Mintos investoru aptauja 2021. gadā: koncentrēšanās uz diversificētiem portfeļiem, pārliecībai par investēšanu aizdevumos saglabājot augstu līmeni

Svarīgākie punkti

 • Aptaujā piedalījās 2814 investori
 • Ieskaitot aizdevumus, 77% investoru investīciju portfeļos ir arī citas alternatīvās aktīvu klases
 • Puse aptaujāto investoru 2021. gadā no investīcijām aizdevumos sagaida atdevi vidēji 9,3% apmērā
 • Izvēloties aizdevumu, kurā investēt, investoriem svarīgākais faktors ir atdeves līmenis
 • 82% investoru apgalvo, ka ir informēti par visiem riskiem, kas saistīti ar investēšanu aizdevumos
 • 49% aptaujāto investoru pārliecība par investēšanu aizdevumos ir saglabājusies tādā pat līmenī kā pirms pandēmijas
 • 73% investoru 2020. gadā sagaidīja gan peļņu, gan zaudējumus no saviem investīciju portfeļiem un arī 2021. gadā plāno turpināt investēt dažādos aktīvos

Investoru praktiskās pieredzes novērtēšana un dalīšanās ar to sniedz ieguldījumu nozares vispārējā zinātībā un piedāvā palūkoties uz investēšanu aizdevumos nio investoru skatu punkta. Lai labāk prognozētu cerības un iespējamo attīstību investēšanas aizdevumos tirgū, mēs paļaujamies arī uz mūsu investoru noskaņojumu un viedokli.

2020. gada aprīlī veiktā Mintos kolektīvo aizdevumu aptauja palīdzēja mums saprast, cik lielu tirgus lejupslīdi investori sagaida pandēmijas gadā, un kādus pasākumus viņi plāno spert, ņemot vērā ekonomikas lejupslīdi. Gadu vēlāk mēs atkal sazinājāmies ar saviem investoriem, lai izpētītu, kā ir mainījies viņu noskaņojums, viedoklis un cerības attiecībā uz investēšanu aizdevumos.

Aptaujā, kas tika veikta no 2021. gada 19. līdz 23. februārim, piedalījās 2814 investori.

Lielākā daļa aptaujāto investoru ir vīrieši (91%), un lielākā daļa no viņiem (69%) ir 25–44 gadus veci.

37% dalībnieku ir maģistra grāds, bet 23% – bakalaura grāds. Kopumā 6% investoru ir doktora vai līdzvērtīga kalibra grāds.

Vairumam investoru portfeļos ir dažādas alternatīvās aktīvu klases

Runājot par investēšanu alternatīvās aktīvu klasēs, 23% respondentu investē tikai aizdevumos, savukārt 77% investīciju portfeļos ir citas alternatīvās aktīvu klases.

 

Tā kā mēs noskaidrojām, ka lielākā daļa investoru investē ETF un akcijās, ir saprotams, ka aizdevumi ir veids, kā palielināt privātu investoru moderno investīciju portfeļu diversifikāciju. Tikai 25% dalībnieku neveic investīcijas ETF, savukārt 75% ir pieredze ar šāda veida investīcijām. Runājot par investoru pārstāvētajām valstīm, šie skaitļi atšķiras. Ja 87% vāciski runājošo investoru apstiprināja savu pieredzi ar ETF, tad pārējās Mintos pārstāvētajās valstīs to apgalvoja 62% investoru. Ir vērts pieminēt, ka pirmos ETF Eiropā piedāvāja Deutsche Börse Vācijā 2000. gadā.

Šī atšķirība ir mazāka, ja runa ir par investīcijām akcijās. Vācu valodā runājošajiem un starptautiskajiem investoriem ir līdzīga pieredze, proti 79% no viņiem investē šajā aktīvu klasē. Tikai 14% Mintos investoru nekad nav investējuši akcijās, un 7% pārtrauca investēt akcijās. Fakts, ka privāto investīciju tirgus ir eksponenciāli augošs, atspoguļojas arī Mintos investoru aptaujā. 84% investoru, kuri investē akcijās, laika posmā no 2020. gada marta līdz 2021. gada janvārim ir palielinājuši investīciju apjomu šajā aktīvu klasē. Neatkarīgi no alternatīvo investīciju aktīvu klases, ko diversifikācijas nolūkā investori izvēlas papildus investēšanai aizdevumos, viņi vienlīdz aktīvi veic investīcijas akcijās, kas norāda uz visaptverošu investēšanas popularitāti arī pandēmijas gadā. Tikai 15% no tiem, kuri ir palielinājuši savu akciju portfeli, nolēma gaidāmajā periodā neinvestēt aizdevumos. Palielinoties akciju tirgus svārstībām, ilgtermiņa investīcijas aizdevumos nodrošina papildu diversifikācijas iespējas līdztekus virknei citu jaunu un topošu alternatīvo investīciju iespējām.

