Mintos Risk Score atjauninājumi – 2022. gada jūnijs

Mintos platformā ir publicēti jaunākie Mintos Risk Score atjauninājumi, kas balstīti uz 2022. gada pirmā ceturkšņa norisēm un datiem. Šajā rakstā mēs piedāvājam iepazīties ar vispārīgu jaunāko ceturkšņa izmaiņu kopsavilkumu, savukārt sīkāka informācija ir atrodama Mintos Risk Score atjauninājumu lapā. Tajā tu atradīsi arī pārskatu par Mintos Risk Score katra ceturkšņa izmaiņām, kas ir pieejams izklājlapas formātā.

Skatīt visus detalizētos atjauninājumus

Pārskats par izmaiņām Mintos Risk Score un apakšrādītājos, pamatojoties uz 2022. gada 1. ceturkšņa datiem

Jaunākais riska novērtējums ir balstīts uz 2022. gada pirmo ceturksni, kā arī uz informāciju, kas iegūta no Mintos platformā esošo kreditēšanas uzņēmumu pašreizējā maksājumu statusa. Rezultāti ir atspoguļoti Mintos Risk Score un apakšrādītāju izmaiņās aizdevumiem, kas pieejami investīcijām parādzīmju komplektos.

Runājot par pašreizējā stāvokļa ietekmi, mēs galvenokārt atsaucamies uz procesā esošajiem maksājumiem par investīcijām dažu kreditēšanas uzņēmumu aizdevumos. Kā gaidīts, uzkrātajiem procesā esošajiem maksājumiem bija negatīva ietekme uz atpirkšanas spējas apakšrādītāju konkrētu kreditēšanas uzņēmumu aizdevumiem.

Lielākā daļa izmaiņu, kas balstās uz ceturkšņa atjauninājumos sniegto informāciju, ir saistītas ar finanšu stāvokli un portfeļa darbību. Kā parasti, tās ir atspoguļotas kredītportfeļa snieguma apakšrādītājā.

Trešā tendence, kas nosaka izmaiņas šajā atjauninājumā, ir investīciju parādzīmēs juridiskās struktūras statuss. Šobrīd notiek platformas pāreja uz darbību saskaņā ar jaunu investīciju sistēmu (parādzīmēm), un dažiem kreditēšanas uzņēmumiem vēl tiek atjaunināta drošības pakete, un tas ietekmē sadarbības apakšrādītāju. Tiklīdz drošības pakete būs pabeigta, rādītājs tiks pārvērtēts un publicēts platformā.

Mintos Risk Score tika mainīts 10 uzņēmumiem – vienam tas tika paaugstināts, bet pārējiem pazemināts.

Mintos Risk Score un apakšrādītāji tika atsaukti vienam uzņēmumamPodemos Progresar no Meksikas. Šī atjauninājuma sagatavošanas brīdī tam platformā nav neviena aktīva aizdevumu piedāvājuma.

Mintos Risk Score atjauninājumos ir pievienoti divi jauni kreditēšanas uzņēmumi, jo Credifiel un Financiera Contigo no Meksikas pievienojās platformai pagājušajā ceturksnī.

Ja runājam par aizdevumiem no Krievijas un Ukrainas kreditēšanas uzņēmumiem, to statuss kopš pēdējā atjauninājuma publicēšanas nav mainījies, un Mintos Risk Score un apakšrādītāji šiem uzņēmumiem ir atsaukti.

Tāpat vēlamies atgādināt, ka, pārejot uz investīcijām parādzīmēs, nav būtisku izmaiņu tajā, kā mēs rakstām vai apstrādājam aizdevumus Mintos Risk Score atjauninājumu ietvaros. Aizdevumi joprojām ir neatņemama parādzīmju sastāvdaļa, jo parādzīmes ir ar aizdevumiem nodrošināti vērtspapīri, kas pieejami investīcijām tikai Mintos platformā. No 1. jūlija mēs pilnībā pāriesim tikai uz investīcijām parādzīmēs.

Detalizēti komentāri par jaunākajām Mintos Risk Score un apakšrādītāju izmaiņām ir pieejami Mintos Risk Score atjauninājumu lapā.

Mintos Risk Score atjauninājumu grafiks

Mintos Risk Score atjauninājumu regulārais grafiks ir reizi ceturksnī. Izņēmumi tiks veikti gadījumos, kad konkrētām platformā pieejamām parādzīmēm būs bijuši būtiski uzlabojumi vai pasliktināšanās – šādā gadījumā izmaiņas tiks ieviestas pēc nepieciešamības.

Atceries, ja gribi pielāgot savas investēšanas preferences atbilstoši jaunākajiem Mintos Risk Score atjauninājumiem, Tev ir jāatjaunina savas investīciju stratēģijas.

Mintos Risk Score atjauninājumu grafiks

Mintos Risk Score ir četru apakšrādītāju kopums, kas tiek piešķirti četriem dažādiem parādzīmju komplektu pamatā esošo aizdevumu aspektiem. Šie apakšrādītāji vērtē:

  • kredītportfeļa sniegums (portfeļa stāvoklis un līdzšinējais sniegums),
  • aizdevumu apkalpotāja efektivitāte (aizdevumu apkalpotāja spēja iekasēt aizņēmēju maksājumus),
  • atpirkšanas spēja (debitora spēja izpildīt līgumsaistības, apmierināt likviditātes vajadzības un kapitāla pietiekamību) un
  • sadarbības struktūra (aizdevumu izsniedzēja un Mintos sadarbības juridiskā uzbūve).

Atbilstoši katra apakšrādītāja nozīmīgumam, tiem ir šāda ietekme uz Mintos Risk Score: kredītportfeļa sniegums – 40 %, aizdevumu apkalpotāja efektivitāte – 25 %, atpirkšanas spēja – 25 % un sadarbības struktūra – 10 %.

Mintos Risk Score un apakšrādītāji ir izteikti skaitliskā skalā no 10 līdz 1, kur 10 apzīmē zemu, bet 1 – augstu risku. Pie rādītāja var būt redzams arī “Rādītājs atsaukts” – tas notiek gadījumā, ja viens vai vairāki apakšrādītāji nav pieejami, vai konkrētais kreditēšanas uzņēmums investēšanai nepiedāvā nevienu aizdevumu.

Šeit ir pieejama plašāka informācija par Mintos Risk Score metodoloģiju.

Atbildības atruna: Mintos Risk Score nekādā gadījumā nedrīkst uzskatīt un uz to paļauties kā uz kredītreitingu. Tas nav sagatavots saskaņā ar Regulā (EK) Nr. 1060/2009 par kredītreitingu aģentūrām noteikto metodoloģiju un noteikumiem. Mintos Risk Score nav investīciju konsultācija, un Mintos neuzņemas atbildību par nekādiem zaudējumiem, kas var rasties, balstoties uz šajā tīmekļa vietnē sniegto informāciju un/vai analītiskajiem materiāliem.

Dalies:

Vēlies ko teikt?

Uzdod jautājumus, dalies ar viedokli un diskutē ar citiem investoriem mūsu Kopienā.

community-banner