Mintos pievienojas Latvijas Finanšu nozares asociācijai

Finanšu nozares asociācija turpina īstenot savu attīstības stratēģiju, kas paredz izveidot sadarbības platformu finanšu, tehnoloģiju un saistīto nozaru uzņēmumiem, lai pārstāvētu plašas intereses Latvijā, Baltijā un Eiropā.

Finanšu nozares asociācijai pievienojās trīs jauni asociētie biedri:

  • –  viens no Eiropā vadošajiem kredītu pārvaldības pakalpojumu sniedzējiem Intrum
  • Microsoft pārstāvis Latvijā Microsoft Latvia
  • – Eiropā vadošā savstarpējo aizdevumu platforma Mintos Marketplace

Savu spēju veidot kvalitatīvu diskusiju Asociācija ir apliecinājusi jau iepriekš – tostarp, 2017. gadā nodrošinot tirgus dalībnieku vienotu pozīciju jautājumā par Eiropas Savienības finanšu tirgus nākotni un finanšu tehnoloģiju attīstību.

“Finanšu nozares asociācijas vīzija ir Latvijas finanšu nozari izveidot par sadarbības un inovāciju piemēru Eiropai. Asociācijas pamatprincipi un vērtības, veidojot vienotu platformu un uzturot kvalitatīvas diskusijas par aktuālajiem jautājumiem, ir atvērtība, atbildība un sadarbība. Mēs novērtējam jauno asociēto biedru apņēmību un kopīgās pūles, veicinot nozares un Latvijas ekonomikas attīstību,” jauno biedru uzņemšanu skaidro Sanda Liepiņa, Finanšu nozares asociācijas vadītāja. “Asociācijas dienas kārtībā aizvien biežāk parādās jautājumi, kuru risināšanā nepieciešama sadarbība starp finanšu un tehnoloģiju, kā arī citām saistītajām nozarēm. Līdz ar to ciešāka sadarbība palīdzēs ātrāk pieņemt finanšu sektoram svarīgos lēmumus.”

Mintos vadītājs un līdzdibinātājs Mārtiņš Šulte: Finanšu nozare mainās visā pasaulē gan jauno tehnoloģiju piedāvāto iespēju dēļ, gan reaģējot uz jaunās klientu paaudzes vajadzībām un dzīvesveida izmaiņām. Šodien finanšu nozarē darbojas ne tikai bankas, bet arī virkne dažādu finanšu tehnoloģiju jaunuzņēmumu un tādi globāli tehnoloģiju smagsvari, kā Amazon, Facebook un Google. Mēs esam gandarīti, ka arī Latvijas finanšu nozares asociācija domā progresīvi un reaģē uz globālā tirgus pārmaiņām, aicinot tai pievienoties arī citus finanšu nozares dalībniekus. Vienai asociācijai pārstāvot visas Latvijas finanšu nozares kopējās intereses, būs iespējams izveidot vēl labākus produktus patērētājiem un šo reģionu pasaules kartē iezīmēt kā spēcīgu, mūsdienīgu un pārredzamu finanšu pakalpojumu sniedzēju. Mintos ir pagodināts būt par pirmo finanšu tehnoloģiju jaunuzņēmumu, kas ir pievienojies Asociācijai. Tas ir atzinīgs novērtējums mūsu līdzšinējai darbībai un apliecinājums, ka strādājam pareizā virzienā.

Finanšu nozares asociācija aicina finanšu tehnoloģiju jaunuzņēmumus, pieredzējušus finanšu un tehnoloģiju uzņēmumus, kā arī saistīto nozaru uzņēmumus pievienoties organizācijai asociētā biedra vai biedra statusā.

Katram asociētajam biedram vai biedram ir jāapliecina gatavība ievērot Sociālo hartu un Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas (AML/CFT) iniciatīvas. Svarīgi, lai asociēto biedru un biedru mērķi, intereses un vērtības saskan ar Finanšu nozares asociācijas pamatmērķiem un principiem. Asociētā biedra vai biedra priekšrocības ir apskatāmas mājas lapā.

Par Finanšu nozares asociāciju

Finanšu nozares asociācija ir sabiedriskā organizācija, kas pārstāv Latvijas finanšu, tehnoloģiju un saistīto nozaru uzņēmumus nacionālajā un starptautiskajā līmenī.

Finanšu nozares asociācijas vīzija – Latvijas finanšu nozare ir sadarbības un inovāciju piemērs Eiropai.

Asociācijas pamatprincipi un vērtības, veidojot vienotu platformu un uzturot kvalitatīvas diskusijas par aktuālajiem jautājumiem, ir atvērtība, atbildība un sadarbība.

  1. gada 12. jūlijā Asociācijas biedru sapulce apstiprināja nosaukuma maiņu no Latvijas Komercbanku asociācija uz Finanšu nozares asociācija.

Finanšu nozares asociācijas darbības virzieni:

attīstība – Latvijas finanšu nozare ievēro augstākos starptautiskos standartus un sniedz konkurētspējīgus, mūsdienīgus un uz Eiropu vērstus finanšu pakalpojumus, lai sekmētu ekonomikas izaugsmi;

tehnoloģijas – Latvijas finanšu nozare ir elastīga un izmanto tehnoloģijas, lai nodrošinātu pieeju klientiem no visas Eiropas;

atbilstība – nākamo divu līdz trīs gadu laikā Asociācijas biedra statusā esošajās bankās sasniegt augstākos Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas (AML/CFT) atbilstības standartus.

 

Dalies:

Vēlies ko teikt?

Uzdod jautājumus, dalies ar viedokli un diskutē ar citiem investoriem mūsu Kopienā.

community-banner