Mintos Invest & Access – przegląd 2 miesięcy funkcjonowania

W czerwcu, uruchomiliśmy Invest & Access, produkt Mintos, który został stworzony w celu zapewnienia jeszcze większego wyboru dla inwestorów działających na Mintos i zapewnienia dodatkowej wartości dla środków pieniężnych, które są inwestowane w pożyczki na naszym rynku.

Nieco ponad dwa miesiące od wprowadzenia produktu na Mintos, udostępniamy pierwsze omówienie wyników uzyskanych dzięki wykorzystaniu Invest & Access.

Od momentu uruchomienia Invest & Access, 69% nowych inwestorów na Mintos wykorzystało to narzędzie do stworzenia swoich portfeli inwestycyjnych portfele na Mintos. 18% nowych inwestorów wybiera Invest & Access wyłącznie do swojej działalności inwestycyjnej na Mintos. Mając dostęp do swoich środków pieniężnych, inwestorzy zarabiają średnią stopę procentową w wysokości 12,09%, przy średniej inwestycji w wysokości 3 969 EUR. Tylko w pierwszych dwóch miesiącach, już 49% inwestorów wpłaciło jeszcze więcej środków pieniężnych do swoich portfeli Invest & Access w stosunku do początkowej wartości inwestycji. 

Kiedy tworzyliśmy Invest & Access, chcieliśmy odpowiedzieć na następujące pytania: „W jaki sposób Mintos może zwiększyć dostępność inwestycji w pożyczki dla osób szukających nowych możliwości zarabiania? Jak możemy jeszcze bardziej ułatwić inwestowanie tym, którzy dołączają do Mintos?” 

Odpowiedzi na nie, były bardzo proste: 

– Możemy jeszcze bardziej ułatwić inwestorom korzystanie z Mintos dzięki naszej technologii,

– Zmodernizowana i niezawodna automatyzacja kluczowych funkcji inwestycyjnych może pomóc inwestorom spędzać jeszcze mniej czasu na zarządzaniu portfelami,

– Zarobki inwestorów osiągane dzięki atrakcyjnym średnim stopom procentowym mogą być w każdej chwili dostępne w celu dalszej dywersyfikacji portfela,

– Inwestorzy mogą otrzymać swoje środki szybciej i wypłacić je w każdej chwili, kiedy ich potrzebują – bez konieczności czekania, aż inwestycja osiągnie termin zapadalności.

Właśnie w tym ostatnim przypadku, Invest & Access zyskuje największą przewagę nad Mintos Auto Invest i ręcznym inwestowaniem: gdyż inwestowanie za pomocą tego produktu Mintos oznacza inwestowanie w taki sposób, że zarobione środki są natychmiast dostępne do wypłaty, bez żadnych dodatkowych kosztów.

Od niedawna inwestuję na Minos za pomocą Invest & Access. Jak na razie idzie dobrze. Podoba mi się wysoka płynność. Do tej pory inwestowałem w społecznościowego finansowanie nieruchomości, ale w ciągu najbliższych kilku miesięcy prawdopodobnie będę zwiększać swoje inwestycje na Mintos. Źródło: jeangalea.com

Rzeczywisty dostęp do Twoich pieniędzy, by móc je wypłacić

Najważniejszą nową opcją, którą inwestorzy uzyskali dzięki Mintos Invest & Access, jest możliwość dokonywania szybkiej wypłaty zainwestowanych środków, nawet zanim inwestycja osiągnie termin zapadalności. Gdy inwestor chce dokonać wypłaty środków, narzędzie automatycznie sprzedaje bieżące pożyczki innym inwestorom, a uzyskane środki przekazuje na konto inwestora. Ponad 80%   wypłat gotówki z Invest & Access na konta inwestorów Mintos odbywa się w ciągu 24 godzin (lipiec 2019 r.).

