Mintos Pūļa finansēšanas aptauja: lielākā daļa investoru meklē iespējas pandēmijas laikā

●Aptaujāti vairāk nekā 2200 investori
●Lielākā daļa aptaujāto investoru pūļa finansējuma platformās ieguldījuši € 5 000 līdz € 25 000
●Kopumā 65% investoru ar investīcijām dažādās aktīvu kategorijās bija optimistiska reakcija uz pandēmijas situāciju: viņi vai nu nemaina savas investīciju stratēģijas, vai arī palielināja ieguldītās summas
●Pašlaik 43% investoru nemaina savas aizdevumu investīciju stratēģijas
●11% investoru izņem naudu un aptur tālākās investīcijas
●Jaunāki investori aizdevumos iegulda vairāk
●Akcijas un biržā tirgotie fondi ir vispopulārākā alternatīva pūļa finansēšanai

Šī gada aprīlī Mintos palaida pūļa finansēšanas aptauju, lai izprastu investoru uzvedību un atbildes uz pēkšņajām dinamikas pārmaiņām globālajā tirgū. Mēs izpētījām, kā investori reaģē uz jauniem riskiem un iespējām, un kādas stratēģijas viņi izvēlas, reaģējot uz COVID-19 pandēmijas izraisīto lejupslīdi.

Kopumā 2294 investori palīdzēja rast atbildes. Aptauja tika veikta laikposmā no 2020. gada 6. līdz 13. aprīlim ar investoriem visā pasaulē un viņu līdzinieku vidū.

Par aptaujātajiem investoriem

92% aptaujāto investoru šobrīd investē aizdevumos. 90% respondentu ir vīrieši, 8% ir sievietes, kas atbilst kopējam Mintos investoru dzimuma sadalījumam. 70% investoru aptaujā ir vecumā no 25 līdz 44 gadiem. 45% no visiem respondentiem ir investējuši ar Mintos vairāk nekā gadu. Balstoties uz pašnovērtējumu, lielākā respondentu grupa (53%) norādīja, ka viņiem ir “zināma pieredze” ar investēšanu.

Pirmspandēmijas apskats

Pirms pandēmijas mēs izpētījām investoru portfeļu lielumu un meklējām korelāciju starp investēto summu un platformu skaitu, kurās investēts.Pirms pandēmijas lielākā daļa investoru (70%) bija ieguldījuši pūļa finansēšanas platformās no € 1 000 līdz € 50 000.

Runājot par pūļa finansēšanas platformu skaitu diversifikācijas jomā, pirms pandēmijas lielākā daļa aptaujāto investoru (54%) investēja 1 vai 2 platformās. Nākamais lielākais segments (16%) investē 5+ investīciju platformās.

Mēs arī atklājām, ka investori ar lielākiem portfeļiem parasti iegulda vairākās platformās. Tā kā 83% no ieguldītājiem, kuru portfelī ir 1 vai 2 platformas, pūļa finansēšanā ieguldīja līdz € 25 000, 41% ir investori ar investīcijām no € 250 000 līdz € 500 000 un 39% investīcijas pārsniedz € 500 000 un viņu portfelī ir 5 + platformas.

2% aptaujāto investoru norādīja, ka viņu portfelī pirms pandēmijas nav bijušas nevienas pūļa finansēšanas platformas.

Stabils noskaņojums attiecībā uz pūļa finansēšanas platformām

Kopumā daudzi investori būtiski nemainīja savu investīciju stratēģiju, tostarp izmaiņas izvēlēto pūļa finansēšanas platformu skaitā.

78% investoru, kuriem bija investīcijas 1 vai 2 pūļa finansēšanas platformās, plāno saglabāt tādu pašu platformu skaitu. Investori, kuri pirms pandēmijas veica ieguldījumus 5 vai vairāk platformās, neplāno ievērojami samazināt platformu skaitu. To investoru skaits, kuri plāno savā nākotnes portfelī iekļaut 5 vai vairāk platformas, ir nedaudz samazinājies no 16% līdz 13%. 54% no tiem, kuriem portfelī pirms pandēmijas bija 5 vai vairāk platformas, nākotnē pieturēsies pie šī daudzuma. Tikai 2% respondentu, kuri veica investīcijas 5 vai vairāk platformās, plāno pilnībā likvidēt savas pūļa finansēšanas pozīcijas.

