērstu bankrota un masveida līdzekļu izņemšanas gadījumus.

Pieaugošie zaudējumi noved pie Credit Suisse sabrukuma

SVB un Signature Bank sabrukums pievērsa papildu uzmanību Credit Suisse, taču šie trīs gadījumi nav savstarpēji saistīti.

Credit Suisse, viena no Šveices lielākajām un atpazīstamākajām banku iestādēm, bija saskārusies ar virkni skandālu un pieaugošiem zaudējumiem, kas galu galā noveda pie tās sabrukuma.

Bankas realizētā politika veikt darījumus ar augsta riska klientiem radīja milzīgus zaudējumus un pastiprināja iespaidu, ka banka nekontrolē savu darbību. Tās reputāciju iedragāja arī notiesājošs spriedums par narkotiku tirgotāju naudas atmazgāšanas veicināšanu, iesaistīšanās korupcijas lietā, spiegošanas skandāls un liela konfidenciālas klientu informācijas nopludināšana plašsaziņas līdzekļiem.14

Rezultātā klienti izvēlējās pamest banku, un tas 2022. gada beigās izraisīja vēl nepieredzētu līdzekļu aizplūdi, gada pēdējā ceturksnī tai pārsniedzot 110 miljardus Šveices franku.15

SVB bankrots un banku nozares obligāciju turējumu samazināšanās augstāku procentu likmju dēļ izraisīja lejupslīdi. Credit Suisse akciju vērtība samazinājās pat par 31%, kad tās lielākā akcionāra priekšsēdētājs noliedza iespēju veikt lielākus ieguldījumus uzņēmumā.16 Šveices Nacionālā banka piedāvāja aizdot Credit Suisse līdz pat 50 miljardiem Šveices franku un atpirkt parādu līdz pat 3 miljardu franku apmērā, tādējādi dodot Šveices iestādēm laiku, lai rastu ilgtspējīgu risinājumu. Nākamajā nedēļas nogalē tās panāca, ka vietējais konkurents UBS steigšus pārņēma Šveices banku par aptuveni 3,2 miljardiem ASV dolāru, kas ir mazāk nekā puse no tās tirgus vērtības brīdī, kad tika slēgta akciju pārdošana iepriekšējā piektdienā.17 18

Problēmas, kas satricināja SVB, Signature Bank un Credit Suisse, var pamudināt citas bankas samazināt savu riska profilu, izsniedzot mazāk aizdevumu un apgrūtinot centrālo banku iespējas paaugstināt bāzes likmes, lai kontrolētu inflāciju, neizraisot recesiju.

  • Ja bankas sāk izvairīties no riska un izsniedz mazāk aizdevumu, tas var palēnināt ekonomikas izaugsmi. Ja tam seko centrālo banku lēmums paaugstināt procentu likmes, lai kontrolētu inflāciju, tas var vēl vairāk mazināt ekonomisko aktivitāti, potenciāli izraisot recesiju. Tāpēc banku piesardzība var apgrūtināt centrālo banku iespējas atrast pareizo līdzsvaru starp inflācijas pārvaldību un tautsaimniecības izaugsmes saglabāšanu.

Tomēr analītiķi apgalvo, ka situācija banku sektorā ir daudz labāka nekā 2008. gadā.19 Aplūkosim, kā svārstīgums 2023. gada 1. ceturksnī ietekmēja galvenās aktīvu klases.

Tradicionālās aktīvu klases

Obligācijas

Parasti, mūsu ikmēneša ieskatā apskatot tirgus, mēs vispirms pievēršamies akcijām un tikai pēc tam – obligācijām. Taču, ņemot vērā neseno pasaules notikumu būtību, mēs vispirms aplūkosim obligācijas.

