Mintos maijs ieskats: inflācijas monitorings 1. ceturksnī

Laipni lūdzam kārtējā Mintos ieskata publikācijā. Turpmāk mēs reizi ceturksnī pievērsīsimies inflācijai. Inflācijas monitoringa ietvaros mēs analizēsim lielākajās ekonomikās valdošās tendences, kā arī ieskicēsim ekonomikas perspektīvas.

Pāriet uz konkrētu ekonomiku

Eirozona
Amerikas Savienotās Valstis
Apvienotā Karaliste
Japāna
Ķīna

Inflācijas tendenču analīze lielākajās ekonomikās

Daudzviet pasaulē jau pirms kara sākšanās Ukrainā inflāciju veicināja enerģijas cenu pieaugums, bet pēc Krievijas iebrukuma situācija tikai pasliktinājās, jo Eiropa bija spiesta meklēt alternatīvus gāzes avotus. Tomēr nesen, pateicoties globālā pieprasījuma kritumam, nepieredzēti augstai gaisa temperatūrai un gandrīz pilnajām Eiropas gāzes krātuvēm, vairumtirdzniecības cenas ir samazinājušās.1

  • Patēriņa cenu indekss (PCI) atspoguļo patēriņa preču un pakalpojumu cenu pārmaiņas noteiktā laika periodā.

Uzraugot inflācijas tendences ar patēriņa cenu indeksa palīdzību, mēs varam labāk izprast inflācijas ietekmi uz naudas pirktspēju, kas savukārt ietekmē investīciju ienesīgumu un vispārējo ekonomisko vidi.

Eirozona

Pagājušajā mēnesī inflācija eirozonā samazinājās no 8,5% februārī līdz 6,9% martā. Aprīļa dati vēl nav publicēti. Šo samazinājumu var skaidrot ar enerģijas izmaksu kritumu.2

Ilgstoši augsto enerģijas izmaksu kopējā ietekme ir izplatījusies plašākā tautsaimniecībā, ietekmējot tādas jomas kā pakalpojumi un algas. Lielākā daļa ECB politikas veidotāju uzskata, ka procentu likmes jāturpina paaugstināt, lai cīnītos ar šo inflāciju, taču mazākiem soļiem nekā iepriekš.3

2023. gada 4. maijā ECB tiksies, lai lemtu, vai veikt vēl vienu procentu likmes paaugstinājumu par ceturtdaļu vai pusprocentpunktu (0,25% – 0,5%).4

Mēnesis

Inflācijas līmenis

2023. gada aprīlis

Pašlaik nav pieejams

2023. gada marts

6,9%

2023. gada februāris

8,5%

2023. gada janvāris

8,6%

Avots: Eurostat

Algu pieaugums ietekmē ECB inflācijas mērķus

Vācijā valsts sektorā strādājošajiem nesen tika piešķirts algas pieaugums 5,5% apmērā, un tas var radīt potenciālus sarežģījumus ECB cīņā pret inflāciju. Šī vienošanās varētu radīt precedentu citām diskusijām par algu līmeni visā eirozonā, sašķobot ECB prognozes, ka algu pieaugums šogad sasniegs maksimumu un inflācija līdz 2025. gadam atgriezīsies pie 2% mērķa.5

ECB ir aplēsusi, ka vidējais algu pieaugums eirozonā 2023. gadā būs 5,3%, nākamgad – 4,4%, bet 2025. gadā – 3,6%.6

  • Nesenās tendences liecina, ka darba samaksas pieaugums atpaliek no inflācijas, un situāciju vēl vairāk saasina pieaugošās enerģijas cenas. ECB noteiktais mērķis ir līdz 2025. gadam sasniegt inflāciju 2% apmērā.7 Ja inflācija saglabāsies tuvu šim mērķim, algu pieaugums varētu pozitīvi ietekmēt pirktspēju, jo iedzīvotājiem būs vairāk naudas, ko tērēt, nesaskaroties ar būtiski augstākām cenām.

