Mintos je nyní používán více než 200 000 investory po celém světě!

Když se ve startupu začne mluvit o „stovkách tisíc zákazníků“, jedná se o skvělý úspěch, kterého lze dobře marketingově využít. Zároveň takový úspěch ovšem s sebou nese i notnou dávku zodpovědnosti pro celý tým. Toho jsme si vědomi i u nás v Mintosu, kde k listopadu 2019 provozujeme tržiště s celkem 215 000 investory a hranice 300 000 investorů plánujeme dosáhnout v řádu několika měsíců! Tento milník je příhodným momentem, abychom se zblízka podívali na lidi, kteří tvoří naše tržiště, a jejich zvyky: investoři Mintos.

Cesta růstu

Růst Mintosu v průběhu let byl sladěn napříč všemi relevantními kanály. Rok 2018 jsme přivítali se 43 000 investory. Od doby, kdy jsme v lednu 2019 dosáhli 100 000 investorů, sledujeme stále rostoucí příliv nových investorů, kteří se přidávají k našemu tržišti. Od ledna do října 2019 se k Mintosu připojovalo každý měsíc průměrně 10 500 investorů hledajících příležitosti pro investice do úvěrů a výnosy z nich. Vyvážit poptávku investorů a nabídku úvěrů pro nás byla čas od času výzva.

Právě jsme dosáhli milníku 4 miliard EUR celkové hodnoty úvěrů financovaných na Mintosu. V současnosti je tato částka rozdělena mezi 20 milionů úvěrů jednotlivých dlužníků, které byly poskytnuty ve více než 30 zemích na 5 kontinentech světa a pro investory jsou dostupné ve 12 světových měnách. Za globální charakter Mintosu a nevídané možnosti diverzifikace, jež jsou naší jedinečnou předností, vděčíme tomu, že úvěry dostupné na Mintosu jsou poskytovány napříč rovnoběžkami i poledníky po celé zeměkouli: od Dánska až po Jihoafrickou republiku a od Mexika až po Indonésii.

Tento globální růst jde ruku v ruce s tím, jak roste i tým Mintos – během roku 2019 se ke společnosti připojilo více než 100 nových zaměstnanců připravených vytvářet skvělé produkty a poskytovat vynikající zákaznický servis naší rostoucí investorské základně. Dnes náš tým čítá 170 jedinců.

 

Mintos a investoři: globálnost

Již od samého počátku Mintosu jsme se snažili myslet globálně. V roce 2015 jsme již obsluhovali investory ze 41 zemí světa, avšak těmi prvními nadšenci byli investoři z Lotyšska a dalších pobaltských zemí. Dnes našich 215 000 investorů Mintos pochází z 85 zemí a nejvíce zastoupeni jsou investoři z Dánska, Estonska, Německa, Nizozemí, Portugalska, Rakouska, Španělska, Švýcarska atd. Ke službám investorů je Mintos nyní dostupný v 7 jazycích (angličtina, čeština, lotyština, němčina, polština, ruština a španělština) a brzy se chystáme spustit i holandštinu. Náš Tým služeb investorům mluví 12 jazyky a každý týden vyřizuje přibližně 2000 požadavků investorů s průměrným časem odezvy 74 minut. 85 % z téměř tisíce investorů, kteří Mintos ohodnotili na serveru Trustpilot, nám dalo výborné nebo dobré hodnocení, což znamená celkové skóre 4,3 hvězdiček z 5.

Zvyky, činnosti a preference

Celková hodnota úvěrů financovaných na Mintosu od roku 2015 činí k listopadu 2019 celkem 4 miliardy EUR. Již v prvním týdnu po registraci na Mintosu investoři průměrně investují 1100 EUR. V průměru činí zůstatek investorů Mintos 4725 EUR, který je rozložený v investicích do 241 různých úvěrů. S průměrnou úrokovou sazbou 11,9 % (k listopadu 2019) investoři na úrocích dlužníků vydělali již 70 milionů EUR.