Pēc tam, kad UBS pārņēma Credit Suisse, par bezvērtīgām kļuva pirmā līmeņa papildu obligācijas (AT1) 17 miljardu ASV dolāru vērtībā, kas bija Credit Suisse investoru turējumā.20

  • AT1 obligācijas (CoCos tipa obligācijas), ir parāda instrumentu veids, ko uzskata par regulatora noteikto bankas kapitāla daļu. Tās ir līdzīgas tradicionālajām konvertējamajām obligācijām ar noteiktu izpildes cenu, kas pārvērš obligāciju pašu kapitālā vai akcijās. Tā kā tās ir riskantākas, tām parasti ir augstāks ienesīgums nekā citām obligācijām. Šīs obligācijas darbojas kā bankas kapitāla līmeņa nodrošinājums, un nepieciešamības gadījumā tās var norakstīt.

AT1 obligācijām bankas kapitāla struktūrā parasti ir augstāks rangs nekā akcijām, un tas nozīmē, ka gadījumā, ja banka saskaras ar finansiālām grūtībām, obligāciju turētājiem nauda tiek izmaksāta pirms akcionāriem. Tomēr Šveicē obligāciju noteikumi negarantē šīs tradicionālās kapitāla struktūras ievērošanu, tāpēc šajā scenārijā obligāciju turētājiem rodas iepriekš minētie lielie zaudējumi.

Šveices Nacionālajai bankai sniedzot atbalstu Credit Suisse līdz pat 50 miljardu franku apmērā, citas eirozonas banku uzraudzības iestādes cenšas norobežoties no šī lēmuma.21

“Pamatkapitāla instrumenti ir pirmie, kas absorbē zaudējumus, un tikai pēc to pilnīgas izmantošanas būtu nepieciešams norakstīt pirmā līmeņa papildu kapitāla instrumentus. Šī pieeja konsekventi piemērota iepriekšējos gadījumos, un tā arī turpmāk būs VNV [Vienotā noregulējuma valdes] un ECB [Eiropas Centrālās bankas] banku uzraudzības rīcības pamatā krīzes intervenču gadījumos,” teikts ECB paziņojumā.22

Obligāciju ienesīgums eirozonā pieaug, jo ECB likme ir stabilizējusies pašreizējās krīzes apstākļos.

Vācijas valdības 10 gadu obligāciju ienesīgums – eirozonas etalons – pašlaik ir 2,3%. Marta sākumā tas sasniedza augstāko līmeni kopš 2011. gada jūlija, proti, 2,7%.23 Parasti Itālijas valdības obligācijas tiek uzskatītas par etalonu vājākajām Eiropas tautsaimniecībām. Itālijas valdības 10 gadu obligāciju ienesīguma likme svārstās ap 4,1%, starpībai starp Vācijas un Itālijas 10 gadu aizņēmumiem samazinoties līdz 140 bāzes punktiem.24

Akcijas

Kad mēs pēdējo reizi apskatījām akcijas, prognozes bija optimistiskas, S&P indeksam janvāra beigās pieaugot par 6,2%. Aprīļa ieskata publicēšanas brīdī S&P 500 ir palielinājies par 5,5%, un četras no sešām S&P 500 akcijām tiek pārdotas 52 nedēļu perioda augstākajā līmenī.25

Akciju 52 nedēļu maksimuma izsekošana var būt noderīgs rādītājs, jo tas sniedz informāciju par to, kā tirgus pašlaik vērtē uzņēmuma akcijas. 52 nedēļu maksimums ir augstākā cena, par kādu akcijas ir tirgotas pēdējā gada laikā. Ja akcija tiek tirgota tuvu 52 nedēļu maksimumam vai virs tā, tas var liecināt par buļļa noskaņojumu tirgū, jo investori ir optimistiski noskaņoti par akcijas izaugsmes potenciālu.

Janvārī STOXX Europe 600 gada ienesīgums pieauga par 7,01%. Pašlaik indekss ir palielinājies par 6,54 %, bet kopumā no gada sākuma līdz šodienai (YTD) ir samazinājies par 47 bāzes punktiem.26 Svarīgi atzīmēt, ka STOXX Europe 600 ietver dažādas nozares, tostarp tehnoloģiju nozari. Šā indeksa kritumu, iespējams, ietekmēja šā sektora sliktais sniegums, kas iepriekš minētā svārstīguma dēļ piedzīvoja zaudējumus.