50% investoru pārsvarā iegulda personīgajās pūļa finansēšanas platformās (P2P), 3% iegulda uzņēmējdarbības pūļa finansēšanas platformās un 1% iegulda nekustamā īpašuma platformās.

Kopumā tikai 2% aptaujāto investoru plāno pilnībā izslēgt pūļa finansēšanas platformas no sava nākotnes investīciju portfeļa sakarā ar nesenajiem tirgus notikumiem.

Lielākā daļa respondentu joprojām ir optimistiski noskaņoti

Mums visinteresantāk bija tas, kā investori koriģē savas ieguldījumu stratēģijas, reaģējot uz pandēmiju gan visās aktīvu kategorijās, gan pūļa finansēšanas ziņā.

Vairums investoru (65%) ir optimistiski noskaņoti par investīciju tirgus iespējām. Mēs jautājām investoriem par reakciju uz pandēmiju neatkarīgi no aktīvu kategorijas, kurā viņi ieguldījuši. Lielākais skaits investoru (28%) vispār nemainīja savu investīciju stratēģiju.

Piesardzīgāki investori uz tirgus satricinājumiem reaģējuši atturīgāk. 30% aptaujāto investoru sāka aktīvi veikt naudas izmaksu, uz laiku pārtraucot ieguldījumu veikšanu, vai arī atturējās no investīcijām nākotnē.

5% respondentu sniedza detalizētākas atbildes par viņu tūlītējo stratēģisko reakciju uz pandēmiju. Viņu atbildes liecina par līdzīgu noskaņojumu: viena trešdaļa no atbildēm liecina, ka investori veica piesardzīgus vai aizsargājošus pasākumus, savukārt ⅔ no viņiem veica optimistiskas darbības.

Investori turpināja investēt, pārdalīt esošās investīcijas vai palielināt investējamās summas. “Es turpināju investēt aizdevumos, ko izsniedza uzņēmumi ar augstāku reitingu”, rakstīja viens respondents, savukārt cits atbildēja: “Es vēl neesmu mainījis (neko) un neredzu, ka pārstāšu investēt. Pēc tam, kad būs izprasti turpmākie notikumi, es varētu pārskatīt stratēģiju. Daži investori atgriezās pie investēšanas, jo redz iespējas jaunajās norisēs: “Es atsavināju daļu (investīciju) pirms panikas tirgū, tad atpirku atpakaļ un ieguldīju vairāk”, teica viens investors.

Savukārt daži investori nospieda pauzi, kamēr viņi novēro tirgu: “Es uzmanīgi sekoju tirgiem un rīkošos saskaņā ar to, kas, manuprāt, konkrētajā brīdī ir labākais”. Viens investors atbildēja “es apturēju dažas investēšanas darbības, lai redzētu, kas notiks”. “Es samazinu risku konkrētās (aktīvu) kategorijās un daļēji pāreju uz citām, vienlaikus radot arī savu naudas spilvenu”, sacīja viens no respondentiem. Investors, kurš teica, ka ir zaudējis naudu dažās mazākās platformās, teica: “Es vēlos atgūt vismaz pusi no savām incestīcijām visās platformās. Es pagaidām neinvestēšu, līdz viss kļūs skaidrāks.”

Attiecībā uz pašreizējo stratēģiju, ko īsteno pūļa finansēšanas investori, 43% respondentu norādīja, ka viņi šobrīd nemaina savas portfeļa preferences. 33% no pūļa finansēšanas investoriem pārceļ savus ieguldījumus uz citām aktīvu kategorijām, un 4% pārvieto savas investīcijas pūļa finansēšanā.

Jaunāki investori izrāda vislielāko optimismu par investīcijām aizdevumos: 55% no tiem, kas palielināja investēto summu šajā aktīvu klasē, ir 18 līdz 34 gadus veci.

Ieguldījumu portfeļa lieluma atkārtota pielāgošana

Mēs esam jautājuši investoriem, kā viņu portfeļa lielums mainījās laikposmā no 2020. gada marta līdz aprīlim. Lai gan 46% no investoriem saglabāja stabilu portfeli, kopumā 54% no investoriem atkal līdzsvaroja investēto summu: 37% samazināja un 17% palielināja ieguldīto līdzekļu apjomu. Lielākoties tiek veiktas korekcijas 10–30% apmērā no investētās summas (palielinot vai samazinot). Neliela daļa investoru ir veikuši krasākas izmaiņas: to investoru vidū, kuri ir atkal līdzsvarojuši investētos līdzekļus, 10% ir palielinājuši un 9% ir samazinājuši investīcijas par 70% līdz 100%.