Przetestowałem bieżącą płynność środków ulokowanych za pomocą Invest & Access i sprzedałem wszystkie moje pożyczki w ciągu 30 minut, niesamowite. Źródło: blog Mintos, artykuł poświęcony Invest & Access

Ponieważ płynność jest jedną z najważniejszych mocnych stron rynku Mintos, inwestorzy mogą łatwo dokonywać sprzedaży przeterminowanych pożyczek z portfela Invest & Access na rynku wtórnym. W każdej chwili, korzystając z opcji udostępnionej w „Moje inwestycje”, inwestorzy mogą sprzedać swoje pożyczki na rynku wtórnym Mintos, który charakteryzuje się wysoką płynnością, czego dowodem jest fakt, że od 2015 roku sprzedano na nim pożyczki o wartości 150 mln EUR.

Użytkownicy jak programiści

W ciągu tych dwóch miesięcy rozmawialiśmy z inwestorami i śledziliśmy opinie na temat doświadczeń związanych z inwestowaniem za pomocą Invest & Access. Dążąc do ciągłego rozwoju produktów, wprowadziliśmy już pewne aktualizacje produktu na podstawie opinii inwestorów, a kolejne będą udostępniane w najbliższym czasie. 

Portfel Pause & Reactive oferuje jeszcze większą elastyczność 

Dzięki wprowadzonej opcji „Pauza”, inwestorzy mogą wykorzystywać swoje zyski osiągnięte dzięki Invest & Access w sposób, który zapewnia jeszcze większą kontrolą i elastyczność. Inwestując zyski z pochodzące z Invest & Access za pośrednictwem Auto Invest lub w formie ręcznego inwestowania, inwestorzy będą mogli jeszczer bardziej dywersyfikować swoje portfele inwestycyjne na Mintos. 

Wstrzymanie działania Invest & Access oznacza wstrzymanie ponownego inwestowania bez dokonania wypłaty środków pieniężnych. Co najważniejsze, pozostałe inwestycje we wstrzymanym portfelu nadal przynoszą zyski w postaci odsetek. W ten sposób, pomimo wysoce zautomatyzowanej funkcji inwestycyjnej, Invest & Access oferuje inwestorom jeszcze większą kontrolę nad realizowanymi zyskami oraz dodatkowy czas na podejmowanie decyzji inwestycyjnych. 

Następny krok: obniżenie minimalnej kwoty inwestycji

W nadchodzącym okresie minimalna kwota inwestycji w Invest & Access zostanie zmieniona. Zamiast 500 EUR, minimalna początkowa kwota inwestycji w Invest & Access będzie wynosić 10 EUR. 

Jeśli jesteś nowym inwestorem i nie wiesz zbyt wiele na temat Mintos, a także jesteś nowy w świecie pożyczek P2P, to rozpoczęcie inwestowania za pomocą Invest & Access jest właściwą drogą, by zacząć inwestować na rynku Mintos. Źródło: thesmartinvestor.eu

W ten sposób, inwestorzy będą mogli zapoznać się z narzędziem Invest & Access, zanim zdecydują się zainwestować więcej środków za pomocą tej funkcji Mintos. Inwestorzy zawsze mogą wpłacić więcej środków do swojego portfela, tym samym uzyskując jeszcze lepszą dywersyfikację pod względem liczby pożyczek i oferujących je firm pożyczkowych. Dotychczas, średnia liczba pożyczek, w ramach których Invest & Access dywersyfikuje portfele inwestorów, to 203 pożyczki

Oprócz tych zmian, w przyszłości planujemy dostarczać jeszcze więcej informacji na temat miesięcznych zarobków inwestorów uzyskiwanych dzięki Invest & Access. 

Zarabiaj, mając jednocześnie natychmiastowy dostęp do swoich środków. Inwestuj, korzystając z oferowanego przez Mintos narzędzia Invest & Access.

Zacznij inwestować

 

Udostępnij:

Masz coś, czym chciałbyś się podzielić?

Zadawaj pytania, dziel się swoimi przemyśleniami i dyskutuj z innymi inwestorami na forum Społeczności Mintos.

community-banner