Mintos ieskats: 2021. gada decembris

Laipni lūdzam Mintos ieskatā – ikmēneša apskatā, kurā tiks sniegta jaunākā informācija par Mintos aizdevumu tirgū notiekošo, tostarp mūsu ekspertu komentāri par tirgus norisēm un dati par investoru aktivitāti, kā arī aplūkotas dažādas izglītojošas tēmas.

Svarīgākie punkti:

  • Uz aizdevumiem balstītajām investīcijām sasniedzot svarīgus regulatīvos atskaites punktus, Eiropas alternatīvo finanšu sektors šogad nostiprināja savas pozīcijas.
  • Mintos pārgāja uz klasisko ieguldījumu brokeru pakalpojumu regulējumu, tuprinot strādāt pie tā, lai kļūtu par plaša aktīvu klāsta ieguldījumu platformu.
  • Mintos jaunie finanšu instrumenti – parādzīmes – investoriem sniegs tādu pašu aizsardzības līmeni kā jebkurš cits vērtspapīrs, ko piedāvā tradicionālās ieguldījumu sabiedrības.
  • Jaunās parādzīmju struktūras ieviešana sniegs papildu investīciju iespējas no lielākiem kreditēšanas uzņēmumiem, nodrošinot investoriem plašākas diversifikācijas iespējas.
  • Pagājušajā mēnesī investori Mintos aizdevumu tirgū procentos nopelnīja 3 890 732 eiro ar vidējo procentu likmi 9,73%.
  • Novembrī vidējā neto atdeve bija 9.87%, un portfeļa mediānas vērtība (neatmaksāto investīciju) starp visiem investoriem bija 371 eiro.

Uz aizdevumiem balstītu investīciju pozīcijas nostiprināšana

Šis gads Eiropas alternatīvo finanšu nozarei ir bijis nozīmīgs, jo tās apakšsektori turpina attīstīties. Piemēram, kolektīvā finansēšana, kas ir neatņemama alternatīvo finanšu sektora daļa, “ir sasniegusi ilgi gaidītu pavērsienu, pateicoties jaunās Kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzēju regulas ieviešanai. Līdz šim nozarē nebija nekāda regulējuma, jo īpaši tāda, ko varētu mērogot pāri robežām. Dažās valstīs, piemēram, Latvijā, šis bija pirmais gadījums, kad tika ieviests kolektīvās finansēšanas regulējums. Lai gan dažās dalībvalstīs ir izskanējusi kritika par regulas ieviešanu, tās esamība ir liels solis uz priekšu, jo kolektīvās finansēšanas platformām dod iespēju izvērst savu darbību pāri robežām,” skaidro Mintos juridiskā departamenta vadītāja Inese Lazdovska.

Kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzēju regula aizsāka ievērojamas pārmaiņas visā nozarē – virkne platformu kļuva regulētas vai sāka darbu pie tā. ES mēroga regulējums ne tikai uzlabo aizdevumu aktīvu klases pievilcību, bet arī palīdz noteikt investoru aizsardzības standartus attiecībā uz kolektīvās finansēšanas investīcijām.

Mintos kā lielākā uz aizdevumiem balstītu investīciju platforma kontinentālajā Eiropā pārgāja uz klasisko regulējumu – ieguldījumu brokeru sabiedrību. Mēs izvēlējāmies šo ceļu, apzinoties, ka Mintos drīzumā kļūs par plaša aktīvu klāsta investīciju platformu, kurai būs nepieciešams vairākas aktīvu klases aptverošs regulējums.

"Licences iegūšana ir pielīdzināma brieduma sasniegšanai - līdzīgi, kā tas notiek, pabeidzot universitāti, saņemot diplomu un sākot strādāt. Lai gan Mintos būtība nemainās, uz mums tagad attiecas papildu prasības. Mēs kā ieguldījumu brokeru sabiedrība ievērojam stingrus noteikumus attiecībā uz uzņēmējdarbības nepārtrauktību un savu saistību izpildi, nodrošinot investoriem lielāku pārliecību."

Mintos līdzdibinātājs, operacionālais un finanšu direktors Mārtiņš Valters

Turklāt regulatīvā uzraudzība uzlabo Mintos drošību, stabilitāti un uzticamību – pamatojoties uz investoru atsauksmēm, visi šie aspekti ir uzskatāmi par būtiskiem ieguvumiem.

Pēc licences iegūšanas Mintos pakāpeniski pāriet no investīcijām aizdevumos, izmantojot kredītprasības, uz parādzīmēm – finanšu instrumentiem, kas ir ar aizdevumiem nodrošināti vērtspapīri. Inese Lazdovska skaidro, ka “strukturējot investīcijas aizdevumos kā vērtspapīrus un piedāvājot tos investoriem saskaņā ar MIFID II regulējumu, aizdevumi kļūst līdzvērtīgi publiski tirgojamām akcijām, obligācijām un ETF. Lai gan investori nevar tirgot vērtspapīrus regulētā tirgū, tiesiskais regulējums nozīmē, ka, izvēloties uz aizdevumiem balstītas investīcijas, investori var izbaudīt tādu pašu aizsardzību kā izvēloties jebkuru citu licencētas ieguldījumu brokeru sabiedrības piedāvātu vērtspapīru. Tādējādi investoriem parādzīmes sniedz papildu aizsardzību, bet aizdevumu aktīvu klasei – to, ka tiek ievēroti tādi paši noteikumi kā citām aktīvu klasēm, piemēram, akcijām un obligācijām.”

Mārtiņš Valters uzsver, ka, izmantojot parādzīmes, “Mintos pielāgojas laika gaitā pārbaudītai, nozarē atzītai struktūrai, kas mums dos iespēju sekmēt uz aizdevumiem balstītu investīciju izplatību. Piemēram, jaunajai struktūrai vajadzētu palīdzēt piesaistīt uz aizdevumiem balstītu investīciju iespējas no daudz lielākiem kreditēšanas uzņēmumiem, kuri iepriekš negribēja strādāt, izmantojot aizdevumu cesijas struktūru. Tādējādi investori var sagaidīt lielāku diversifikāciju un investīciju iespējas ar labākiem riska rādītājiem, tostarp aizdevumus ar konservatīvāku riska un atdeves profilu.”

Mintos darbība 2021. gada novembrī

Novembrī investori Mintos aizdevumu tirgū veica 752 965 uz aizdevumiem balstītas investīcijas par kopējo summu 173 832 900 eiro un procentos nopelnīja 3 890 732 eiro ar vidējo procentu likmi 9,73%. Trīs lielākie tirgi, kuros tika veiktas uz aizdevumiem balstītas investīcijas, bija Krievijas Federācija, Spānija un Latvija.

Kā norāda Mintos partnerības vadītājs Jānis Praņēvičs, investoru skaits novembrī turpināja pieaugt, un platformai pievienojās vairāk nekā 10 500 investoru. Runājot par aizdevumiem, novembrī tika finansēts mazāks aizdevumu apjoms (173,8 miljoni eiro salīdzinājumā ar 196,5 miljoniem eiro oktobrī), ko galvenokārt noteica aizdevumu atpirkšana, kas izrietēja no dažu kreditēšanas uzņēmumu veiktās obligāciju emisijas. Tomēr tas paver iespēju Mintos aizdevumu tirgū izvietot jaunus aizdevumus.

Personīgās finanses: Investīciju mērķu izvirzīšana nozīmē, ka jums ir lielāka iespēja paturēt veiksmīgas investīcijas¹

Pētījumi liecina, ka neatkarīgi no pieredzes investori mēdz pārdot veiksmīgas investīcijas, bet paturēt zaudējumus nesošas investīcijas1. Tomēr investori, kas ievēro uz mērķiem balstītu investēšanas pieeju, biežāk patur veiksmīgas investīcijas1.

Ja gribi uzzināt vairāk par investīciju mērķu noteikšanu un uz mērķiem balstītas investēšanas pieejas īstenošanu, apskati mūsu bloga rakstu.

Investē, izmantojot Mintos lietotni

Lai investēšana būtu vēl ērtāka, lejuplādē Mintos mobilo lietotni, lai vari izveidot Mintos stratēģijas un sekot līdzi sava portfeļa darbībai no jebkuras vietas!

Lejupielādē no App Store vai ielādē no Google Play

Atruna:

Šī ir mārketinga komunikācija, un tā nekādā gadījumā nav uzskatāma par investīciju izpēti, padomu vai ieteikumu investēt. Nav garantijas, ka investētā summa tiks atmaksāta. Finanšu instrumentu iepriekšējie rezultāti negarantē peļņu nākotnē. Investēšana finanšu instrumentos ir saistīta ar risku; pirms investē, izvērtē savas zināšanas, pieredzi, finansiālo situāciju un investīciju mērķus.

Footnotes:

  1. Barber, B. M., & Odean, T., (2011). The Behavior of Individual Investors.

Dalies:

Vēlies ko teikt?

Uzdod jautājumus, dalies ar viedokli un diskutē ar citiem investoriem mūsu Kopienā.

community-banner