Cenu kāpums eirozonā

Martā pārtikas, tabakas un alkohola gada rādītājs bija visaugstākais – 15,5%, kas ir par 0,5% vairāk nekā februārī. Paredzams, ka turpmākajos mēnešos gan Itālijā, gan Francijā galvenais patēriņa cenu inflācijas virzītājspēks būs pārtikas cenu kāpums. Lai gan pārtikas preču cenas pasaulē ir samazinājušās, inflācija pārtikai ilgtermiņā, visticamāk, saglabāsies.8

Amerikas Savienotās Valstis

ASV gada inflācija aprīlī samazinājās līdz 5%, kas ir zemākais rādītājs kopš 2021. gada, un CPI liecina par pakāpenisku cenu pieauguma mazināšanos. Pamatinflācija, neietverot svārstīgās enerģijas un pārtikas cenas, martā saglabājās 5,6% līmenī.9

Mēnesis

Inflācijas līmenis

2023. gada aprīlis

5%

2023. gada marts

6%

2023. gada februāris

6,4%

2023. gada janvāris

6,5%

Avots: ASV Darba statistikas birojs

Neraugoties uz inflācijas samazināšanos, gaidāms, ka ASV Federālo rezervju sistēma (FED) turpinās paaugstināt procentu likmes, lai vēl vairāk ierobežotu inflāciju.10

Martā FED paaugstināja procentu likmes par ceturtdaļu procentpunkta (0,25%) līdz diapazonam no 4,75% līdz 5%, tādējādi jau devīto reizi pēc kārtas palielinot procentu likmes. FED priekšsēdētājs Džeroms Pauels (Jerome Powell) uzsvēra centrālās bankas apņemšanos samazināt inflāciju līdz 2% mērķim.11

Nākamā FED sanāksme, kurā tiks lemts par procentu likmēm, paredzēta 2023. gada 2. maijā.

Apvienotā Karaliste

Inflācija Apvienotajā Karalistē joprojām pārsniedz 10%, nedaudz samazinoties salīdzinājumā ar 10,4% februārī, tomēr tā ir daudz augstāka nekā inflācija ASV un eirozonā. Augsto inflācijas līmeni var skaidrot ar straujo pārtikas cenu pieaugumu, kas gada laikā līdz martam pieauga par 19,2%, sasniedzot augstāko līmeni pēdējo 45 gadu laikā.12

Turklāt zemais bezdarba līmenis un darbinieku trūkums ir veicinājis algu pieaugumu, kas ir uzturējis inflāciju, lai gan algu kāpums atpalika no strauji augošajām cenām.13

  • Darbinieku trūkums palielina pieprasījumu pēc darbaspēka. Lai apmierinātu šo pieprasījumu, darba devēji piedāvā lielāku algu.

Mēnesis

Inflācijas līmenis

2023. gada aprīlis

Pašlaik nav pieejams

2023. gada marts

10,1%

2023. gada februāris

10,4%

2023. gada janvāris

10,1%

Avots: Anglijas Banka

Paredzams, ka līdz gada beigām inflācija Apvienotajā Karalistē turpinās samazināties, jo gāzes cenu kritums ietekmē arī mājsaimniecību enerģijas rēķinus.

Japāna

Patēriņa cenu pieaugums martā samazinājās otro mēnesi pēc kārtas, tomēr joprojām saglabājās virs Japānas Bankas (BOJ) noteiktā 2% mērķa. Jaunākie dati liecina par pieaugošo cenu spiedienu pasaules trešajā lielākajā ekonomikā.14

“BOJ prognozēm par inflācijas tendenci pusgada, gada un pusotra gada perspektīvā jābūt diezgan spēcīgām un tuvu 2%. Mums ir arī jāņem vērā augstā prognožu piepildīšanās iespējamība,” komentē Kazuo Ueda, Japānas Bankas vadītājs.15

Paredzams, ka inflācija Japānā drīzumā sasniegs maksimumu un pēcāk līdz 2024. gada martam atkal samazināsies zem Japānas Bankas noteiktā 2% mērķa.16

Mēnesis

Inflācijas līmenis

2023. gada aprīlis

Pašlaik nav pieejams

2023. gada marts

3,2%

2023. gada februāris

3,3%

2023. gada janvāris

4,3%

Avots: Trading Economics

Ķīna

Kamēr citas pasaules ekonomikas cīnās ar augošu inflāciju, Ķīna saskaras ar pretēju problēmu. Martā inflācija sasniedza septiņu mēnešu zemāko līmeni – 0,7%.17

  • Zema inflācija bieži liecina par vāju patērētāju pieprasījumu, kas var izraisīt ekonomikas izaugsmes stagnāciju. Tā var būt arī priekšvēstnesis deflācijai, kad cenu samazināšanās liek patērētājiem un uzņēmumiem atlikt tēriņus, izraisot augstāku bezdarba līmeni un lielāku parādu slogu.

