Mintos obsługuje obecnie ponad 200 000 inwestorów na całym świecie!

Kiedy startup zaczyna mówić o „setkach tysięcy klientów” – staje się to wielkim osiągnięciem do wykorzystania w celach marketingowych, ale przenosi także odpowiedzialność całego zespołu na wyższy poziom. Mając to na uwadze w Mintos teraz, w listopadzie 2019 roku, gdy obsługujemy rynek składający się z 215 000 inwestorów, chcemy w ciągu kilku miesięcy osiągnąć kolejny cel w postaci 300 000 inwestorów! Jest to znaczący kamień milowy, dlatego warto przyjrzeć się ludziom i działaniom, które tworzą nasz rynek, czyli inwestorom Mintos.

Ścieżka wzrostu

Rozwój Mintos został na przestrzeni lat zsynchronizowany we wszystkich odnośnych kanałach. Rok 2018 rozpoczęliśmy, mając 43 000 inwestorów. Od osiągnięcia liczby 100 000 inwestorów na Mintos w styczniu 2019 roku, każdego miesiąca obserwujemy rosnący napływ nowych inwestorów, dołączających do naszego rynku. W okresie od stycznia do października 2019 roku, do Mintos dołączało miesięcznie średnio 10 500 inwestorów, szukających możliwości inwestowania w pożyczki i osiągania zysków. Czasami równoważenie popytu inwestorów i podaży pożyczek stanowiło dla nas wyzwanie.

Właśnie osiągnęliśmy kamień milowy w wysokości 4 mld EUR wszystkich pożyczek sfinansowanych na Mintos. Na tę kwotę, jak dotychczas, składa się 20 milionów pożyczek udzielonych pożyczkobiorcom w ponad 30 krajach i na 5 kontynentach świata, które są dostępne dla inwestorów w 12 międzynarodowych walutach. Globalny charakter Mintos i niezrównana dywersyfikacja, która jest naszą wyjątkową cechą, wynikają z faktu, że pożyczki są udzielane pod każdą szerokością i długością geograficzną: od Danii po Republikę Południowej Afryki oraz od Meksyku po Indonezję.

Ten wzrost na poziomie globalnym jest wspierany przez zwiększenie liczebności zespołu Mintos — ponad 100 nowych pracowników dołączyło do firmy w 2019 roku, aby tworzyć znakomite produkty i zapewniać doskonałą obsługę rosnącej bazy inwestorów. W rezultacie jesteśmy dzisiaj 170-osobowym zespołem.

 

Mintos i inwestorzy: globalne spojrzenie

Myślimy globalnie od samego początku istnienia Mintos. W 2015 roku obsługiwaliśmy inwestorów z 41 krajów, przy czym pierwszymi, którzy dołączyli byli inwestorzy z Łotwy i innych krajów bałtyckich. Obecnie 215 000 inwestorów Mintos pochodzi z 85 krajów, wśród których dominują inwestorzy z Austrii, Danii, Estonii, Niemiec, Holandii, Portugalii, Hiszpanii, Szwajcarii itp. Mintos jest obecnie dostępny w 7 językach: angielskim, czeskim, niemieckim, łotewskim, polskim, rosyjskim i hiszpańskim, a wkrótce także holenderskim. Nasz Zespół ds. Obsługi Inwestorów mówi w 12 językach, co tydzień obsługując około 2 000 zapytań ze strony inwestorów, a średni czas reakcji to 74 minuty. Spośród niemalże tysiąca inwestorów oceniających Mintos na portalu Trustpilot, 85% wystawiło nam ocenę doskonałą i znakomitą, co przekłada się na wynik 4,3 na 5 gwiazdek.

Nawyki, działania i preferencje

Według stanu na listopad 2019 roku, łączna kwota pożyczek sfinansowanych na Mintos od 2015 roku wynosi 4 mld EUR. Już w pierwszym tygodniu od momentu dołączenia do Mintos, inwestorzy inwestują średnio 1 100 EUR, posiadają średnie saldo zainwestowanych średków w wysokości 4 725 EUR, które rozłożone jest pomiędzy 241 różnych pożyczek. Przy średniej stopie procentowej wynoszącej 11,9% (stan na listopad 2019 r.) inwestorzy Mintos zarobili 70 mln EUR z tytułu odsetek pochodzących od pożyczkobiorców.

Jeśli chodzi o strategie inwestycyjne, inwestorzy mają różne preferencje. Niektórzy korzystają tylko z jednego narzędzia inwestycyjnego, inni natomiast łączą różne opcje oferowane przez Mintos w celu wygodnego i łatwego inwestowania. Jak dotychczas, Auto Invest pozostaje najbardziej popularnym narzędziem wśród inwestorów. 33% inwestorów na Mintos do realizacji swoich inwestycji używa wyłącznie Auto Invest. Ręczne inwestowanie jest preferowanym sposobem inwestowania dla 10% inwestorów na Mintos, podczas gdy 8% inwestorów wybiera Invest & Access jako wyłączny produkt Mintos, którego używają do inwestowania. 24% inwestorów korzysta zarówno z ręcznego inwestowania, jak i z Auto Invest, natomiast 11% spośród wszystkich inwestorów korzysta z Invest & Access oraz Auto Invest, ale nie decyduje się na ręczne inwestowanie.

Postacie

Ostatnio wykonaliśmy trochę pracy, aby opisać inwestorów działających Mintos. Dwa najpopularniejsze typy zidentyfikowane wśród naszych inwestorów to mężczyzna w wieku 30 lat i mężczyzna po pięćdziesiątce, których średnie oszczędności wynoszą odpowiednio 22 000 EUR i 120 000 EUR. Oba typy inwestorów to dobrze wykształceni i żonaci mężczyźni, pochodzący głównie z branży IT, inżynieryjnej i finansowej, zainteresowani różnymi zajęciami na świeżym powietrzu, swoją dziedziną zawodową i samorozwojem. Swoje inwestycje na Mintos prowadzą ze swoich domów znajdujących się w miastach i obszarach podmiejskich, poświęcając średnio od 10 do 11 minut na wizytę, aby śledzić i zarządzać swoimi inwestycjami, których wartość wynosi odpowiednio około 4 000 EUR i 10 000 EUR.

Kobiety inwestujące na Mintos

Stworzyliśmy te postacie jako męskich inwestorów, ponieważ ponad 80% inwestorów działających na Mintos to mężczyźni. Nie jest tajemnicą, że mężczyźni inwestują więcej niż kobiety, jakkolwiek wiele różnych badań pokazuje, że kobiety są lepsze w inwestowaniu pieniędzy. Według badań przeprowadzonych przez Szkołę Biznesu Warwick, kobiety osiągają większe zyski i są lepsze w oszczędzaniu. Oczekuje się, że nierównowaga między inwestorami płci męskiej i żeńskiej będzie się nadal zmniejszać wraz z ciągłym wzmacnianiem pozycji ekonomicznej kobiet na świecie i dzięki łatwiejszemu dostępowi do wiedzy z zakresu finansów.

Od momentu uruchomienia Mintos w 2015 roku, trend dołączania kobiet-inwestorów do Mintos rośnie wraz z rozwojem rynku Mintos. O ile w 2018 roku kobiety stanowiły 14,7% wszystkich nowych inwestorów, to w 2019 roku odsetek ten wzrósł do 15,7%. Biorąc pod uwagę niewielką różnicę w czasie rejestracji i pierwszej dokonanej inwestycji, kobiety również wykazują większą determinację w dokonywaniu wyborów inwestycyjnych. Kobiety przeprowadzają więcej analiz, zanim zaczną w ogóle inwestować oraz inwestują w sposób mniej impulsywny niż mężczyźni.

Na Mintos, kraje bałtyckie dominują w pozytywnym trendzie kobiet-inwestorów. Estonia ma największy udział kobiet-inwestorów działających na Mintos, których odsetek stanowi 32,7% całkowitej liczby estońskich inwestorów. Relatywnie wysoka jest również obecność kobiet-inwestorów z Łotwy i Litwy: odpowiednio 22,5% i 17,6%, za nimi są inwestorki z Danii, które stanowią 16,2% wszystkich duńskich inwestorów na Mintos.

Jeśli chodzi o wiek, to większość kobiet-inwestorów działających na Mintos znajduje się w grupie wiekowej 30-34 lata.

Ścieżka rozwoju na przyszłość

Jesteśmy zadowoleni, jak również zdajemy sobie sprawę z tego, że popularność inwestowania w pożyczki będzie nadal rosła. Jako wiodący rynek globalny, oferujący łatwość obsługi, globalną dostępność i najlepsze możliwości dywersyfikacji, będziemy nadal rozwijać nasz rynek w celu osiągania najlepszych doświadczeń inwestycyjnych. Patrząc w przyszłość, mamy nadzieję pozostać rynkiem, który, jak dotychczas to udowodniliśmy, potrafi przyciągnąć inwestorów indywidualnych, chcących inwestować w pożyczki, bez względu na to, czy mają doświadczenie, czy też dopiero zaczynają.

Udostępnij:

Masz coś, czym chciałbyś się podzielić?

Zadawaj pytania, dziel się swoimi przemyśleniami i dyskutuj z innymi inwestorami na forum Społeczności Mintos.

community-banner