Mintos beleggersenquête 2021: focus op gediversifieerde portefeuilles, omdat het vertrouwen in beleggen in leningen hoog blijft

Belangrijkste punten

 • 2814 beleggers namen deel aan de enquête
 • Met leningen meegerekend, heeft 77% van de beleggers ook andere alternatieve beleggingscategorieën in hun beleggingsportefeuille
 • De helft van de ondervraagde beleggers verwacht in 2021 een gemiddeld rendement van 9,3% op beleggingen in leningen
 • Het rendement is de belangrijkste factor voor beleggers wanneer ze een lening kiezen om in te beleggen
 • 82% van de beleggers zegt zich bewust te zijn van alle risico’s die verbonden zijn aan het beleggen in leningen
 • Voor 49% van de ondervraagde beleggers is het vertrouwen in beleggingen in leningen hetzelfde gebleven als vóór de pandemie
 • 73% van de beleggers verwachtte zowel winst als verlies in hun beleggingsportefeuilles in 2020 en is van plan om in 2021 te blijven beleggen in verschillende activa

Het beoordelen en delen van de praktijkervaring van beleggers draagt bij aan de algemene knowhow van de sector en geeft een beeld van het beleggen in leningen vanuit het oogpunt van de beleggers. Om beter te kunnen anticiperen op verwachtingen en mogelijke ontwikkelingen in de markt voor beleggen in leningen, vertrouwen wij ook op het gevoel en de meningen van onze beleggers.

De crowdlending enquête van Mintos in april 2020 hielp ons te begrijpen hoeveel groeivertraging op de markt beleggers in het jaar van de pandemie verwachten, en welke stappen zij van plan zijn te nemen in het kader van de economische neergang. Een jaar later hebben we opnieuw contact opgenomen met onze beleggers om te onderzoeken hoe hun gevoelens, meningen en verwachtingen over het beleggen in leningen zijn veranderd.

In totaal namen 2814 beleggers deel aan de enquête die tussen 19 en 23 februari 2021 werd gehouden.

De meeste ondervraagde beleggers zijn mannen (91%), en de meerderheid van hen (69%) is 25-44 jaar oud.

37% van de deelnemers heeft een masterdiploma en 23% een bachelordiploma. In totaal heeft 6% van de beleggers een Ph.D. of gelijkwaardige titel.

De meeste beleggers hebben verschillende alternatieve beleggingscategorieën in hun portefeuilles

Wat betreft beleggingen in alternatieve beleggingscategorieën, belegt 23% van de respondenten uitsluitend in leningen, terwijl 77% ook andere alternatieve beleggingscategorieën in zijn of haar beleggingsportefeuille heeft.

Aangezien bleek dat de meeste beleggers in ETF’s en aandelen beleggen, is het begrijpelijk dat leningen worden gebruikt om de moderne beleggingsportefeuille van een particuliere belegger te diversifiëren. Slechts 25% van de deelnemers belegt helemaal niet in ETF’s, terwijl 75% ervaring heeft met deze vorm van beleggen. Deze cijfers verschillen als je kijkt naar de landen van beleggers. Terwijl 87% van de Duitstalige beleggers hun ervaring met ETF’s bevestigden, geldt dit voor 62% van de beleggers uit de andere regio’s bij Mintos. Vermeldenswaard is dat de eerste ETF’s in Europa werden gelanceerd op de Duitse beurs, terug in 2000.

 

