Mintos Risk Score atjauninājumi – 2022. gada septembris

Mintos platformā ir publicēti jaunākie Mintos Risk Score atjauninājumi, kas balstīti uz 2022. gada otrā ceturkšņa norisēm un datiem. Šajā rakstā mēs piedāvājam iepazīties ar vispārīgu jaunāko ceturkšņa izmaiņu kopsavilkumu, savukārt sīkāka informāciju tu atradīsi Mintos Risk Score atjauninājumu lapā. Šajā lapā izklājlapas formātā ir pieejams arī pārskats par Mintos Risk Score katra ceturkšņa izmaiņām.

Skatīt visus detalizētos atjauninājumus

Pārskats par izmaiņām Mintos Risk Score un apakšrādītājos, pamatojoties uz 2022. gada 2. ceturksni

Jaunākais riska novērtējums ir balstīts uz 2022. gada otro ceturksni un uz informāciju, kas iegūta no Mintos platformā esošo kreditēšanas uzņēmumu pašreizējā maksājumu statusa. Rezultāti ir atspoguļoti Mintos Risk Score un apakšrādītāju izmaiņās pamatā esošajiem aizdevumiem, kas pieejami investīcijām parādzīmju komplektos.

Lielākā daļa izmaiņu, kas veiktas, pamatojoties uz ceturkšņa atjauninājumos sniegto informāciju, ir saistītas ar nefinanšu faktoriem, kas ietekmē uzņēmuma darbības vidi, finansiālo stāvokli un portfeļa sniegumu. Šie faktori parasti tiek atspoguļoti aizdevumu apkalpotāja efektivitātes, kredītportfeļa snieguma un atpirkšanas spējas apakšrādītājos.

Īpaša tendence, kas nosaka izmaiņas šajā atjauninājumā, ir investīciju parādzīmēs juridiskās struktūras statuss. Lai gan Mintos jau ir pārgājis uz parādzīmēm, daži kreditēšanas uzņēmumi joprojām atjaunina savas drošības struktūras, un tas ietekmē sadarbības struktūras apakšrādītāju.

Mintos Risk Score tika mainīts astoņu kreditēšanas uzņēmumu aizdevumiem – septiņos gadījumos tas tika paaugstināts, bet vienā gadījumā pazemināts. Mintos Risk Score un apakšrādītāji tika atsaukti sešu kreditēšanas uzņēmumu aizdevumiem (šī atjauninājuma sagatavošanas brīdī šiem kreditēšanas uzņēmumiem nav aktīvu aizdevumu piedāvājumu).

Attiecībā uz aizdevumiem no Krievijas un Ukrainas kreditēšanas uzņēmumiem, to statuss kopš pēdējā atjauninājuma publicēšanas nav mainījies, un Mintos Risk Score un apakšrādītāji šo uzņēmumu aizdevumiem ir atsaukti.

Atgādinām, ka līdz ar parādzīmju ieviešanu veids, kā mēs novērtējam Mintos Risk Score katra kreditēšanas uzņēmuma aizdevumiem, ir palicis nemainīgs. Aizdevumi joprojām ir neatņemama parādzīmju sastāvdaļa (jo tās ir ar aizdevumiem nodrošināti vērtspapīri).

Detalizēti komentāri par jaunākajām Mintos Risk Score un apakšrādītāju izmaiņām ir pieejami Mintos Risk Score atjauninājumu lapā.

Mintos Risk Score atjauninājumu grafiks

Mintos Risk Score atjauninājumu regulārais grafiks ir reizi ceturksnī. Izņēmumi tiks veikti gadījumos, kad konkrētām platformā pieejamām parādzīmēm būs bijuši būtiski uzlabojumi vai pasliktināšanās – šādā gadījumā izmaiņas tiks ieviestas pēc nepieciešamības.

Ja tu izmanto personalizētas automatizētas stratēģijas un gribi pielāgot savas investēšanas preferences atbilstoši jaunākajiem Mintos Risk Score atjauninājumiem, tu to vari izdarīt stratēģijas iestatījumos.

Mintos Risk Score atjauninājumu grafiks

Mintos Risk Score ir četru apakšrādītāju kopums, kas tiek piešķirti četriem dažādiem parādzīmju komplektu pamatā esošo aizdevumu aspektiem. Šie apakšrādītāji vērtē:

  • kredītportfeļa sniegums (portfeļa stāvoklis un līdzšinējais sniegums),
  • aizdevumu apkalpotāja efektivitāte (aizdevumu apkalpotāja spēja iekasēt aizņēmēju maksājumus),
  • atpirkšanas spēja (debitora spēja izpildīt līgumsaistības, apmierināt likviditātes vajadzības un kapitāla pietiekamību) un
  • sadarbības struktūra (aizdevumu izsniedzēja un Mintos sadarbības juridiskā uzbūve).

Atbilstoši katra apakšrādītāja nozīmīgumam, tiem ir šāda ietekme uz Mintos Risk Score: kredītportfeļa sniegums – 40 %, aizdevumu apkalpotāja efektivitāte – 25 %, atpirkšanas spēja – 25 % un sadarbības struktūra – 10 %.

Mintos Risk Score un apakšrādītāji ir izteikti skaitliskā skalā no 10 līdz 1, kur 10 apzīmē zemu, bet 1 – augstu risku. Pie rādītāja var būt redzams arī “Rādītājs atsaukts” – tas notiek gadījumā, ja viens vai vairāki apakšrādītāji nav pieejami, vai konkrētais kreditēšanas uzņēmums investēšanai nepiedāvā nevienu aizdevumu.

Šeit ir pieejama plašāka informācija par Mintos Risk Score metodoloģiju.

Atbildības atruna: Mintos Risk Score nekādā gadījumā nedrīkst uzskatīt un uz to paļauties kā uz kredītreitingu. Tas nav sagatavots saskaņā ar Regulā (EK) Nr. 1060/2009 par kredītreitingu aģentūrām noteikto metodoloģiju un noteikumiem. Mintos Risk Score nav investīciju konsultācija, un Mintos neuzņemas atbildību par nekādiem zaudējumiem, kas var rasties, balstoties uz šajā tīmekļa vietnē sniegto informāciju un/vai analītiskajiem materiāliem.

Dalies:

Vēlies ko teikt?

Uzdod jautājumus, dalies ar viedokli un diskutē ar citiem investoriem mūsu Kopienā.

community-banner