Mēnesis

Inflācijas līmenis

2023. gada aprīlis

Pašlaik nav pieejams

2023. gada marts

0,7%

2023. gada februāris

1%

2023. gada janvāris

2,1%

Avots: Trading Economics

Neraugoties uz to, ka Ķīnas Tautas banka (PBOC) samazina procentu likmes un iepludina naudu finanšu sistēmā, Ķīnas mājsaimniecības turpina taupīt, nevis tērēt. Arī uzņēmumi joprojām ir piesardzīgi attiecībā uz jauniem ieguldījumiem, kas rada bažas par iespējamu deflācijas spirāles veidošanos.18

Patērētāji nav reaģējuši uz PBOC centieniem palielināt tēriņus, un lielu daļu no jaunajiem banku aizdevumiem ir izmantojušas vietējās pašvaldības, lai atmaksātu augsto parāda līmeni. Analītiķi iesaka Ķīnas valdībai apsvērt iespēju piešķirt skaidras naudas pabalstus, lai stimulētu pieprasījumu. Šo politiku ir ieviesušas citas lielākās ekonomikas, bet Ķīna to ir darījusi reti.19

Neraugoties uz šīm bažām, PBOC ir noraidījusi deflācijas iespējamību, apgalvojot, ka nav pamata ilgtermiņa deflācijai vai inflācijai.

PBOC sagaida, ka gada otrajā pusē, stājoties spēkā finansiāli atbalstošai politikai, patērētāju pieprasījums uzlabosies un cenu kāpums atgriezīsies vidējā līmenī. Martā PBOC samazināja rezervju prasību normu (RRR) aizdevējiem. Tas bija pirmais šāds samazinājums šogad.20 21

  • RRR ir procentos izteikta rezervju bāzes daļa, kas bankām jāglabā kā rezerves centrālajā bankā. Samazinot RRR, PBOC ļauj bankām turēt mazāku noguldījumu daļu rezervēs un atbrīvot vairāk līdzekļu kreditēšanai un citām darbībām. Šā soļa mērķis ir stimulēt ekonomikas izaugsmi, palielinot kredītu pieejamību un veicinot ieguldījumus un patēriņu.

Galvenie secinājumi Mintos investoriem

  1. Investējiet pret inflāciju izturīgos aktīvos

Augstas inflācijas laikā investoriem būtu jāapsver iespēja daļu portfeļa novirzīt aktīviem, kuriem šādos apstākļos ir tendence uzrādīt labus rezultātus, piemēram, Mintos izvietotajām parādzīmēm, precēm, nekustamajam īpašumam un pret inflāciju aizsargātiem vērtspapīriem.22

  1. Diversificējiet valūtas

Ņemot vērā atšķirīgos inflācijas rādītājus lielākajās pasaules ekonomikās, ir svarīgi diversificēt investīciju portfeļa valūtas risku. Tas var palīdzēt mazināt valūtas risku un aizsargāt tavu investīciju kopējo vērtību.

  1. Sekojiet līdzi centrālo banku politikām

Centrālajām bankām ir būtiska loma inflācijas un deflācijas risku pārvaldībā. Informētība par to monetāro politiku var tev palīdzēt paredzēt pārmaiņas tirgū un attiecīgi pielāgot savu investīciju stratēģiju.

  1. Apsveriet investīcijas aizdevumos Mintos platformā

Vērtējot no pieprasījuma aspekta, investoru pieprasījumu pēc parādzīmēm ietekmē dažādi faktori, piemēram, tirgū dominējošās procentu likmes, ar parādzīmēm saistītais riska līmenis, ekonomiskie apstākļi valstīs, kurās dzīvo aizņēmēji, un citu investīciju iespēju pieejamība.

Kopumā tirgus faktori investīcijas aizdevumos parasti ietekmē mazāk, ja salīdzina ar citiem publiski tirgojamiem ieguldījumu veidiem, tāpēc to korelācija ir zema. Tas nozīmē, ka investīcijas aizdevumos var kalpot kā buferis pret tirgus lejupslīdēm.

2023. gadā Mintos investori piedzīvoja izaugsmi, vidējai neto atdevei sasniedzot 2.8% un vidējai procentu likmei pieaugot no 12% līdz 12.6%.

Mintos darbība: 2023. gada aprīlis

Aprīlī kopējais Mintos aizdevumu tirgū veikto investīciju apjoms pieauga līdz 102,8 miljoniem eiro, un investoru nopelnītie procenti sasniedza 4,9 miljonus eiro. To lielā mērā noteica “kavēto maksājumu samazināšanās un attiecīgo pieejamo līdzekļu reinvestēšana,” teica Peteris Miķelsons, Partnerattiecību nodaļas vadītājs.

