Mintos jūnija ieskats: fintech attīstība un AI

Esam publicējuši jaunāko Mintos ieskatu, kurā aplūkojam finanšu nozares nākotni. Šis raksts ir veltīts pastāvīgi mainīgajai finanšu tehnoloģiju pasaulei, īpaši izceļot mākslīgā intelekta (AI) nozīmi.

AI transformatīvais uzplaukums fintech nozarē

Sagaidāms, ka globālais AI tirgus, kura vērtība 2022. gadā sasniedza 136,5 miljardus ASV dolāru, piedzīvos eksponenciālu izaugsmi. Pētījumi prognozē, ka no 2023. līdz 2030. gadam AI vērtība ik gadu palielināsies par 37,3 %. Šo straujo izaugsmi lielā mērā veicina tehnoloģiju līderu nepārtraukti ieviestās inovācijas.1

AI izmantošana finanšu nozarē ir ievērojami pieaugusi kopš 2017. gada, līdz pat 60% organizāciju visā pasaulē ieviešot AI tehnoloģijas. Mākslīgais intelekts tiek izmantots finanšu krāpšanas mazināšanā, klientu apkalpošanas uzlabošanā, izmantojot ar AI darbināmus čatbotus, un algoritmiskās tirdzniecības uzlabošanā.2

Mākslīgā intelekta pārveidojošais spēks attiecas ne tikai uz uzņēmumiem – tiek lēsts, ka līdz 2035. gadam darba ražīgums palielināsies par 11-37%.3

Investīciju apjoms mākslīgajā intelektā strauji pieaug, un vairāk nekā puse finanšu organizāciju mākslīgajā intelektā ir ieguldījušas vairāk nekā 100 miljardus ASV dolāru.4 AI ietekme finanšu tehnoloģiju jomā ir neapstrīdama, jo tas stiprina kiberdrošību un revolucionāri maina mijiedarbību ar klientiem. Tomēr mākslīgā intelekta integrācija rada arī regulatīvus šķēršļus.

Neraugoties uz izaicinājumiem, pieaugošā AI ieviešana finanšu tehnoloģiju jomā liecina par daudzsološu nākotni, atspoguļojot tā transformatīvo potenciālu nozarē. AI paver neskaitāmas iespējas, mums ieejot jaunā laikmetā, dodot iespēju atvieglot piekļuvi informācijai un uzlabot piekļuvi zināšanām. Lai nodrošinātu lietderīgu un ilgtspējīgu AI integrāciju finanšu tehnoloģiju jomā, ļoti svarīgi būs panākt līdzsvaru starp mākslīgā intelekta nepietiekamu un pārmērīgu izmantošanu.

Riska novērtējums: datu un tehnoloģiju izmantošana

AI tiek plaši izmantots riska novērtēšanā, jo tas palīdz uzlabot precizitāti un efektivitāti dažādās nozarēs. Bankas un finanšu tehnoloģiju uzņēmumi ievieš AI risinājumus savās risku pārvaldības sistēmās, lai racionalizētu lēmumu pieņemšanas procesus, samazinātu kredītrisku un sniegtu pielāgotus finanšu pakalpojumus, izmantojot automatizāciju un mašīnmācīšanās algoritmus. Mākslīgais intelekts var izvērtēt datus par riskantu uzvedību un identificēt ar pagātnes incidentiem saistītus modeļus, pēc tam tos izmantojot kā riska prognozētājus.5

Turklāt AI var uzlabot risku novērtēšanu, nodrošinot reāllaika uzraudzību un potenciālo risku agrīnu atklāšanu. Nepārtraukti analizējot datus un identificējot mainīgās tirgus tendences un riskus, ar mākslīgo intelektu darbināmas sistēmas var savlaicīgi brīdināt finanšu iestādes, ļaujot tām proaktīvi pārvaldīt un mazināt riskus.6

Lai gan mākslīgais intelekts sniedz ievērojamas priekšrocības risku novērtēšanā, ir svarīgi apzināties arī iespējamos ierobežojumus un izaicinājumus. AI algoritmu un modeļu neobjektivitāte ir svarīgs apsvērums, kas rūpīgi jāpārvalda. Izstrādātājiem jānodrošina, ka AI modeļi tiek apmācīti ar daudzveidīgām un reprezentatīvām datu kopām, lai izvairītos no neobjektivitātes, kas var pastāvēt vēsturiskajos datos.

Neobjektivitātes mazināšana un pārredzamības nodrošināšana

Vēl viens izaicinājums ir saistīts ar AI modeļu interpretējamību un izskaidrojamību. Tā kā AI algoritmi var būt sarežģīti un darboties kā melnās kastes, ir ļoti svarīgi izstrādāt metodes, kas ļauj pārredzami un saprotami izskaidrot risku novērtējumu ietekmējošos faktorus. Tas nozīmē, ka, lai gan tie var veikt ļoti precīzas prognozes, bieži vien nav skaidrs, kā tie ir nonākuši pie konkrētā lēmuma. Šis pārredzamības trūkums var radīt problēmas ar uzticēšanos un pieņemšanu, kā arī var apgrūtināt centienus nodrošināt, ka modeļi darbojas godīgi un nevairo neobjektivitāti.

Lai to mazinātu, ES tiks veiktas izmaiņas mākslīgā intelekta regulējuma un politikas jomā. Piemēram, ES Padome pieņēma vispārēju pieeju un kompromisa tekstu par ierosināto “MI aktu”. Paredzams, ka Eiropas Parlaments līdz 2023. gada jūnijam pabeigs AI akta izstrādi, izveidojot pasaulē pirmos noteikumus par AI.7

AI nodrošināta investīciju ieteikumu personalizācija

AI un mašīnmācīšanās (ML) metodes var ievērojami uzlabot personalizētos investīciju ieteikumus. Piemēram, AI var analizēt milzīgus datu apjomus, identificēt modeļus un veikt prognozes, ko var izmantot, lai pielāgotu investīciju padomus individuāliem klientiem.

AI modelis var ņemt vērā klienta riska toleranci, finanšu mērķus un investīciju vēsturi, kā arī ārējos faktorus, piemēram, tirgus tendences un ekonomikas prognozes. Turklāt mākslīgais intelekts var pielāgoties klienta uzvedības vai apstākļu izmaiņām, nodrošinot, ka padoms joprojām ir aktuāls un noderīgs. Sniedzot personalizētākus, precīzākus un savlaicīgākus padomus, AI var palīdzēt klientiem pieņemt labāk informētus investīciju lēmumus un sasniegt savus finanšu mērķus.

AI vadītas investīciju ieteikumu personalizēšanas ieviešana reālā pasaulē ir redzama robo-konsultantos, kuri izmanto AI. Robo-konsultanti lieto algoritmus, lai analizētu klienta finansiālo situāciju un mērķus, un pēc tam, pamatojoties uz šo analīzi, sniedz personalizētus investīciju ieteikumus.8

Piemēram, robo-konsultants var ieteikt diversificētu akciju, obligāciju un citu investīciju portfeli, kas atbilst klienta riska tolerancei un finanšu mērķiem. Laika gaitā robo-konsultants var pielāgot šos ieteikumus, pamatojoties uz klienta apstākļu vai tirgus nosacījumu izmaiņām, nodrošinot, ka ieteikumi joprojām ir aktuāli un noderīgi.9

AI Mintos paltformā: virzība uz priekšu

Mēs apzināmies mākslīgā intelekta neizmērojamo potenciālu un aktīvi iekļaujam to savos pakalpojumos. Pašlaik mēs izmantojam vairākas AI tehnoloģijas, lai uzlabotu mijiedarbību ar klientiem un racionalizētu darbību. Šie AI risinājumi nodrošina automatizētu klientu apkalpošanu, uzlabo atbilžu precizitāti un nodrošina netraucētu mijiedarbību – aspekti, kas ir neatņemama mūsu investoru pakalpojumu sastāvdaļa.