Neraugoties uz to, kopējais noskaņojums Eiropas akciju tirgos joprojām ir pozitīvs, jo investori ir optimistiski noskaņoti attiecībā uz ekonomiskās izaugsmes potenciālu turpmākajos mēnešos. Tomēr gaidāms, ka tirgi arī turpmāk būs svārstīgi, ieguldītājiem manevrējot starp nerimstošo nenoteiktību un riskiem, kas saistīti ar globālajiem ekonomiskajiem faktoriem.

Nekustamais īpašums

Mūsu pēdējā tirgus apskatā FTSE EPRA Nareit Europe bija palielinājies par 8,77 % YTD ar gatavību turpināt šo augšupejošo trajektoriju. Taču šobrīd FTSE EPRA Nareit ir samazinājies par 9,31% YTD.27

Alternatīvās aktīvu klases

Kriptovalūtas

Tā kā kriptovalūta ir decentralizēta un darbojas neatkarīgi no valdības vai centrālās iestādes, daudzi investori to uzskata par nodrošinājumu pret tirgus svārstībām un ekonomisko nenoteiktību. Kad tradicionālie finanšu tirgi piedzīvo nestabilitāti, investori var pievērsties kriptovalūtām kā līdzeklim, lai diversificētu savus portfeļus un samazinātu risku.

Pašlaik Bitcoin vērtība ir 28 350 ASV dolāru, martā vien strauji pieaugot par vairāk nekā 30%. Tā kā pasaules tirgus ir sašūpojusi banku krīze, tirgotāji pievēršas Bitcoin, jo tas ir decentralizēts.28 Līdzīga tendence bija vērojama arī Ethereum, kas pēdējā mēneša laikā pieauga par aptuveni 14 %, un šobrīd tā vērtība ir 1806 ASV dolāri.29

29. martā blokķēdes analītikas platforma Nansen paziņoja, ka no populāras kriptovalūtas biržas Binance tika izņemti vairāk nekā 2 miljardi ASV dolāru pēc ASV regulatoru veiktajiem izpildes pasākumiem.30 Binance ir viena no lielākajām kriptovalūtu biržām pasaulē, un ievērojama līdzekļu aizplūšana varētu negatīvi ietekmēt biržā tirgoto kriptovalūtu vērtību. Plaša apjoma līdzekļu izņemšana no Binance varētu arī iedragāt ieguldītāju uzticību plašākam kriptovalūtu tirgum. Tas varētu izraisīt kriptovalūtu izpārdošanu vairākās biržās, kas varētu novest pie plašākas tirgus lejupslīdes.

Kriptovalūtu turpmākā attīstība nav skaidra, it īpaši ņemot vērā Eiropas Komisijas ierosināto regulu par kriptoaktīvu tirgiem (MiCA), jo tas būtu pirmais šāda veida regulējums attiecībā uz ieguldījumiem kriptovalūtā.31

Aizdevumu investīcijas Mintos platformā

Kopš Krievijas iebrukuma Ukrainā ir pagājis nedaudz vairāk nekā gads. Neraugoties uz ārējiem ierobežojumiem, ko rada sankcijas un maksājumu ierobežojumi notiekošā konflikta dēļ, mēs esam panākuši ievērojamu progresu, atgūstot investoru līdzekļus no Krievijas kreditēšanas uzņēmumiem.

Līdz 2023. gada 1. martam Krievijas kreditēšanas uzņēmumi ir atmaksājuši 10 miljonus eiro no kara skartajiem aizdevumiem, un ir panāktas vienošanās ar visiem uzņēmumiem, izņemot vienu.

Revo, Ecofinance, Lime Zaim, Creditter, Dozraplati un Mikro Kapital veic savlaicīgus maksājumus vai ir panākuši ar mums vienošanos.