Investori ir pārliecināti par gaidāmo atdevi 2021. gadā

Investēšana nozīmē portfeļa plānošanu, gudru pieeju diversifikācijai un riska apetītes novērtēšanu. Galu galā vēlmi investēt motivē sagaidāmā atdeve. Mēs investoriem vaicājām, kādu atdevi viņi sagaida no saviem investīciju aizdevumos portfeļiem.

Atbildes ir dažādas – puse no aptaujātajiem investoriem sagaida atdevi 6% līdz 10% robežās. Tanī pat laikā 8% investoru sagaida atdevi 5% vai mazākā apmērā, bet 38% investoru paredz nopelnīt 11% – 15% no investīcijām aizdevumos 2021. gadā.

Cik pārliecināti investori ir par gaidāmo atdevi? Apskatīsim.

Kopumā 15% investoru ir ļoti pārliecināti par savām prognozēm, un 47% aptaujāto investoru ir zināmā mērā pārliecināti. 20% investoru neitrāli vērtē savas cerības, un 18% investoru nejūtas ļoti pārliecināti, un 7% no tiem nepavisam nav pārliecināti.

Gaidītā atdeve maz ietekmē investoru pārliecību. Mēs jautājām investoriem, cik daudz viņi plāno investēt aizdevumos 2021. gadā. 26% investoru joprojām nav izlēmuši par to, cik viņi vēlas investēt, savukārt 36% investoru 2021. gadā aizdevumos plāno investēt vairāk nekā 1500 eiro. Mēs arī apskatījām, kā investori plāno investēt atkarībā no atdeves, kuru viņi paredz saņemt 2021. gadā. 38% investoru, kuri sagaida 6–10% atdevi, plāno aizdevumos investēt vairāk nekā 1500 eiro, un 33% no tiem, kas sagaida atdevi 11-15% robežās, plāno investēt tik pat.

Investējot aizdevumos, svarīgākais faktors ir atdeves līmenis

Mēs lūdzām investorus sarindot desmit faktorus, kuriem varētu būt nozīme, pieņemot lēmumu par to, kuros aizdevumos investēt. Vairāk nekā 50% respondentu galvenie trīs faktori ir saistīti ar izvairīšanos no riska, peļņas gūšanas iespēju un Mintos veikto aizdevuma riska novērtējumu:

 • Atdeves līmenis ir vissvarīgākais faktors – 59% investoru to ierindoja Top 3;
 • Mintos Risk Score aizdevumam – 57% investoru to ierindoja Top 3,
 • Aizdevumam ir kreditēšanas uzņēmuma atpirkšanas pienākums – 55% investoru to ierindoja starp trīs svarīgākajiem faktoriem, izvēloties aizdevumu.

Divi faktori, kas konsekventi tiek ierindoti saraksta beigās, ir:

 • Viedokļu līderu (tirgus eksperti, nozares žurnālisti, blogu autori un tamlīdzīgi) komentāri – 73% investoru to ierindo starp trīs mazsvarīgākajiem faktoriem.
 • Tuvu cilvēku viedoklis – 73% investoru to ierindo starp trīs mazsvarīgākajiem faktoriem.

Mēs arī pārbaudījām saistību starp sagaidāmo procentu likmi un to, cik lielu nozīmi investori piešķir atdeves likmei kā faktoram, kas ir svarīgs, izvēloties aizdevumu. Rezultāts nav pārsteidzošs – jo lielāku atdevi investori sagaida 2021. gadā, jo lielāku nozīmi viņi piešķir atdeves likmei. 43% investoru, kuri sagaida procentu likmi 1-5% apmērā, kā vienu no svarīgākajiem faktoriem izvēlējās atdeves likmi, salīdzinot ar 49% investoru, kuri sagaida 6-10% atdevi, un 58% investoru, kuri sagaida atdevi 11-15% robežās.