Viens no nozīmīgākajiem AI izmantošanas veidiem Mintos platformā ir mūsu partnerība ar Veriff – trešās puses pakalpojumu, kas nodrošina ar AI darbināmu identitātes pārbaudi. Veriff izmanto progresīvu mākslīgo intelektu, lai atklātu identitātes viltojumus, nodrošinātu atbilstību “Pazīsti savu klientu” (KYC) un uzlabotu lietotāju pieredzi. Integrējot Veriff mākslīgā intelekta risinājumu, esam padarījuši verifikācijas procesu efektīvāku un uzticamāku, ievērojami paaugstinot savus krāpšanas novēršanas standartus.

AI turpmāka integrācija un izaicinājumi Mintos platformā

Lai gan vēl ir pāragri noteikt precīzu šo AI tehnoloģiju ietekmi uz Mintos darbības rezultātiem, mēs esam optimistiski noskaņoti. Mēs paredzam, ka ievērojami uzlabosies darbinieku efektivitāte un mūsu sniegto pakalpojumu kvalitāte. Turklāt mēs cītīgi strādājam, lai izveidotu skaidrus rādītājus, kas ļaus mums efektīvi novērtēt mūsu mākslīgā intelekta ieviešanas panākumus.

Nākotnē mēs plānojam pastiprināt AI integrāciju. Mūsu stratēģija paredz atrast spējīgus partnerus, kas var nodrošināt plūstošu integrāciju ar mūsu esošajām sistēmām, primāri koncentrējoties uz klientu apkalpošanu. Turklāt saskaņā ar mūsu filozofiju vienkāršot procesus un izmantot automatizāciju, mēs cenšamies automatizēt rutīnas uzdevumus un atbrīvot mūsu cilvēkresursus, lai viņi varētu koncentrēties uz uzdevumiem, kas ir ārpus pašreizējās AI darbības jomas.

Nākotnes veidošana ar AI nodrošinātu personalizāciju

Mēs arī pētām, kā izmantot mākslīgo intelektu, lai izveidotu personalizētākus investīciju portfeļus katram investoram, pamatojoties uz viņa īpašībām, vajadzībām un investīciju mērķiem. Šāda iespēja ievērojami uzlabotu mūsu klientu investēšanas pieredzi un finanšu rezultātus.

Tomēr mēs apzināmies izaicinājumus, kas saistīti ar AI modeļu ieviešanu un uzturēšanu. Piemēram, mēs zinām, ka mākslīgā intelekta kvalitāte ir cieši saistīta ar tā pamatā esošo datu kvalitāti. Tāpēc mēs pastāvīgi cenšamies atjaunināt datus, ko izmanto mākslīgā intelekta sistēmas, lai nodrošinātu to precizitāti. Turklāt esam apņēmušies efektīvi apmācīt savus darbiniekus, lai maksimāli uzlabotu viņu spējas strādāt ar AI tehnoloģijām.

Lai gan līdz šim AI ietekme uz Mintos darbību ir bijusi salīdzinoši minimāla, mēs paredzam, ka turpmākajos gados tā ieviešana ievērojami uzlabos Mintos darbību. Šī izaugsme kopsolī ar efektīvu AI integrāciju būs ļoti nozīmīga Mintos platformai, mums nepārtraukti cenšoties būt vienu soli priekšā konkurentiem pastāvīgi mainīgajā finanšu tehnoloģiju vidē.

Galvenie secinājumi Mintos investoriem

  1. Investē gudri, izmantojot AI

Mākslīgajam intelektam turpinot ienākt finanšu tehnoloģiju jomā, investoriem ir iespēja izmantot tādus mākslīgā intelekta rīkus kā robo-konsultantus, lai saņemtu personalizētus investīciju padomus. Izmantojot šīs AI tehnoloģijas, investori var pieņemt izsvērtus lēmumus, kas atbilst viņu finanšu mērķiem un riska tolerancei.

  1. Esi informēts par AI attīstību

Straujā AI attīstība turpinās pārveidot finanšu tehnoloģiju jomu. Tev kā investoram ir ļoti svarīgi sekot līdzi šiem notikumiem, lai izprastu to ietekmi uz investīcijām un būtu informēts par to sniegtajām iespējām.

  1. Saproti AI nozīmi risku novērtēšanā

Mākslīgā intelekta loma risku novērtēšanā var racionalizēt lēmumu pieņemšanu un kredītriska pārvaldību. Lai varētu investēt gudri, ir svarīgi būt informētam par to, kā tavas investīcijas tiek pārvaldītas un kādi riski tiek novērtēti ar AI tehnoloģijām.