Plašāk par līdzekļu atgūšanu

Galvenie secinājumi Mintos investoriem

  1. Diversifikācija
Tādu lielu banku kā SVB, Signature Bank un Credit Suisse sabrukums pierāda to, cik svarīgi ir diversificēt investīcijas dažādās aktīvu klasēs, nozarēs un ģeogrāfiskajās vietās. Investējot dažādos aktīvos un nozarēs, investori var samazināt savu kopējo risku un, iespējams, iegūt stabilāku atdevi ilgtermiņā.
Plašāk par diversifikāciju

  1. Riska vadība
Efektīva riska pārvaldība ir ļoti svarīga, veicot investīcijas. Lai samazinātu iespējamos zaudējumus un aizsargātu portfeļa vērtību, svarīgi ir izveidot zaudējumu apturēšanas rīkojumus un nepārtraukti uzraudzīt un koriģēt portfeli atkarībā no tirgus apstākļiem.
Plašāk par sistemātiskiem riskiem

  1. Esi informēts
Seko līdzi nozares jaunumiem un tendencēm, lai varētu paredzēt iespējamās problēmas un pieņemt pārdomātus lēmumus par savām investīcijām.
Plašāk par jaunākajām investīciju aktualitātēm

  1. Mācies no vēstures
Viens ir skaidrs – finanšu krīzes un sabrukumi ir notikuši iepriekš, un tie notiks atkal. Izpētot līdz šim svarīgākos notikumus, Mintos investori var gūt vērtīgas atziņas un uzlabot savas stratēģijas, lai samazinātu riskus un izmantotu iespējas, kas rodas tirgus svārstību rezultātā.
Mūsu iepriekšēji tirgus apskati

Mintos darbība: 2023. gada marts

Martā kopējais Mintos platformā veikto investīciju apjoms pieauga par 90,7 miljoniem eiro, un investori procentos nopelnīja 4,3 miljonus eiro. To lielā mērā noteica procesā esošo maksājumu samazināšanās.

Vidējā procentu likme martā bija 12,66%, un līdz ar to vidējā neto atdeve YTD ir 2,83%. Visā Mintos pastāvēšanas laikā investori procentos ir nopelnījuši 225 miljonus eiro, savukārt kopējais investīciju apjoms sasniedz 8,7 miljardus eiro.

Lai gan kopējais investīciju apjoms palielinājās, investīcijām pieejamo parādzīmju skaits samazinājās. Nedaudz samazinājās arī vidējā procentu likme – no 13,3% februārī līdz 13,1% investīcijām eiro valūtā. Raugoties nākotnē, gaidāms, ka Mintos platformā esošo parādzīmju piedāvājums un pieprasījums saglabāsies stabils, kā rezultātā procentu likmes svārstīsies aptuveni 13% līmenī,” komentē Pēteris Miķelsons, Mintos partnerattiecību nodaļas vadītājs.

Ja gribi izlasīt iepriekšējās Mintos ieskata publikācijas, tās ir atrodamas Mintos ieskatu arhīvā. Savukārt plašāka informācija par investēšanu ir pieejama Mintos investoru akadēmijā.

Iesaki draugam Mintos, lai jūs abi nopelnītu

Mēs esam atsākuši “Iesaki draugiem” programmu! Tikai ierobežotu laika periodu – uzaicini savus draugus pievienoties Mintos, un, ja viņi līdz 2023. gada 31. maijam investēs vismaz 1000 eiro, jūs abi nopelnīsiet 50 eiro bonusu. Tavs draugs saņems arī 1% bonusu no vidējās investētās summas pirmajās 90 dienās.

Izmaiņas procesā esošo maksājumu uzrādīšanā

Maksājumi, kurus kreditēšanas uzņēmums pārskaita regulārajā norēķinu periodā vai septiņu dienu laikā pēc noteiktā termiņa, tiek uzrādīti procesā esošo maksājumu lapā.

Šādi īstermiņa kavējumi var pamatoti notikt parastā uzņēmējdarbības ciklā. Kreditēšanas uzņēmumu veiktie maksājumi, kas tiek kavēti vairāk nekā septiņas dienas, ir redzami kavēto maksājumu lapā.

Atruna:

Šī ir mārketinga komunikācija, un tā nekādā gadījumā nav uzskatāma par investīciju izpēti, padomu vai ieteikumu investēt. Nav garantijas, ka investētā summa tiks atmaksāta. Finanšu instrumentu iepriekšējie rezultāti negarantē peļņu nākotnē. Investēšana finanšu instrumentos ir saistīta ar risku; pirms investē, izvērtē savas zināšanas, pieredzi, finansiālo situāciju un investīciju mērķus.

