Mintos pieteicies Eiropas investīciju firmas un elektronisko maksājumu iestādes licencēm

Ar prieku paziņojam, ka Mintos 2020. gada 30. martā kopā ar Latvijas regulatoru Finanšu un kapitāla tirgus komisiju (FKTK) iesniedza pieteikumu gan par investīciju firmas licenci, gan elektroniskās naudas iestādes licenci.

Mēs esam pārliecināti, ka regulējums palīdzēs mums panākt ilgtspējīgu Mintos izaugsmi un sniegs labumu mūsu investoriem. Mūsu mērķis ir piedāvāt to pašu Mintos pieredzi, tikai regulētā vidē, kas palielina investoru aizsardzību un ļauj paplašināt mūsu pakalpojumu klāstu. Abas licences ļaus šādus pakalpojumus sniegt visā ES un EEZ.

Regulatīvā uzraudzībā

Pirms licenču izsniegšanas FKTK rūpīgi izvērtēs Mintos uzņēmējdarbības modeli, finanšu stabilitāti, kā arī Mintos vadības un akcionāru reputāciju un kvalifikāciju. Kad būsim licencēti, FKTK regulāri izvērtēs, vai Mintos ievēro noteiktās procedūras un politiku, un vai ir ieviestas AML atbilstības kontroles sistēmas.

Uzlabota investoru aizsardzība

Kā investīciju uzņēmumam, Mintos tiks piemēroti stingri investoru aizsardzības noteikumi saskaņā ar ES finanšu nozares tiesību aktiem FITD II. Tas ietver organizatoriskos principus attiecībā uz kapitāla prasībām, labākās prakses izpildi, interešu konfliktu novēršanu un piedāvāto produktu pārvaldību. Investorus arī aizsargās valsts garantēta investoru aizsardzības sistēma, kas katram investoram garantētu līdz pat 20 000 eiro, ja gadījumā elektronisko maksājumu iestāde nepildīs saistības. Visbeidzot, Mintos būs jāievēro rīcības prasības, piemēram, jāveic pārbaudes, lai novērtētu, vai investīcijas ir piemērotas un atbilstošas investora zināšanām, finansiālajam stāvoklim un mērķiem.

Kā elektronisko maksājumu iestādei, Mintos tiks piemērots jaunais ES tiesību akts PSD2, kas nodrošina papildu aizsardzību un drošību Mintos investoriem, piemēram, prasība turēt klientu līdzekļus nošķirtā ES bankas kontā, un daudz citu nosacījumu.

Jauni pakalpojumi

Mūsu galvenais pakalpojums arī turpmāk būs investīcijas aizdevumos. Tajā pašā laikā esam sajūsmināti, ka spēsim investoriem nodrošināt plašāku pakalpojumu klāstu. Mums jau ir nopietni plāni piedāvāt IBAN kontus un Mintos maksājumu kartes. Turklāt licences ļaus mums pievienot dažādus papildu investīciju pakalpojumus, sākot no investēšanas atvieglošanas standarta finanšu instrumentos (piemēram, akcijās, obligācijās un ETF) līdz portfeļa pārvaldībai, investīciju konsultācijām un, iespējams, tirgus izpētei.

Lai sasniegtu šos mērķus, Mintos ir ievērojami stiprinājis savas finanšu, produktu un izstrādes, izpildes darbību, atbilstības un juridiskās funkcijas ar augsta līmeņa ekspertiem un vadītājiem, daudziem no kuriem ir vairāk nekā 10 gadu pieredze vadošajās finanšu iestādēs un fintech uzņēmumos.

Lai gan abu licenču formāla pieteikumu iesniegšana ir liels sasniegums, pēdējā gada laikā ciešā sadarbībā ar FKTK eksperiem un Big Four profesionālo pakalpojumu konsultantiem esam paveikuši daudz sagatavošanas darbu. Tas ietver Mintos uzņēmējdarbības modeļa demonstrēšanu, iekšējās politikas un procedūru izstrādi un īstenošanu, un jaunu IT sistēmu izveidi. Mēs paredzam, ka licences tiks saņemtas 3 līdz 6 mēnešu laikā. Pa to laiku mūsu produktu un izstrādātāju komandas iegulda lielu darbu, lai drīz pēc licenču izsniegšanas, mēs bez grūtībām varētu ieviest jaunus pakalpojumus un produktus.

Mēs ļoti gaidām brīdi, kad saņemsim licences un radīsim vēl lielāku vērtību mūsu investoriem.

Dalies:

Vēlies ko teikt?

Uzdod jautājumus, dalies ar viedokli un diskutē ar citiem investoriem mūsu Kopienā.

community-banner