Investoru pašnovērtējuma pārliecība pieaug

Lai saprastu, kādas ir investoru domas par investēšanu aizdevumos kā alternatīvo aktīvu klasi pēc pandēmijas pirmā gada, mēs vaicājām, cik lielā mērā viņi piekrīt desmit aptaujas apgalvojumiem. Mēs noskaidrojām, ka lielākā daļa investoru piekrita šādiem apgalvojumiem:

1.“Esmu informēts par visiem riskiem, kas saistīti ar investēšanu aizdevumos” – 82% aptaujāto investoru piekrīt vai pilnībā piekrīt šim apgalvojumam, demonstrējot spēcīgu pārliecību par savām zināšanām attiecībā uz riskiem, kas saistīti ar insvestēšanu aizdevumos. 71% respondentu piekrīt arī apgalvojumam “Es zinu, kā darbojas investēšana aizdevumos, un neuzskatu, ka man trūkst zināšanu”.
2. “Es sagaidīju, ka mans investīciju portfelis 2020. gadā nesīs gan peļņu, gan zaudējumus, ņemot vērā globālo finanšu vidi, un turpināšu investēt dažādos aktīvos arī 2021. gadā” – 73% aptaujāto investoru piekrīt vai pilnībā piekrīt šim apgalvojumam, parādot, ka viņi sagaida, ka globālie notikumi ietekmēs viņu investīciju portfeļus, taču joprojām saskatot peļņas iespējas.

3. “Es domāju, ka visas investīciju aizdevumos platformas saskārās ar izaicinājumiem, un tām bija jāpārvar pirmā finanšu krīze šajā tirgū”   – 71% aptaujāto investoru piekrīt vai pilnībā piekrīt šim apgalvojumam, jo uzskata, ka pandēmijas izraisītie notikumi iepriekšējā gadā lika platformām pierādīt to biznesa modeļu ilgtspēju.

Pēdējā jautājumā mēs investoriem vaicājām, cik pārliecināti viņi jūtas par investēšanu aizdevumos 2021. gadā, salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem. 49% aptaujāto investoru pārliecība par investēšanu aizdevumos ir palikusi nemainīga, un 14% investoru tā ir pieaugusi. No otras puses, 37% investoru atbildēja, ka viņu pārliecība ir samazinājusies. Taču aptauja parāda, ka pārliecības samazināšanās neliecina par atteikšanos no investīcijām aizdevumos diversificētā portfelī, jo tikai 12% no visiem aptaujātajiem investoriem atbildēja, ka 2021. gadā viņi neinvestēs aizdevumos.

2021. gads – diversifikācijas aizsargāts iespēju gads

2021. gads bija izaicinošs gan investoriem, gan investīciju aizdevumos platformām. Abas puses saskārās ar vajadzību pievērst lielāku uzmanību riska novērtēšanai un pārvaldībai. Investoriem tas nozīmēja papildināt savas zināšanas un pārliecību par riskiem, kas saistīti ar investēšanu aizdevumos. Šķiet, investori vairāk nekā jebkad agrāk saprot diversificētu investīciju portfeļu nozīmi un to, kā nekorelētas aktīvu klases palielina sagaidāmo investīciju atdeves varbūtību. Attiecībā uz investīciju tirgiem, tostarp Mintos, pagājušais gads mūs ne tikai mudināja turpināt izglītot investorus par diversifikācijas nozīmi, bet arī nodrošināt vairāk rīku, kas investoriem palīdzētu novērtēt risku aizdevumiem, kuros viņi plāno investēt. Un, lai gan investori arvien vairāk investē akcijās, aptauja rāda, ka viņi savos portfeļos tur dažādas aktīvu klases, un investīcijas aizdevumos ir alternatīva, par kuru investori jūtas pārliecināti arī 2021. gadā.

Aicinām Tevi pievienoties sarunai par šo tematu mūsu jaunajā Mintos Kopienas forumā.

Jaunākās ziņas

Dalies:

Vēlies ko teikt?

Uzdod jautājumus, dalies ar viedokli un diskutē ar citiem investoriem mūsu Kopienā.

community-banner