Co se týče investičních strategií, preference investorů se rozcházejí. Někteří využívají pouze jedné možnosti, jiní zas kombinují různé způsoby, jež Mintos pro pohodlné a snadné investování nabízí. Stejně jako doposud zůstává Auto Invest nadále tím nejpopulárnějším investičním nástrojem. 33 % investorů Mintos používá pro investování právě pouze Auto Invest. Manuální investování je upřednostňováno 10 % investorů Mintos, pro 8 % investorů je pak jedinou volbou pro investování nástroj Invest & Access. 24 % investorů používá jak ruční investování, tak Auto Invest, zatímco 11 % ze všech investorů využívá nástrojů Invest & Access a Auto Invest, ale neláme si hlavu s ručním vybíráním úvěrů pomocí manuálního investování.

Osobnosti na Mintosu

V nedávné době jsme si dali práci, abychom zobrazili osobnosti investorů Mintos. Dva nejčastější typy osobností, které se nám podařilo mezi našimi investory identifikovat, jsou muž po třicítce a muž po padesátce s průměrnými úsporami ve výši 22 000 EUR, respektive 120 000 EUR. Oba typy investorů jsou vzdělaní a ženatí, pracují většinou v IT, inženýrství nebo finančnictví a zajímají se o různé venkovní aktivity, svůj profesní obor a osobní rozvoj. Na Mintosu investují ze svých městských a předměstských domovů a ke kontrole a řízení svých stávajících investic ve výši přibližně 4000 EUR, respektive 10 000 EUR potřebují průměrně 10 až 11 minut na každou návštěvu.

Ženy investující na Mintosu

Tyto osoby jsme vyobrazili jako muže, jelikož více než 80 % našich investorů jsou právě muži. Není tajemstvím, že muži investují více než ženy, i když celá řada výzkumů ukazuje, že jsou v investování finančních prostředků ženy lepší. Jak říká i výzkum The Warwick Business School, ženy získávají vyšší výnosy a umí lépe spořit. Očekává se, že tato nerovnováha mezi investory obou pohlaví se postupně bude zmenšovat, tak jak dochází k pokračujícímu posilování ekonomického postavení žen a usnadnění přístupu k finanční gramotnosti.

Již od spuštění Mintosu v roce 2015 rostl trend žen začínajících investovat na Mintosu společně s tím, jak rostlo tržiště Mintos. Zatímco v roce 2018 tvořily ženy 14,7 % z celkového počtu nových investorů, v roce 2019 již tento podíl vyrostl na 15,7 %. Z krátkého časového rozdílu mezi registrací a první uskutečněnou investicí lze usuzovat, že ženy jsou více odhodlané, co se jejich investičních rozhodnutí týče. Ženy se více předem informují, než začnou vůbec investovat, a investují méně impulzivně než muži.

V tomto pozitivním trendu investujících žen vedou na Mintosu pobaltské státy. Estonsko vykazuje nejvyšší podíl žen investujících na Mintosu: investorky tvoří 32,7 % z celkového počtu investujících z Estonska. Poměrně vysoké zastoupení mají mezi investujícími i Lotyšky a Litevky (22,5 % a 17,6 %), dále pak následuje Dánsko, kde ženy tvoří 16,2 % všech dánských investorů na Mintosu.

Pokud jde o věk, většina žen investujících na Mintosu pochází z věkové skupiny 30–34 let.

Směřování do budoucna

Těší nás a zároveň jsme si vědomi, že popularita investic do úvěrů nadále poroste. Jako přední světové tržiště nabízející snadnost použití, globální přístupnost a ty nejlepší možnosti diverzfikace budeme i nadále vylepšovat naši platformu, tak abychom Vám poskytli ten nejlepší prožitek z investování. Těšíme se, že i do budoucna zůstaneme tím oblíbeným tržištěm investic do úvěrů pro jednotlivce, ať už mají mnoho zkušeností nebo teprve začínají, tak jako jsme jím byli doposud.

Sdílet:

Chcete se podělit o svůj názor?

Pište své nápady, pokládejte dotazy a diskutujte s jinými investory na našem diskuzním fóru Mintos Community.

community-banner