Mintos ieskats: 2022. gada aprīlis

Laipni lūdzam Mintos ieskatā – ikmēneša publikācijā, kurā tiek sniegts pārskats par Mintos aizdevumu tirgū notiekošo, tostarp dati par investoru aktivitāti, aplūkotas dažādas izglītojošas tēmas un vēl daudz kas cits!

Saņem Mintos ieskatu katru mēnesi, pierakstoties mūsu jaunumu e-pastam.

Svarīgākais:

 • Šomēnes mēs aplūkojam valūtas riska ierobežošanu jeb hedžēšanu – instrumentu, kura mērķis ir samazināt valūtas risku.
 • Kreditēšanas uzņēmums var apsvērt valūtas riska ierobežošanu, ja tam ir saistības ārvalstu valūtā un tas vēlas kompensēt risku, ka šīs saistības palielināsies valūtas kursa izmaiņu dēļ.
 • Lēmums par valūtas riska ierobežošanu ir atkarīgs no uzņēmuma vēlmes un spējas uzņemties valūtas zaudējumus.
 • Pat ja valūtas maiņas kurss ir svārstīgs, uzņēmums var izvēlēties neierobežot valūtas risku, ja tam ir atbilstoša kapitalizācija, lai absorbētu iespējamos zaudējumus, vai ja valūtas riska ierobežošanas instrumenta izmaksas ir lielākas nekā iespējamais iekšzemes valūtas vērtības samazinājums attiecībā pret eiro.
 • Runājot par aktivitāti, martā investori Mintos aizdevumu tirgū procentos nopelnīja 2.6 miljonus eiro ar vidējo procentu likmi 10.1%.
 • Vidējā neto atdeve aizvadītajā mēnesī bija 1.74% , un vidējā portfeļa vērtība bija 2.5k eiro.

Īsumā par hedžēšanu

Ja kreditēšanas uzņēmums veic darījumus ārvalstu valūtā, valūtas kursa izmaiņas var būt neprognozējamas, tādējādi pakļaujot uzņēmumu valūtas (vai valūtas kursa) riskam. Lai gan tas ir tikai viens no riskiem, ar ko saskaras uzņēmumi, nesenās ģeopolitiskās nestabilitātes un makrovides pārmaiņu dēļ tas ir nonācis uzmanības centrā. Tādēļ rodas jautājums: ko iesākt ar šo risku? Un riska ierobežošana ir viena no stratēģijām, kas var efektīvi samazināt valūtas risku atkarībā no dažiem būtiskiem faktoriem.

Kas ir valūtas riska ierobežošana?

Valūtas riska ierobežošanu var uzskatīt par apdrošināšanas polises noslēgšanu, kas pasargā kreditēšanas uzņēmumu no nelabvēlīgām valūtas kursa izmaiņām (līdz noteiktam limitam). Daži kreditēšanas uzņēmumi hedžē valūtas risku, izmantojot finanšu instrumentus, kas tiem dod tiesības pirkt vai pārdot ārvalstu valūtu:

 • par noteiktu cenu (piemēram, izmantojot mijmaiņas līgumus), vai
 • par noteiktu cenu iepriekš noteiktā datumā (izmantojot tādus instrumentus kā nestandartizēti nākotnes darījumi jeb forwards vai iespējas līgumi jeb options).

Svarīgi, ka hedžēšana ir efektīva valūtas riska samazināšanā tikai tad, ja darījuma partneris, kas izsniedz riska ierobežošanas instrumentu, izpilda savas saistības.

Riska ierobežošanas apsvērumi

Apsverot valūtas hedžēšanu, ir jāņem vērā daži apsvērumi. “Valūtas riska ierobežošana ir dārga un, pat ņemot to vērā, nav piemērojama visos gadījumos un visām valūtām. Kā alternatīva ir dažādi finanšu darbības fakti, kas sniedz plašāku perspektīvu par kreditēšanas uzņēmuma spēju pildīt savas saistības. Pieņemot gala lēmumu par to, vai veikt riska ierobežošanu vai nē, nozīme ir biznesa apjoma un saistību attiecības, pašu kapitāla attiecības, konkrētā valūtas riska un ekspozīcijas novērtējumam,” skaidro Ieva Grigalune, Mintos kredītriska daļas vadītāja.

 • Cik svārstīga ir ārvalstu valūta?
  Daudzu valūtu maiņas kursi ir fiksēti vai cieši seko mērķkursam, ko centrālā banka ir noteikusi jeb “piesaistījusi” kādai no galvenajām valūtām. Šo režīmu svārstīgums ir atkarīgs no centrālās bankas ārvalstu valūtas rezervju stipruma un apjoma, jo tieši tas tirgus lejupslīdes apstākļos palīdz atgriezt valūtu pie fiksētā vai piesaistītā kursa. Valūtas, kas izmanto mainīgā valūtas kursa režīmu, tiek uzskatītas par svārstīgām, jo tās brīvi svārstās atkarībā no tirgus darījumiem bez centrālās bankas iesaistīšanās. Tāpēc šādām valūtām biežāk nepieciešama riska ierobežošana. Šādu režīmu ir ieviesušas, piemēram, Meksika, Gruzija, Polija un Zambija.
 • Kāda ir kopējā ekspozīcija ārvalstu valūtā un gaidāmo maksājumu termiņš?
  Ja kreditēšanas uzņēmuma kopējā ekspozīcija svārstīgā ārvalstu valūtā ir relatīvi maza, var nebūt vērts segt riska ierobežošanas izmaksas, jo valūtas kursa svārstību radītais kopējais kaitējums būtu minimāls.
 • Vai ir rezerve zaudējumiem no valūtas kursa svārstībām?
  Ja kreditēšanas uzņēmumam ir laba pašu kapitāla un aktīvu attiecība, tam ir spēja absorbēt zaudējumus no valūtas kursa svārstībām. Tādēļ līdz noteiktam svārstību līmenim nav vajadzības uzņemties papildu izmaksas, ko rada valūtas hedžēšana.
 • Kādas ir hedžēšanas izmaksas?
  Valūtas riska ierobežošanas izmaksas katram valūtu pārim ir atšķirīgas. Ieva norāda, ka “KZT/EUR hedžēšana, ņemot vērā procentu likmju atšķirības tirgos, būtu dārgāka nekā MXN/EUR hedžēšana. To galvenokārt nosaka valūtas likviditāte un pieejamība tirgos. Tādējādi riska ierobežošanas izmaksas ir būtisks faktors, kas jāņem vērā, pieņemot šo lēmumu.”

Rezumējot.
Tā kā riska ierobežošana kreditēšanas uzņēmumiem dažkārt rada ievērojamas izmaksas, tā ir izdevīga stratēģija tikai tad, ja tiek ņemts vērā valūtas svārstīgums, izmaksas un hedžēšanas pieejamība. Taču atbilstošās situācijās tā ir stratēģija, kas var ievērojami samazināt pakļautību valūtas riskam.

Runājot par Mintos Risk Score, nosakot atpirkānas spēju vērā tiek ņemti kā nenodrošinātie parādi, tā arī valūtas svārstīgums. Šo apakšrādītāju veido ar hedžēšanu saistītais mainīgais līdz ar vairākiem finanšu rādītājiem, piemēram, kapitalizāciju. Cita starpā finanšu rādītāji ir nozīmīga atpirkšanas spējas apakšrādītāja daļa, kas palīdz novērtēt uzņēmuma spēju izpildīt atpirkšanas saistības.

Katru Mintos Risk Score sastāda svērtie apakšrādītāji, kurus veido vairāki desmiti mainīgo lielumu, un valūtas riska ierobežošana ir tikai neliela daļa no kopējā Mintos Risk Score, kas tiek piešķirts konkrēta kreditēšanas uzņēmuma izsniegtajiem aizdevumiem.  Mainīgie lielumi, kas nosaka aizdevuma sniegumu, apkalpotāja darbības efektivitāti un uzņēmuma finanšu rādītājus, ir galvenie mainīgie lielumi, kas iekļauti galīgajā Mintos Risk Score katra konkrēta uzņēmuma aizdevumiem.

Mintos darbība: 2022. gada marts

Martā tika finansēti 300 000 aizdevumu par kopējo summu 76.8 miljoni eiro, un Mintos investori procentos nopelnīja vairāk nekā 2.6 miljonus eiro ar vidējo procentu likmi 10.1%%. Trīs lielākie tirgi investīcijām aizdevumos bija: Spānija, Latvija un Polija. 

Kā norāda Mintos klientu vadības komandas vadītājs Pēteris Miķelsons, “marta pirmajā pusē bija vērojams investoru noskaņojuma kritums saistībā ar februāra beigās Ukrainā sākušos karu, un tas izraisīja neatmaksāto investīciju kritumu līdz 366 miljoniem eiro (ja neņem vērā Krievijā, Baltkrievijā un Ukrainā izsniegtos aizdevumus). Taču mēneša otrajā pusē noskaņojums sāka pakāpeniski atjaunoties, un neatmaksāto investīciju apjoms sasniedza gandrīz pirmskara līmeni (neietverot iepriekš minētos aizdevumus). Piedāvātās procentu likmes ievērojami pieauga, eiro denominētajiem aizdevumiem sasniedzot vidēji 11,5%. Turklāt vairāki kreditēšanas uzņēmumi Mintos aizdevumu tirgū investoriem piedāvāja naudas atmaksas kampaņas.”

Mintos informācija par karu Ukrainā

Lai uzzinātu jaunāko informāciju par karu Ukrainā, sankcijām pret Krieviju un citiem saistītiem jautājumiem, lūdzu, lasi Mintos blogu. Mēs sniedzām kopsavilkumu par ar Krieviju saistīto finanšu tirgu stāvokli, kā arī padziļināti aplūkojām sankciju un Krievijas atbildes pasākumu ietekmi uz no Krievijas nākošajiem maksājumiem Mintos un investoriem.

Nopelni līdz 2% naudas atmaksu ar GoCredit aizdevumiem

Lieliskas ziņas investoriem! GoCredit ir uzsācis jaunu naudas atmaksas kampaņu. Ierobežotu laika periodu par investīcijām GoCredit aizdevumos Tu vari saņemt naudas atmaksu 2% apmērā.

Nepalaid garām papildu peļņu ar Mogo Kenya

Tu vari saņemt līdz 5% naudas atmaksu par Mogo Kenya aizdevumiem – bet tas ir spēkā tikai ierobežotu laika periodu. Dodies uz kampaņu lapu, lai uzzinātu vairāk par to kā kvalificēties.

Ja gribi izlasīt iepriekšējās Mintos ieskata publikācijas, tās ir atrodamas Mintos ieskata arhīvā.

Atruna:

Šī ir mārketinga komunikācija, un tā nekādā gadījumā nav uzskatāma par investīciju izpēti, padomu vai ieteikumu investēt. Nav garantijas, ka investētā summa tiks atmaksāta. Finanšu instrumentu iepriekšējie rezultāti negarantē peļņu nākotnē. Investēšana finanšu instrumentos ir saistīta ar risku; pirms investē, izvērtē savas zināšanas, pieredzi, finansiālo situāciju un investīciju mērķus.

Dalies:

Vēlies ko teikt?

Uzdod jautājumus, dalies ar viedokli un diskutē ar citiem investoriem mūsu Kopienā.

community-banner