Naudas apjomam, ko investori ir investējuši visās pūļa finansēšanas platformās, ir nozīme arī attiecībā uz to, kā tie attiecas pret mainīgajiem tirgus dinamikas riskiem un iespējām.

● 56% no investoriem, kuru investīcijas pūļa finansēšanas platformās ir līdz € 5 000, uzturēs stabilu portfeļa apjomu.

● 22% investoru ar ieguldījumiem līdz € 5 000 starp visām pūļa finansēšanas platformām palielinās un 23% samazinās savas investīcijas.

● 41% no investoriem, kuriem ir ieguldījumi no € 5 000 līdz € 50 000, uzturēs stabilu portfeli.

● 15% no investoriem, kuriem ir investīcijas no € 5 000 līdz € 50 000, palielinās, un 44% samazinās savas investīcijas.

Ļoti līdzīga rīcība vērojama starp investoriem, kuru investētie līdzekļi ir no € 50 000 īdz € 250 000, un tiem, kuru investīcijas pūļa finansēšanas platformās ir no € 250 000 līdz € 1 000 000. 32% un 33% savu portfeli uztur stabilu, 12% un 11% palielina savas investīcijas, un attiecīgi 44% un 56% samazina savas investīcijas.

Akcijas ir alternatīva Nr. 1

Mēs arī jautājām respondentiem par viņu investīciju pārdales preferencēm. Nav brīnums, ka akcijas un biržā tirgotie fondi ir vispopulārākā aktīvu klase, uz kuru respondenti dodas līdz ar krīzi. 72% no investoriem, kas izvēlas pārdalīt savas investīcijas citās aktīvu kategorijās, pievērsās akciju tirgum, atstājot visas pārējās alternatīvas nomaļus. Daži investori (10%) meklē papildu likviditāti naudas ekvivalentos. Citām aktīvu kategorijām ir tikai neliela nozīme apsekoto investoru portfeļos, kas sadalīti starp precēm, nekustamo īpašumu, obligācijām, kriptovalūtām, opcijām un citiem atvasinātiem finanšu instrumentiem un valūtas tirdzniecību (kopumā 18%).

Empātija pret aizņēmējiem

Daudzas valstis jau ieviesušas moratorijus kredītņēmējiem. Mēs prātojām, kā pūļa finansēšanas investori par to jūtas, jo viņu investīcijas ietekmē dažādi pasākumi, lai palīdzētu aizņēmējiem grūtajos laikos.

Mēs konstatējām, ka lielākā daļa investoru saprot, ka kredītņēmējiem ir jānosaka moratorijs, un 65% aptaujāto investoru atbalsta šo valstu valdību un centrālo banku rīcību.

Secinājumi

11% no investoriem reaģēja piesardzīgi Covid-19 pandēmiju, izņemot savu naudu un likvidējot savas pozīcijas starp aktīvu kategorijām bez nodoma veikt turpmākas investīcijas. 19% no investoriem apturēja to, ko viņi darīja līdz šim, cenšoties izprast tirgus turpmāko attīstību, lai pieņemtu tālākus lēmumus.

Tikmēr 65% aptaujāto investoru turpināja bez izmaiņām savās stratēģijās, vai ar optimistiskākām korekcijām, pamatojoties uz novērtējumu un individuāliem riska novērtējumiem. Optimistiski palielinot, piesardzīgi samazinot vai pragmatiski pārdalot investīcijas, aptaujātie investori parāda, ka viņi nopietni attiecas pret savu darbību pūļa finansēšanas tirgū. Šiem investoriem aizdevumi kā aktīvu kategorija ir cieši saistīti ar akcijām un biržā tirgotajiem fondiem. Ņemot vērā 72% no visu aktīvu kategoriju pārdales, visas iekļautās aktīvu kategorijas, akcijas un biržas fondi ir vienīgā vēsturiski pievilcīgā aktīvu klase, ar kuru pūļa finansēšanas nozarei ir jākonkurē, lai saglabātu globālo investoru uzmanību.

Tā kā tikai 2% investoru apgalvo, ka tie varētu likvidēt investīcijas portfeļos nākotnē, pūļa finansēšanas izdzīvošana krīzes laikā varētu atvieglot šo konkurenci turpmākajos gados.

Paldies visiem, kas piedalījās aptaujā.

Dalies: