Mintos Risk Score atjauninājumi 2021. gada jūnijam

Mintos Risk Score

Esam publicējuši jaunākās Mintos Risk Score izmaiņas, kas ir balstītas uz šī gada pirmā ceturkšņa notikumiem un datiem. Zemāk ir pieejams vispārīgs jaunāko izmaiņu kopsavilkums. Lai iegūtu sīkāku informāciju par konkrētiem apakšrādītājiem un Mintos Risk Score izmaiņām, dodies uz Mintos Risk Score atjauninājumu lapu.

Ja esi nesen pievienojies Mintos vai gribi iegūt detalizētu pārskatu par iepriekšējām Mintos Risk Score izmaiņām, atjauninājumu lapā ir pieejama arī izklājlapa ar visu ceturkšņu informāciju.

Skatīt visus detalizētos atjauninājumus

Mintos Risk Score un apakšrādītāju izmaiņu pārskats, pamatojoties uz 2021. gada 1. ceturksni

Pasaule arvien labāk sadzīvo ar pandēmiju, vakcinācija uzņem apgriezienus globālā mērogā un pamazām tiek mīkstināti pārvietošanās un aktivitāšu ierobežojumi. Aizdevumu saistību neizpildes rādītāji ir atgriezušies līmenī, kāds bija pirms COVID-19, un ienākumus nenesošu aizdevumu īpatsvars turpina samazināties, kas liecina par zemāku risku investoriem. Šie pozitīvie notikumi ir ietekmējuši dažu novērtēto kreditēšanas uzņēmumu rentabilitāti, tādējādi ļaujot paaugstināt risku apakšrādītājus, galvenokārt kredītportfeļa snieguma un atpirkšanas spējas apakšrādītājus.

Tāpēc ar prieku varam teikt, ka atjauninājums, kas balstīts uz mūsu 2021. gada 1. ceturkšņa informācijas novērtējumu, nes vairāk pozitīvu nekā negatīvu Mintos Risk Score izmaiņu.

Kopumā Mintos Risk Score tika paaugstināts 8 no 93 uzņēmumu izsniegtajiem aizdevumiem, kas iekļauti šajā atjauninājumā. Mēs publicējam jaunākos rādītājus arī par divām vienībām, kas tika pievienotas aizdevumu tirgum kopš iepriekšējā atjauninājuma (IDF Eurasia īstermiņa kredītu vienībai Moneyman un Meksikas kreditēšanas uzņēmumam Swell).

Mintos Risk Score tika pazemināts tikai vienā gadījumā.

Creamfinance un E-Cash rādītāji ir atsaukti

Ar šo atjauninājumu mēs atsaucam rādītājus trīs vienību izsniegtajiem aizdevumiem.. Divas no tām pieder Creamfinance grupai: aizdevumi no Čehijas vienības un aizdevumi no Dānijas tirgū strādājošās vienības. Pirmajā gadījumā Mintos Risk Score tiek atsaukts, jo pašlaik aizdevumu tirgū nav aktīvu aizdevumu no Creamfinance Czech Republic, un šobrīd nav neatmaksātu investīciju tā izsniegtajos aizdevumos. Otrajā gadījumā rādītājs tiek atsaukts, jo Creamfinance ir pieņēmis lēmumu pārtraukt darbību Dānijā un pamest šo tirgu.

Trešais atsauktais rādītājs ir saistīts ar Ukrainas kreditēšanas uzņēmuma E-Cash aizdevumiem. 2021. gada aprīlī uzņēmums uzsāka likvidāciju, bet tas nebija nokārtojis visas saistības pret Mintos investoriem. Līdz ar to kreditēšanas uzņēmuma darbība tika apturēta gan Mintos pirmreizējā, gan otrreizējā tirgū.

Eleving Group rada virkni izmaiņu atpirkšanas spējas apakšrādītājos

Ja runājam par apakšrādītājiem, visvairāk izmaiņu tika veiktas atpirkšanas spējas apakšrādītājos. Kopumā tas tika paaugstināts aizdevumiem no 13 vienībām un pazemināts aizdevumiem no 2 vienībām. Eleving Group ir saistāma ar lielāko daļu izmaiņu, jo grupas līmenī uzlabojās gan rentabilitāte, gan pašu kapitāla pozīcija (11 no 13 paaugstinājumiem šajā apakšrādītājā). Turklāt, sākot ar šo atjauninājumu, uzņēmumi, kas iepriekš darbojās Mogo grupā, tiek attiecināti uz Eleving Group, un tas attiecas uz visu ar Mintos Risk Score saistīto saturu.

Nākamais apakšrādītājs ar vislielākajām izmaiņām ir kredītportfeļa sniegums – to galvenokārt uzlaboja zemāka izsniegšanas apjomu svārstība. Tas tika paaugstināts aizdevumiem desmit gadījumos un pazemināts vienā.

Aizdevumu apkalpotāja efektivitātes apakšrādītājs tika paaugstināts aizdevumiem piecos gadījumos un pazemināts vienā.

Šajā atjauninājumā sadarbības struktūras apakšrādītājs palika nemainīgs visiem novērtētajiem aizdevumiem.

Detalizēti komentāri par jaunākajām Mintos Risk Score un apakšrādītāju izmaiņām ir pieejami Mintos Risk Score atjauninājumu lapā.

Mintos Risk Score atjauninājumu grafiks

Mintos Risk Score atjauninājumu regulārais grafiks ir reizi ceturksnī. Izņēmumi tiks veikti gadījumos, kad konkrētiem aizdevumu tirgū pieejamiem aizdevumiem būs bijuši būtiski uzlabojumi vai pasliktināšanās – šādā gadījumā izmaiņas tiks ieviestas pēc nepieciešamības.

Atceries, ja gribi pielāgot savas investēšanas preferences atbilstoši jaunākajiem Mintos Risk Score atjauninājumiem, Tev ir jāatjaunina savas investīciju stratēģijas.

Mintos Risk Score metodoloģija

Mintos Risk Score ir četru apakšrādītāju kopums, kas tiek piešķirti četriem dažādiem konkrētu aizdevumu kā investīciju iespēju aspektiem. Šie apakšrādītāji vērtē:

  • kredītportfeļa sniegums (portfeļa stāvoklis un līdzšinējais sniegums),
  • aizdevumu apkalpotāja efektivitāte (aizdevumu apkalpotāja spēja iekasēt aizņēmēju maksājumus),
  • atpirkšanas spēja (debitora spēja izpildīt līgumsaistības, apmierināt likviditātes vajadzības un kapitāla pietiekamību) un
  • sadarbības struktūra (aizdevumu izsniedzēja un Mintos sadarbības juridiskā uzbūve).

Atbilstoši katra apakšrādītāja nozīmīgumam, tiem ir šāda ietekme uz Mintos Risk Score: kredītportfeļa sniegums – 40 %, aizdevumu apkalpotāja efektivitāte – 25 %, atpirkšanas spēja – 25 % un sadarbības struktūra – 10 %.

Mintos Risk Score un apakšrādītāji ir izteikti skaitliskā skalā no 10 līdz 1, kur 10 apzīmē zemu, bet 1 – augstu risku. Pie rādītāja var būt redzams arī  “Rādītājs atsaukts” – tas notiek gadījumā, ja viens vai vairāki apakšrādītāji nav pieejami, vai konkrētais kreditēšanas uzņēmums investēšanai nepiedāvā nevienu aizdevumu.

Šeit ir pieejama plašāka informācija par Mintos Risk Score metodoloģiju.

Dalies: