Mintos ir ceļā, lai kļūtu par regulētu ieguldījumu pakalpojumu sniedzēju

Mintos on the way to become a regulated marketplace for investing in loans

Šī gada sākumā Mintos iesniedza pieteikumu investīciju firmas licences un elektroniskās naudas iestādes licences saņemšanai. Mēs tuvojamies dažādu ar gaidāmajām licencēm saistītu izmaiņu ieviešanai, un gribam informēt par to, kā kļūšana par regulētu ieguldījumu pakalpojumu sniedzēju ietekmēs investorus.

Svarīgākie punkti

  • Mintos ieviesīs jaunas politikas un investīciju sistēmas saskaņā ar noteikumiem
  • Investoriem būs divi atsevišķi konti investīcijām un maksājumiem
  • Tiks veikts investoru atbilstības un piemērotības novērtējums
  • Mintos pieejamie aizdevumi tiks pārveidoti par finanšu instrumentiem, kas saistīti ar aizdevumiem
  • Tāpat kā līdz šim pastāvēs ar investēšanu aizdevumos saistītie riski

Koncentrēšanās uz investoru līdzekļu un tiesību aizsardzību

Kļūstot par regulētu ieguldījumu pakalpojumu sniedzēju, mūsu mērķis ir ieviest skaidras politikas, investīciju struktūras un prospektus, kas mazinās platformas darbības riskus un vēl vairāk palielinās pārredzamības līmeni.

Mēs uzskatām, ka tas ir solis tuvāk brīdim, kad aizdevumi būs tikpat izplatīti investoru portfeļos kā akcijas, ETF un obligācijas.

Mēs sniegsim aizsardzību trīs veidos:

1. Lielāka aizsardzība investoru līdzekļiem

Investoriem būs vieglāk pieejami un lielāka kontrole pār saviem līdzekļiem Mintos platformā, pateicoties diviem atsevišķiem kontiem: viens investīcijām (kā tas ir tagad) un otrs maksājumiem un Mintos debetkartei (nākotnē). Abus kontus regulēs īpaši ES dekrēti: FITD II investīciju kontiem un MPD2 maksājumu kontiem, kā arī uz tiem attieksies prasība turēt klientu līdzekļus nodalītā kontā ES bankā.

Vēl viens svarīgs paaugstinātas drošības aspekts ietvers valsts garantētu investoru aizsardzības sistēmu, kas nodrošina līdz 20 000 eiro katram investoram gadījumos, kad un ja Mintos kā pakalpojumu sniedzējs nepilda saistības vai ir pakļauts kritiskām problēmām. Mēs sniegsim sīkāku informāciju par to, kādi potenciālie jautājumi tiks un netiks segti, kā arī par to, kad un kā aizsardzības sistēma tiks aktivizēta.

Investoriem ir jāņem vērā, ka, neraugoties uz to, ka Mintos kļūs par regulētu ieguldījumu pakalpojumu sniedzēju, tāpat kā līdz šim pastāvēs ar investēšanu aizdevumos saistītie riski.

2. Investīciju struktūras maiņa

Lai gan investoru pieredze Mintos aizdevumu tirgū būtiski nemainīsies, produktu struktūras uzbūve mainīsies. Tas nozīmē, ka Mintos saskaņā ar regulu izveidos un īstenos jaunu kārtību ar katru kreditēšanas uzņēmumu.

Jaunie ar aizdevumiem saistītie finanšu instrumenti, kurus pašlaik plānots saukt par Mintos aizdevumu parādzīmēm, pakāpeniski aizstās pašreizējos cesijas līgumus ar kreditēšanas uzņēmumiem, nodrošinās pārredzamākas naudas plūsmas no aizņēmēju maksājumiem un sniegs lielākas iespējas Mintos aizsargāt investoru intereses problēmsituāciju gadījumā.

3. Uzlaboti iekšējās kontroles procesi

Kopš 2018. gada beigām Mintos ir novirzījis ievērojamu resursu daudzumu iekšējo kontroles procesu izstrādei un stiprināšanai, no kuriem kā vienu varam atzīmēt naudas atmazgāšanas novēršanas pasākumus. “Zini savu klientu” (KYC) prasības Mintos investoriem joprojām ir viena no mūsu prioritātēm, lai uzturētu drošu vietu investēšanai. Lai Mintos būtu gatavs darboties kā regulēts tirgus, mēs esam veikuši papildu ieguldījumus šo iekšējo kontroles mehānismu attīstībā.

Papildu tam Mintos darbosies saskaņā ar ES normatīvo regulējumu attiecībā uz ieguldījumu sabiedrībām un Finanšu un kapitāla tirgus komisijas uzraudzībā (FKTK). Tas nozīmē, ka FKTK regulāri pārskatīs Mintos operācijas, lai pārliecinātos, ka visi procesi noris saskaņā ar ES vispāratzītajiem noteikumiem, piemēram, 5. AML direktīvu, FITD II, Prospekta regulu, kā arī daudziem citiem.

Investoru zināšanu un pieredzes pārbaude

Mēs esam sākuši gatavoties arī uzvedības prasībām – novērtējumiem par to, vai izvēlētā investīcija ir atbilstoša un piemērota investora zināšanām, pieredzei, finansiālajam stāvoklim un investīciju mērķiem.

Mēs ieviesīsim divus novērtējumus:

  • Atbilstības pārbaude – tiks izmantota manuālajām un automātiskajām investīcijām, lai novērtētu investora zināšanas un pieredzi. Nenokārtošanas gadījumā investori varēs investēt ar brīdinājumu.
  • Piemērotības pārbaude – tiks izmantota Mintos stratēģijām, lai novērtētu investoru finansiālo stāvokli, investīciju mērķus, kā arī zināšanas un pieredzi. Nenokārtošanas gadījumā dažas investēšanas stratēģijas var nebūt pieejamas investēšanai, ja tās nav piemērotas konkrētajam investoram.

Šādu testu izmantošana mums palīdzēs pārliecināties, ka mēs piedāvājam investīciju produktus, kas ir pielāgoti investoru pieredzes līmenim, un aizsargāt tos, kuri tikai sāk investēt aizdevumos. Pašreizējais plāns ir abu pārbaužu ieviešanu uzsākt 2020. gada oktobrī.

Mēs tuvākajā laikā plānojam sniegt vairāk informācijas, tāpēc seko līdzi jaunumiem!

Dalies:

Vēlies ko teikt?

Uzdod jautājumus, dalies ar viedokli un diskutē ar citiem investoriem mūsu Kopienā.

community-banner