1 SVB is largest bank failure since 2008 financial crisis, Reuters (skatīts 2023. gada aprīlī)

2 Annual Report February 23, 2023, SVB Financial Group (skatīts 2023. gada aprīlī)

3 1 Negative and 1 Positive in SVB Financial’s Third-Quarter Earnings, Nasdaq (skatīts 2023. gada aprīlī)

4 SVB Financial Group Announces Proposed Offerings of Common Stock and Mandatory Convertible Preferred Stock, SVB Financial Group (skatīts 2023. gada aprīlī)

5 SVB collapse was driven by ‘the first Twitter-fueled bank run’, CNN (skatīts 2023. gada aprīlī)

6 ibid.

7 Deposit Insurance FAQs, Federal Deposit Insurance Corporation (skatīts 2023. gada aprīlī)

8 Silicon Valley Bank collapses after failing to raise capital, CNN (skatīts 2023. gada aprīlī)

9 Remarks by Chairman Martin J. Gruenberg on Recent Bank Failures and the Federal Regulatory Response before the Committee on Financial Services, United States House of Representatives, Federal Deposit Insurance Corporation (skatīts 2023. gada aprīlī)

10 ibid.

11 Signature Bank (SBNY) to Reduce Crypto Exposure by $8-$10B, Yahoo! Finance (skatīts 2023. gada aprīlī)

12 Remarks by Chairman Martin J. Gruenberg on Recent Bank Failures and the Federal Regulatory Response before the Committee on Financial Services, United States House of Representatives, Federal Deposit Insurance Corporation (skatīts 2023. gada aprīlī)

13 US experiences biggest bank failures since global financial crisis, Financial Times (skatīts 2023. gada aprīlī)

14 Credit Suisse Is No More. What Went Wrong? The Washington Post (skatīts 2023. gada aprīlī)

15 What happened at Credit Suisse and how did it reach crisis point? Reuters (skatīts 2023. gada aprīlī)

16 Credit Suisse Group AG (CS), Yahoo! Finance (skatīts 2023. gada aprīlī)

17 Credit Suisse Group takes decisive action to pre-emptively strengthen liquidity and announces public tender offers for debt securities, Credit Suisse (skatīts 2023. gada aprīlī)

18 UBS to acquire Credit Suisse, UBS (skatīts 2023. gada aprīlī)

19 Credit Suisse went the way of Bear Stearns in 2008. But this crisis is different, CNN (skatīts 2023. gada aprīlī)

20 Credit Suisse says $17 billion debt worthless, angering bondholders, Reuters (skatīts 2023. gada aprīlī)

21 Credit Suisse Group takes decisive action to pre-emptively strengthen liquidity and announces public tender offers for debt securities, Credit Suisse (skatīts 2023. gada aprīlī)

22 ECB Banking Supervision, SRB and EBA statement on the announcement on 19 March 2023 by Swiss authorities, European Central Bank (skatīts 2023. gada martā)

23 Germany 10 Year Government Bond, Wall Street Journal (skatīts 2023. gada martā)

24 Italy 10 Year Government Bond, Wall Street Journal (skatīts 2023. gada martā)

25 S&P Dow Jones Indices (skatīts 2023. gada martā)

26 iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) (skatīts 2023. gada martā)

27 FTSE EPRA Nareit Global Real Estate Index Series, FTSE Russell (skatīts 2023. gada aprīlī)

28 Bitcoin USD (BTC-USD) Price History & Historical Data, Yahoo Finance (skatīts 2023. gada aprīlī)

29 Ethereum USD (ETH-USD) Price, Value, News & History, Yahoo Finance (skatīts 2023. gada aprīlī)

30 Investors pull $1.6 billion from Binance after CFTC lawsuit, Reuters (skatīts 2023. gada aprīlī)

31 Markets in crypto-assets (MiCA), Think Thank European Parliament (skatīts 2023. gada aprīlī)

Jaunākās ziņas

Dalies:

Vēlies ko teikt?

Uzdod jautājumus, dalies ar viedokli un diskutē ar citiem investoriem mūsu Kopienā.

community-banner