Aprīlī vidējā procentu likme bija 12,6 %, un tādējādi vidējā neto peļņa gadā bija 8,8 % (2,8 % no gada sākuma). Visu laiku investoru nopelnītie procenti Mintos aizdevumu tirgū šobrīd sasniedz 230 miljonus eiro, un kopējais pārvaldīto aktīvu apjoms ir 575.6 miljonus eiro.

Saskaņā ar Mikelsons datiem “ieguldījumiem pieejamās parādzīmes eiro samazinājās līdz 72 milj. eiro (90 milj. eiro marta beigās)”, ko noteica ieguldījumu pieaugums un nedaudz klusākas nebanku kreditēšanas sezonas sākums.

Jūsu atsauksmes mums ir svarīgas.

Mēs pastāvīgi meklējam veidus, kā uzlabot mūsu ikmēneša Insight kvalitāti, un būsim pateicīgi par Jūsu ieguldījumu.

Piedalieties mūsu aptaujā!

Iesaki draugam Mintos, lai jūs abi nopelnītu

Mēs esam atsākuši “Iesaki draugiem” programmu! Tikai ierobežotu laika periodu – uzaicini savus draugus pievienoties Mintos, un, ja viņi līdz 2023. gada 31. maijam investēs vismaz 1000 eiro, jūs abi nopelnīsiet 50 eiro bonusu. Tavs draugs saņems arī 1% bonusu no vidējās investētās summas pirmajās 90 dienās.

Atruna:

Šī ir mārketinga komunikācija, un tā nekādā gadījumā nav uzskatāma par investīciju izpēti, padomu vai ieteikumu investēt. Nav garantijas, ka investētā summa tiks atmaksāta. Finanšu instrumentu iepriekšējie rezultāti negarantē peļņu nākotnē. Investēšana finanšu instrumentos ir saistīta ar risku; pirms investē, izvērtē savas zināšanas, pieredzi, finansiālo situāciju un investīciju mērķus.

1 Averting a full-blown gas crisis in Europe, Geopolitical Intelligence Services (skatīts 2023. gada maijā)

2 Inflation in the euro area, eurostat (skatīts 2023. gada maijā)

3 Monetary policy after the energy shock, European Central Bank (skatīts 2023. gada maijā)

4 Schedules for the meetings of the Governing Council and General Council of the ECB and related press conferences, European Central Bank (skatīts 2023. gada maijā)

5 Analysis: Germany’s ‘very generous’ pay deal may complicate ECB’s inflation fight, Reuters (skatīts 2023. gada maijā)

6 ECB staff macroeconomic projections for the euro area, European Central Bank (skatīts 2023. gada maijā)

7 On Inflation’s Front Line, International Monetary Fund (skatīts 2023. gada maijā)

8  Inflation in the euro area, eurostat (skatīts 2023. gada maijā)

9 Consumer Price Index, U.S. Bureau of Labor Statistics (skatīts 2023. gada maijā)

10 US Fed likely to make final interest rate hike in May, and other economy stories you need to read this week, World Economic Forum (skatīts 2023. gada maijā)

11 Federal Reserve issues FOMC statement, Board of Governors of the Federal Reserve System (skatīts 2023. gada maijā)

12 Consumer price inflation, UK: March 2023, Office for National Statistics (skatīts 2023. gada maijā)

13 Labour market overview, UK: April 2023, Office for National Statistics (skatīts 2023. gada maijā)

14 BOJ chief wants ‘quite strong’ inflation before tweaking yield control policy, Reuters (skatīts 2023. gada maijā)

15 ibid.

16 ibid.

17 China Inflation Rate, Trading Economics (skatīts 2023. gada maijā)

18 China makes surprise rate cut to boost banking liquidity and the economy, CNN (skatīts 2023. gada maijā)

19 China has an inflation problem. It’s way too low, CNN (skatīts 2023. gada maijā)

20 China cuts banks’ reserve ratio for first time in 2023 to aid recovery, Reuters (skatīts 2023. gada maijā)

21 China’s c.bank official dismisses long-term deflation scenario, Reuters (skatīts 2023. gada maijā)

22 Do P2P Loans provide Diversification Benefits in Multi-Asset Portfolios? Aue, T. G. (skatīts 2023. gada maijā)

Jaunākās ziņas

Dalies:

Vēlies ko teikt?

Uzdod jautājumus, dalies ar viedokli un diskutē ar citiem investoriem mūsu Kopienā.

community-banner