  1. Apzinies AI ierobežojumus

Lai gan AI sniedz milzīgu potenciālu, tam ir arī ierobežojumi, piemēram, algoritmiska neobjektivitāte un pārredzamības trūkums. Paļaušanās tikai uz mākslīgo intelektu bez visaptverošas izpratnes var radīt neparedzētas sekas. Mākslīgā intelekta izmantošanas līdzsvarošana ar cilvēka vērtējumu un izpratni var palīdzēt investēt efektīvi un ētiski.

  1. Apsver regulējuma izmaiņu ietekmi

Ieviešot jaunu regulējumu, uzņēmumiem bieži vien ir jāpielāgo sava prakse, lai saglabātu atbilstību noteikumiem. Finanšu tehnoloģiju uzņēmumiem tas var nozīmēt izmaiņu ieviešanu AI pielietošanā, izmantotajos AI veidos, kā arī procesos, kas tiem ir jāievēro, ieviešot un izmantojot mākslīgo intelektu.

Ieviešot jaunus noteikumus, piemēram, ES MI aktu, šādas izmaiņas parasti ietekmē tirgus dinamiku, kā arī var ietekmēt tavas investīciju stratēģijas un izvēli.

Mintos darbība: 2023. gada maijs

Investīcijām pieejamo parādzīmju apjoms maija beigās sasniedza 84 miljonus eiro (72 miljoni eiro aprīlī). Tas neizraisīja procentu likmju pārmaiņas tirgū, eiro izvietototo parādzīmju procentu likēm saglabājot nemainīgus 12,8%.

Maijā parādzīmēs tika investēti 92,7 miljoni eiro. “Tas ir mazāk nekā aprīlī, galvenokārt tāpēc, ka tika atrisināta virkne restrukturizēto kavēto maksājumu. Maijs ir bijis otrs labākais mēnesis 2023. gadā investīciju ziņā,” komentē Partnerattiecību vadītājs Pēteris Miķelsons.

Maijā anualizētā neto atdeve bija 9,4 % (YTD 3,8 %). Investoru kopējā procentos nopelnītā summa kopš Mintos darbības uzsākšanas ir sasniegusi 230 miljonus eiro, savukārt kopējais pārvaldībā esošo aktīvu apjoms sasniedz 580 miljonus eiro.

Atruna:

Šī ir mārketinga komunikācija, un tā nekādā gadījumā nav uzskatāma par investīciju izpēti, padomu vai ieteikumu investēt. Nav garantijas, ka investētā summa tiks atmaksāta. Finanšu instrumentu iepriekšējie rezultāti negarantē peļņu nākotnē. Investēšana finanšu instrumentos ir saistīta ar risku; pirms investē, izvērtē savas zināšanas, pieredzi, finansiālo situāciju un investīciju mērķus.

1 Artificial Intelligence Market Size, Share & Trends Analysis Report By Solution, By Technology (Deep Learning, Machine Learning), By End-use, By Region, And Segment Forecasts, 2023 – 2030, Grand View Research (skatīts 2023. gada jūnijā)

2 The state of AI in 2022—and a half decade in review, McKinsey (skatīts 2023. gada jūnijā)

3 Artificial intelligence: threats and opportunities, European Parliament (skatīts 2023. gada jūnijā)

4 Fintech and Artificial Intelligence in Finance, FinAI (skatīts 2023. gada jūnijā)

5 Role Of AI In Risk Management – Applications And Challenges, United States Artificial Intelligence Institute (skatīts 2023. gada jūnijā)

6 ibid.

7 AI Act: a step closer to the first rules on Artificial Intelligence, European Parliament (skatīts 2023. gada jūnijā)

8 The Pursuit of AI-Driven Wealth Management, MIT Sloan Management Review (skatīts 2023. gada jūnijā)

9 ibid.

Dalies:

Vēlies ko teikt?

Uzdod jautājumus, dalies ar viedokli un diskutē ar citiem investoriem mūsu Kopienā.

community-banner