Mintos pozyskał 5 milionów EUR i planuje wprowadzić dla swoich użytkowników konta IBAN i karty debetowe

Mintos, internetowy rynek pożyczek o globalnym zasięgu, pozyskał 5 milionów EUR od obecnego inwestora Grumpy Investments (poprzednio Skillion Ventures), firmy venture capital z Rygi (Łotwa), która specjalizuje się w inwestycjach dokonywanych w spółki technologiczne. Środki zostały pozyskane w ramach finansowania serii A.

Dzięki pozyskanemu kapitałowi Mintos umożliwi swoim klientom korzystanie z kont osobistych IBAN i kart debetowych. Spółka pracuje też nad aplikacją mobilną, która znacznie ułatwi korzystanie z tych nowych funkcjonalności. Pozyskane środki zostaną przeznaczone również na dalszy rozwój platformy, w tym na pozyskanie nowych użytkowników oraz dalszą ekspansję geograficzną.

Mintos zwiększa swoją rolę w sektorze usług finansowych poprzez dodanie kont osobistych IBAN i kart debetowych, z których będzie można korzystać na globalnym rynku pożyczek utworzonym przez Spółkę. Konto IBAN wraz z numerem konta osobistego zapewni inwestorom działającym na platformie Mintos możliwość dokonywania i otrzymywania płatności międzynarodowych, w tym otrzymywania wynagrodzeń bezpośrednio na rachunek Mintos. Jednocześnie, karta debetowa Mintos umożliwi inwestorom dokonywanie płatności na całym świecie lub w internecie oraz wypłacania pieniędzy z bankomatów.

Będzie to możliwe dzięki zezwoleniu na emisję pieniądza elektronicznego, o które Mintos wystąpił. Zgodnie z unijną dyrektywą PSD2 w sprawie usług płatniczych, jako instytucja pieniądza elektronicznego, Mintos zapewni ochronę dla środków pieniężnych swoich inwestorów.

„Zapewnienie klientom możliwości korzystania z osobistych kont IBAN i kart debetowych będzie istotnym krokiem w rozwoju naszych usług. Niebawem każdy, kto posiada własne konto IBAN będzie mógł przekazać dane o swoim koncie pracodawcom, klientom lub znajomym, aby w ten sposób otrzymywać wynagrodzenie, dokonywać płatności z wykorzystaniem karty debetowej oraz nadal inwestować na platformie Mintos, uzyskując w ten sposób wysokie stopy zwrotu, skorygowane o ryzyko. Nasza mobilna aplikacja, którą niebawem udostępnimy, w jeszcze większym stopniu ułatwi korzystanie z tej nowej funkcjonalności” – powiedział Martins Sulte, współzałożyciel i Dyrektor Zarządzający Mintos

Mintos dynamicznie się rozwija. Obecnie Spółka posiada ponad 87 000 zarejestrowanych inwestorów, a liczba ta rośnie w tempie dwucyfrowym. Mintos przewiduje, że do końca 2018 roku liczba inwestorów powiększy się do 100 000 oraz do 300 000 do końca 2019 roku. Spółka będzie kontynuować koncentrację na dalszym pozyskiwaniu inwestorów oraz globalnej ekspansji. Aby zrealizować te zamierzenia, Mintos przeprowadzi znaczące inwestycje, w tym podwoi liczbę zatrudnionych pracowników.

„Od stycznia 2017 roku nasza firma jest rentowna, jednak widzimy ogromne możliwości rozwoju na znacznie większą skalę i w znacznie szybszym tempie. Dodatkowe finansowanie pomoże nam jeszcze szybciej rozwijać firmę w oparciu o bardzo dobre produkty i nowe usługi oferowane naszym klientom na całym świecie. Pozyskane środki umożliwią nam też prowadzenie ekspansji geograficznej w Ameryce Łacińskiej, Afryce i Azji Południowo-Wschodniej oraz pozyskiwanie pracowników o unikalnych dla nas umiejętnościach, którzy pomogą nam w budowaniu sukcesu Mintos na światowych rynkach – dodał Martins Sulte, współzałożyciel i Dyrektor Zarządzający Mintos

Od początku działalności Mintos kwota zainwestowanych poprzez platformę środków przekroczyła już 1,2 mld EUR, co oznacza, że Mintos jest największym rynkiem pożyczkowym tego rodzaju na świecie. Inwestorzy zarobili łącznie ponad 27 mln EUR. Średnia roczna stopa zwrotu z inwestycji na platformie Mintos to blisko 12%.

 

Udostępnij:

Masz coś, czym chciałbyś się podzielić?

Zadawaj pytania, dziel się swoimi przemyśleniami i dyskutuj z innymi inwestorami na forum Społeczności Mintos.

community-banner