Mintos introduceert een extra functie voor verlenging ter ondersteuning van de huidige marktontwikkelingen

De huidige wereldwijde pandemie en economische neergang hebben wereldwijd gevolgen voor kredietnemers. Kredietverstrekkers reageren en ondersteunen kredietnemers door verlengingen aan te bieden waar dit redelijk en passend is. Sommige landen (bijv. Litouwen, Roemenië en Spanje) hebben een moratorium aangekondigd waardoor kredietnemers de terugbetaling van schulden kunnen uitstellen.

Veel kredietverstrekkers op Mintos bieden al enige tijd leningen met verlengingen aan aan beleggers. Vanaf vandaag zullen we kredietverstrekkers een voor een toestaan om het verlengen van al hun uitstaande en nieuwe leningen mogelijk te maken. Dat betekent dat wanneer de kredietnemer om een verlenging vraagt en de kredietverstrekker daarmee instemt, deze lening ook op Mintos wordt verlengd. Dit zal de kasstromen die van kredietnemers worden ontvangen veel beter weergeven.

De details van de lening laten zien of het betalingsschema van een bepaalde lening kan worden verlengd.

De indicatie voor mogelijke verlenging betekent niet dat de kredietnemer de lening al heeft verlengd, het betekent dat de lening kan worden verlengd onder voorbehoud van overeenstemming tussen de kredietverstrekker en de kredietnemer.

Een kredietverstrekker kan de kredietnemer een verlenging aanbieden in het kader van de gewone bedrijfsuitoefening, of als hij ermee instemt dit te doen op verzoek van de kredietnemer om de kredietnemer te helpen te voldoen aan de verplichtingen van de lening, of als de lokale wetgeving hem daartoe verplicht (bijvoorbeeld in het geval van een schuldmoratorium).

De kredietverstrekker beoordeelt elk geval afzonderlijk. Als de verlenging wordt geaccepteerd, wordt deze ingevoerd in het systeem van de kredietverstrekker. De kredietverstrekker informeert Mintos vervolgens door een API-verzoek met informatie over de verlenging in te sturen. Beleggers weten dat de lening is verlengd zodra de details van de lening de verlenging van het betalingsschema weergeven. Beleggers zullen gedurende de resterende looptijd van de lening dezelfde rente blijven ontvangen.

We zijn ervan overtuigd dat de extra functie voor verlenging in het belang is van onze beleggers, omdat het meer steun zal geven aan kredietnemers en kredietverstrekkers die op zoek zijn naar liquiditeit om door de bestaande wereldwijde onrust op de markten heen te komen.

Als je vragen hebt, neem dan gerust contact op met [email protected]

Recent nieuws

Delen:

Wil je iets delen?

Stel vragen, deel je mening en discussieer met andere beleggers in onze community.

community-banner