Mintos na drodze do stania się regulowanym rynkiem

Mintos on the way to become a regulated marketplace for investing in loans

Na początku bieżącego roku Mintos złożył wniosek o licencję firmy inwestycyjnej,  a także o licencję dla instytucji pieniądza elektronicznego. Teraz gdy zbliżamy się do wprowadzenia różnych zmian związanych z oczekiwanymi licencjami, przekazujemy więcej informacji o tym, jak stanie się regulowanym rynkiem wpłynie na inwestorów.

Najważniejsze fakty

  • Zgodnie z przepisami, Mintos wprowadzi nowe polityki i ramy inwestycyjne
  • Inwestorzy będą mieli dwa oddzielne konta dla inwestycji i płatności
  • Inwestycje będą poddawane ocenie adekwatności i przydatności dla inwestorów
  • Pożyczki udostępniane na Mintos zostaną przekształcone w instrumenty finansowe powiązane z pożyczkami
  • Podstawowe ryzyko związane z inwestowaniem w pożyczki będzie nadal obecne, jak zawsze

Koncentracja na ochronie środków i praw inwestorów

Stając się regulowanym rynkiem, dążymy do wprowadzenia jasnych zasad, ram inwestycyjnych i prospektów emisyjnych, które zmniejszą ryzyko operacyjne platformy i jeszcze bardziej zwiększą poziom przejrzystości.

Uważamy, że jest to krok w przyszłość, gdy pożyczki będą tak powszechne w portfelach inwestorów, jak akcje, fundusze ETF i obligacje.

Ochrona, którą zapewnimy, będzie mieć trzy formy:

1. Zwiększone bezpieczeństwo środków inwestorów

Inwestorzy będą mieli łatwiejszy dostęp i większą kontrolę nad swoimi środkami na Mintos dzięki posiadaniu dwóch oddzielnych rachunków — jednego do inwestycji (tak jak teraz), a drugiego do płatności i karty debetowej Mintos (w przyszłości). Oba rachunki będą regulowane specjalnymi aktami prawnymi UE: dyrektywą MiFID II w sprawie rynków instrumentów finansowych dotyczącą rachunków inwestycyjnych i dyrektywą PSD2 w sprawie usług płatniczych dotyczącą rachunków płatniczych, a także będą podlegać wymogowi przechowywania środków klientów na wyodrębnionym rachunku w banku UE.

Innym ważnym aspektem zwiększonego bezpieczeństwa będzie gwarantowany przez państwo system ochrony inwestorów, który zapewnia każdemu inwestorowi ochronę do 20 000 EUR w przypadkach, gdy oraz jeśli Mintos, jako dostawca usług, zbankrutuje lub napotka krytyczne problemy. Podamy więcej szczegółów na temat tego, co będzie, a co nie stanowić potencjalne problemy, a także, kiedy i jak system ochrony stanie się aktywny.

Inwestorzy powinni zwrócić uwagę, że pomimo tego, że Mintos staje się rynkiem regulowanym, podstawowe ryzyko związane z inwestowaniem w pożyczki będzie nadal obecne, jak zawsze.

2. Zmiana struktury inwestycji

Jakkolwiek doświadczenie inwestorów na Mintos nie zmieni się znacząco, to zmianie ulegnie konfiguracja struktury produktu. Oznacza to, że zgodnie z przepisami, Mintos będzie tworzył i wdrażał nową konfigurację w odniesieniu do każdej firmy pożyczkowej.

Nowe instrumenty finansowe powiązane z pożyczkami, które obecnie mają nosić nazwę Mintos Loan Notes (Obligacje Pożyczkowe Mintos), będą stopniowo zastępować obecne umowy cesji z firmami pożyczkowymi, zapewnią bardziej przejrzyste przepływy pieniężne pochodzące ze spłat dokonywanych przez pożyczkobiorców i zapewnią Mintos większą dźwignię finansową w celu ochrony interesów inwestorów w przypadku wystąpienia jakichkolwiek problemów.

3. Udoskonalone procesy kontroli wewnętrznej

Od końca 2018 roku Mintos przeznaczył znaczną ilość zasobów na tworzenie i wzmacnianie procesów kontroli wewnętrznej, przy czym środki zapobiegające praniu pieniędzy są jednymi z nielicznych, o których należy wspomnieć. Wymogi dotyczące programu Poznaj swojego klienta (KYC) dla inwestorów Mintos pozostają jednym z naszych priorytetów, jeśli chodzi o oferowanie bezpiecznej przestrzeni do inwestowania. Aby być gotowym do prowadzenia działalności jako rynek regulowany, Mintos dalej inwestuje w rozwój tych mechanizmów kontroli wewnętrznej.

Ponadto Mintos będzie działać zgodnie z ramami regulacyjnymi UE dotyczącymi firm inwestycyjnych oraz pod nadzorem Komisji Rynków Finansowych i Kapitałowych (FCMC). W praktyce oznacza to, że działalność Mintos będzie poddawana regularnym przeglądom dokonywanym przez FCMC, zapewniając zgodność wszystkich procesów z ugruntowanymi przepisami UE, takimi jak V Dyrektywa ws. przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML), dyrektywa MiFID II w sprawie rynków instrumentów finansowych, Rozporządzenie w sprawie prospektu emisyjnego i wieloma innymi.

Sprawdzanie wiedzy i doświadczenia inwestorów

Zaczęliśmy również przygotowywać się do realizacji wymagań — oceny, czy wybrana inwestycja jest odpowiednia i adekwatna do wiedzy, doświadczenia, sytuacji finansowej i celów inwestycyjnych inwestora.

Będziemy przeprowadzać dwie oceny:

  • Test adekwatności — stosowany przy ręcznych i automatycznych inwestycjach w celu dokonania oceny wiedzy i doświadczenia inwestora. W przypadku niepowodzenia inwestorzy będą mogli inwestować z ostrzeżeniem.
  • Test odpowiedniości — wykorzystywany w ramach Strategii Mintos do oceny sytuacji finansowej inwestorów, celów inwestycyjnych, a także ich wiedzy i doświadczenia. W przypadku niepowodzenia, niektóre ze strategii inwestycyjnych mogą nie być dostępne do inwestowania, jeśli nie są odpowiednie dla inwestora.

Korzystanie z takich testów pomoże nam upewnić się, że oferujemy produkty inwestycyjne dostosowane do poziomu doświadczenia inwestorów i chronić tych, którzy dopiero zaczynają inwestować w pożyczki. Obecny plan zakłada rozpoczęcie realizacji obu tych testów w październiku 2020 roku.

Z niecierpliwością czekamy na przekazywanie Wam kolejnych aktualizacji w najbliższej przyszłości, pozostańcie więc w kontakcie.

Udostępnij:

Masz coś, czym chciałbyś się podzielić?

Zadawaj pytania, dziel się swoimi przemyśleniami i dyskutuj z innymi inwestorami na forum Społeczności Mintos.

community-banner