Mintos Risk Score atjauninājumi, 2021. gada decembris

Mintos platformā ir publicēti jaunākie Mintos Risk Score atjauninājumi, kas balstīti uz 2021. gada trešā ceturkšņa norisēm un datiem. Šajā rakstā mēs piedāvājam iepazīties ar vispārīgu jaunāko ceturkšņa izmaiņu kopsavilkumu, savukārt sīkāka informācija ir atrodama Mintos Risk Score atjauninājumu lapā. Tajā tu atradīsi arī pārskatu par Mintos Risk Score katra ceturkšņa izmaiņām, kas ir pieejams izklājlapas formātā.

Skatīt visus detalizētos atjauninājumus

Pārskats par izmaiņām Mintos Risk Score un apakšrādītājos, pamatojoties uz 2021. gada 3. ceturksni

Pašlaik tiek pabeigts darbs pie Mintos pārejas uz ar aizdevumiem nodrošinātiem vērtspapīriem jeb parādzīmēm. Tajā pašā laikā pielāgošanās fāzē ir arī jaunu uzņēmumu pievienošanas platformai process, lai tajā tiktu ievērotas jaunākās prasības, kas izriet no Mintos kļūšanas par regulētu ieguldījumu brokeru sabiedrību. Tāpēc šajā Mintos Risk Score atjauninājumā nav redzams neviens jauns kreditēšanas uzņēmums.

Šajā atjauninājumā nav veiktas būtiskas izmaiņas attiecībā uz platformā esošo kreditēšanas uzņēmumu aizdevumu novērtēšanu. Veiktās izmaiņas nav saistītas ar vispārējo makroekonomisko dinamiku, kā tas bija vērojams iepriekšējos atjauninājumos, bet gan galvenokārt ar kreditēšanas uzņēmumu individuālajiem centieniem, kas izriet no to uzņēmējdarbības un portfeļa pārvaldības.

Šajā atjauninājumā izmaiņas ir veiktas 14 uzņēmumu un/vai to vienību izsniegtajiem aizdevumiem, kas tiek piedāvāti investīcijām Mintos platformā, bet jāpiemin, ka nevienā gadījumā Mintos Risk Score vai apakšrādītāji nav pazemināti.

Rādītājs tika atsaukts četros gadījumos.

Mintos Risk Score tika paaugstināts divu uzņēmumu aizdevumiem. Ja runājam par apakšrādītāju paaugstināšanu, tad šādas izmaiņas galvenokārt tika veiktas kredītportfeļa snieguma un atpirkšanas spējas kategorijās.

Divi iemesli, kāpēc rādītājs tika atsaukts

Creditstar Čehijas vienības, Eleving Bulgārijas vienības un Zaim Online izsniegtajiem aizdevumiem rādītāji šobrīd ir atsaukti, jo tām platformā nav aktīvu izvietotu aizdevumu. Šo uzņēmumu situācijai mainoties, atbilstošas izmaiņas tiks ieviestas arī nākamajos Mintos Risk Score atjauninājumos.

Lai gan mēs laika gaitā esam rūpīgi sekojuši līdzi Turcijas kreditēšanas uzņēmuma Wowwo darbībai, un tajā netika pamanītas nekādas problēmas, decembrī mums nācās apturēt šī uzņēmuma darbību Mintos platformā. Tas tika darīts, lai pasargātu investorus no ekspozīcijas aizdevumos, kuriem pašlaik ir augsts valūtas risks, kas radies nepārtrauktās liras inflācijas un pieaugošās vērtības starpības dēļ salīdzinājumā ar eiro.

Detalizēti komentāri par jaunākajām Mintos Risk Score un apakšrādītāju izmaiņām ir pieejami Mintos Risk Score atjauninājumu lapā.

Mintos Risk Score atjauninājumu grafiks

Mintos Risk Score atjauninājumu regulārais grafiks ir reizi ceturksnī. Izņēmumi tiks veikti gadījumos, kad konkrētiem investīciju platformā pieejamiem aizdevumiem būs bijuši būtiski uzlabojumi vai pasliktināšanās – šādā gadījumā izmaiņas tiks ieviestas pēc nepieciešamības.

Atceries, ja gribi pielāgot savas investēšanas preferences atbilstoši jaunākajiem Mintos Risk Score atjauninājumiem, Tev ir jāatjaunina savas investīciju stratēģijas.

Mintos Risk Score metodoloģija

Mintos Risk Score ir četru apakšrādītāju kopums, kas tiek piešķirti četriem dažādiem konkrētu aizdevumu kā investīciju iespēju aspektiem. Šie apakšrādītāji vērtē:

  • kredītportfeļa sniegums (portfeļa stāvoklis un līdzšinējais sniegums),
  • aizdevumu apkalpotāja efektivitāte (aizdevumu apkalpotāja spēja iekasēt aizņēmēju maksājumus),
  • atpirkšanas spēja (debitora spēja izpildīt līgumsaistības, apmierināt likviditātes vajadzības un kapitāla pietiekamību) un
  • sadarbības struktūra (aizdevumu izsniedzēja un Mintos sadarbības juridiskā uzbūve).

Atbilstoši katra apakšrādītāja nozīmīgumam, tiem ir šāda ietekme uz Mintos Risk Score: kredītportfeļa sniegums – 40 %, aizdevumu apkalpotāja efektivitāte – 25 %, atpirkšanas spēja – 25 % un sadarbības struktūra – 10 %.

Mintos Risk Score un apakšrādītāji ir izteikti skaitliskā skalā no 10 līdz 1, kur 10 apzīmē zemu, bet 1 – augstu risku. Pie rādītāja var būt redzams arī “Rādītājs atsaukts” – tas notiek gadījumā, ja viens vai vairāki apakšrādītāji nav pieejami, vai konkrētais kreditēšanas uzņēmums investēšanai nepiedāvā nevienu aizdevumu.

Šeit ir pieejama plašāka informācija par Mintos Risk Score metodoloģiju.

Atbildības atruna: Mintos Risk Score nekādā gadījumā nedrīkst uzskatīt un uz to paļauties kā uz kredītreitingu. Tas nav sagatavots saskaņā ar Regulā (EK) Nr. 1060/2009 par kredītreitingu aģentūrām noteikto metodoloģiju un noteikumiem. Mintos Risk Score nav investīciju konsultācija, un Mintos neuzņemas atbildību par nekādiem zaudējumiem, kas var rasties, balstoties uz šajā tīmekļa vietnē sniegto informāciju un/vai analītiskajiem materiāliem.

Dalies:

Vēlies ko teikt?

Uzdod jautājumus, dalies ar viedokli un diskutē ar citiem investoriem mūsu Kopienā.

community-banner