Dit verschil is minder groot wanneer het gaat om beleggen in aandelen. Duitstalige en internationale beleggers hebben vergelijkbare ervaringen: 79% van hen belegt in deze beleggingscategorie. Slechts 14% van de beleggers bij Mintos heeft nog nooit in aandelen belegd en 7% is gestopt met beleggen in aandelen. Het feit dat de particuliere beleggingsmarkt exponentieel groeit is zelfs te zien bij het enquêteren van beleggers bij Mintos. 84% van de beleggers die in aandelen beleggen, hebben hun beleggingen in deze beleggingscategorie tussen maart 2020 en januari 2021 verhoogd. Ongeacht de alternatieve beleggingscategorie die beleggers naast leningen gebruiken om hun portefeuille te diversifiëren, verschilt hun activiteit niet als het gaat om de toename van beleggingen in aandelen. Dit duidt op de alomtegenwoordige populariteit van beleggen in het jaar van de pandemie. Slechts 15% van degenen die hun aandelenportefeuille hebben vergroot, heeft besloten in de komende periode niet in leningen te beleggen. Met de toegenomen volatiliteit van de aandelenmarkt biedt langetermijnbeleggen in leningen een extra optie voor diversificatie. Dit naast tal van nieuwe en opkomende alternatieve beleggingsmogelijkheden.

Beleggers hebben vertrouwen in het verwachte rendement voor 2021

Beleggen betekent portefeuilleplanning, een slimme diversificatie en een beoordeling van de risicobereidheid. Uiteindelijk wordt beleggen gedreven door verwacht rendement. We hebben onze beleggers gevraagd welk rendement zij van hun beleggingsportefeuille verwachten als het om leningen gaat.

De antwoorden lopen uiteen: de helft van de ondervraagde beleggers verwacht een rendement van 6% – 10%. Terwijl slechts 8% van de beleggers rendementen van 5% of minder verwacht, verwacht 38% van de beleggers in 2021 11% – 15% op hun belegging in leningen te verdienen.

Hoe zeker zijn beleggers over het rendement dat ze verwachten? Laten we eens kijken.

In totaal heeft 15% van de beleggers veel vertrouwen in zijn of haar verwachtingen. 47% van de ondervraagde beleggers heeft er enigszins vertrouwen in. 20% van de beleggers is neutraal en 18% van de beleggers heeft niet veel vertrouwen. 7% daarvan heeft helemaal geen vertrouwen.

Het verwachte rendement heeft weinig invloed op het vertrouwen van de beleggers. We vroegen beleggers hoeveel ze in 2021 van plan zijn te beleggen in leningen. 26% van de beleggers weet nog niet hoeveel ze willen beleggen, terwijl 36% van de beleggers van plan is om in 2021 meer dan €1500 te beleggen in leningen. We hebben ook gekeken naar hoe beleggers van plan zijn te beleggen, afhankelijk van het rendement dat ze in 2021 verwachten. 38% van de beleggers die een rendement van 6-10% verwachten, is van plan om meer dan €1500 in leningen te beleggen, en 33% van degenen die een rendement van 11-15% verwachten, is dat ook van plan.

Rendement is de belangrijkste factor bij het beleggen in leningen

We vroegen beleggers tien factoren te rangschikken die een rol zouden kunnen spelen in hun besluitvorming bij het kiezen van leningen om in te beleggen. De drie belangrijkste factoren voor meer dan 50% van de respondenten hebben te maken met risicoaversie, de kans op winst en de risicobeoordeling van leningen door Mintos:

 • Rendement is de belangrijkste factor, met 59% van de beleggers die het in de top 3 plaatst,
 • Mintos Risk Score van de lening, met 57% van de beleggers die het in de top 3 plaatst,
 • – De lening heeft een terugkoopverplichting van de kredietverstrekker, met 55% van de beleggers die dit in de top 3 van belangrijke factoren bij de keuze van een lening plaatst.

Twee factoren die onderaan de lijst staan, zijn:

 • Reacties van opinieleiders (marktdeskundigen, journalisten uit de sector, bloggers en dergelijke) met 73% van de beleggers die dit een van de minst belangrijke factoren vinden.
 • De mening van gelijken die ook beleggen in leningen, met 71% van de beleggers die dit een van de minst belangrijke factoren vinden.

We hebben ook gekeken naar het verband tussen de verwachte rente en hoe belangrijk beleggers de factor rendement vinden bij de keuze van een lening. Het resultaat is geen verrassing – hoe groter het rendement dat beleggers in 2021 verwachten te ontvangen, hoe meer belang zij hechten aan het rentepercentage. 43% van de beleggers die een rentetarief van 1% – 5% verwachten, kozen het rendement als een van de belangrijkste factoren, vergeleken met 49% van de beleggers die een rendement van 6% – 10% verwachten, en 58% van de beleggers die een rendement van 11% – 15% verwachten.

Het zelfvertrouwen van beleggers neemt toe

Om te begrijpen hoe beleggers denken over beleggen in leningen als een alternatieve beleggingscategorie na het eerste jaar van de pandemie, vroegen we ze of ze het eens zijn met tien stellingen in de enquête. We stelden vast dat de meeste beleggers het eens zijn met de volgende stellingen:

1. “Ik ben me bewust van alle risico’s met betrekking tot beleggen in leningen” – 82% van de ondervraagde beleggers is het eens of sterk eens met deze stelling, waaruit blijkt dat ze veel vertrouwen hebben in hun kennis van risico’s met betrekking tot beleggen in leningen. 71% van de respondenten is het ook eens met de stelling “Ik weet hoe beleggen in leningen werkt en ik heb niet het gevoel dat ik kennis tekort kom”.
2. “Ik verwachtte zowel winst als verlies in mijn beleggingsportefeuille in 2020, gezien de wereldwijde financiële situatie en ik zal in 2021 blijven beleggen in verschillende activa” – 73% van de ondervraagde beleggers is het eens of sterk eens met deze stelling, waaruit blijkt dat ze verwachten dat wereldwijde gebeurtenissen hun beleggingsportefeuilles zullen beïnvloeden, maar nog steeds verdienmogelijkheden zien.

3. “Ik denk dat alle platforms voor beleggen in leningen op de proef zijn gesteld en de eerste financiële crisis voor deze markt hebben moeten overwinnen” – 71% van de ondervraagde beleggers is het eens of zeer eens met deze stelling. Ze zijn van mening dat platforms de duurzaamheid van hun bedrijfsmodellen hebben moeten bewijzen door de gebeurtenissen die in het voorgaande jaar door de pandemie zijn veroorzaakt.

In de laatste vraag vroegen we beleggers hoeveel vertrouwen ze hebben in het beleggen in leningen in 2021 vergeleken met voorgaande jaren. Voor 49% van de ondervraagde beleggers is het vertrouwen in het beleggen in leningen gelijk gebleven en voor 14% van de beleggers is het toegenomen. Aan de andere kant antwoordde 37% van de beleggers dat hun vertrouwen is afgenomen. Uiteindelijk blijkt uit de enquête dat een verminderd vertrouwen geen teken is om af te zien van beleggen in leningen in een gediversifieerde portefeuille, aangezien slechts 12% van alle ondervraagde beleggers antwoordde dat zij in 2021 niet in leningen zullen beleggen.

2021, een jaar van kansen gedekt door diversificatie

2020 was een uitdagend jaar voor beleggers en voor de markt voor het beleggen in leningen. Beide partijen werden ertoe aangezet om risicobeoordeling en risicobeheer naar een hoger niveau te brengen. Voor beleggers leidde dit tot meer kennis en vertrouwen wat betreft de risico’s van beleggen in leningen. Het lijkt erop dat beleggers meer dan ooit het belang inzien van gediversifieerde beleggingsportefeuilles, en hoe beleggingscategorieën die niet aan elkaar gerelateerd zijn de kans op verwacht rendement op beleggingen vergroten. Voor platforms, waaronder Mintos, heeft het afgelopen jaar ons gestimuleerd om beleggers verder voor te lichten over het belang van diversificatie, maar ook om meer hulpmiddelen te bieden die beleggers helpen het risico van leningen waarin zij van plan zijn te beleggen te beoordelen. En hoewel beleggers steeds meer in aandelen beleggen, blijkt uit de enquête dat ze een verscheidenheid aan beleggingscategorieën in hun portefeuilles houden. Beleggen in leningen is een beleggingsalternatief waar beleggers in 2021 vertrouwen in hebben.

Delen:

Wil je iets delen?

Stel vragen, deel je mening en discussieer met andere beleggers in onze community.

community-banner