Mintos Risk Score atjauninājumi 2023. gada martā

Mintos platformā ir publicēti jaunākie Mintos Risk Score atjauninājumi, kas balstīti uz 2022. gada ceturtā ceturkšņa norisēm un datiem. Šajā rakstā mēs piedāvājam iepazīties ar vispārīgu jaunāko ceturkšņa izmaiņu kopsavilkumu, savukārt sīkāka informācija ir atrodama Mintos Risk Score atjauninājumu lapā. Tajā tu atradīsi arī pārskatu par Mintos Risk Score katra ceturkšņa izmaiņām, kas ir pieejams izklājlapas formātā.

Skatīt visus detalizētos atjauninājumus

Pārskats par izmaiņām Mintos Risk Score un apakšrādītājos, pamatojoties uz 2022. gada 4. ceturkšņa datiem

Jaunākais riska novērtējums ir balstīts uz 2022. gada ceturto ceturksni, kā arī uz informāciju, kas iegūta no Mintos platformā esošo kreditēšanas uzņēmumu pašreizējā maksājumu statusa. Rezultāti ir atspoguļoti Mintos Risk Score un apakšrādītāju izmaiņās aizdevumiem, kas pieejami investīcijām parādzīmju komplektos.

Tendence, kas šajā atjauninājumā ir nozīmīgs pārmaiņu virzītājspēks, ir  jaunā metodoloģija attiecībā uz sadarbības struktūras apakšrādītāju. Rādītāja būtība ir palikusi nemainīga. Galvenie faktori, kurus mēs izvērtējam, ir piekļuve ar aizņēmēju saistītām naudas plūsmām un atgūstamības potenciāls, pamatojoties uz nodrošinājuma struktūru un citiem kredīta uzlabojumiem. Mēs esam izvērtējuši un uzlabojuši faktorus, kā mēs mēram abus šos faktorus. Vērtējuma uzlabojumi ir balstīti uz mūsu gūto pieredzi līdzekļu atgūšanas lietās, kas ļāva mums labāk izprast izšķirošos faktorus no sadarbības perspektīvas. Turklāt vērtējuma mainīgie lielumi ir padziļinātāki un uz algoritmu balstīti, un tie ļauj mums labāk atspoguļot atšķirības starp struktūrām, jo īpaši kopš trasta struktūras ieviešanas.

30 uzņēmumiem apakšrādītājs tika mainīts par vismaz 0,8.

Mintos Risk Score un apakšrādītāji tika atsaukti diviem uzņēmumiem – ExpressCredit Namībija un Alivio Capital Meksika. Šī atjauninājuma sagatavošanas brīdī šie kreditēšanas uzņēmumi platformā nepiedāvā nevienu aizdevumu.

Ja runājam par aizdevumiem no Krievijas un Ukrainas kreditēšanas uzņēmumiem, to statuss kopš pēdējā atjauninājuma publicēšanas nav mainījies, un Mintos Risk Score un apakšrādītāji šiem uzņēmumiem ir atsaukti.

Detalizēti komentāri par jaunākajām Mintos Risk Score un apakšrādītāju izmaiņām ir pieejami Mintos Risk Score atjauninājumu lapā.

Mintos Risk Score atjauninājumu grafiks

Mintos Risk Score atjauninājumu regulārais grafiks ir reizi ceturksnī. Izņēmumi tiks veikti gadījumos, kad konkrētām platformā pieejamām parādzīmēm būs bijuši būtiski uzlabojumi vai pasliktināšanās – šādā gadījumā izmaiņas tiks ieviestas pēc nepieciešamības.

Ja tu izmanto personalizētas automatizētas stratēģijas un gribi pielāgot savas investēšanas preferences atbilstoši jaunākajiem Mintos Risk Score atjauninājumiem, tu to vari izdarīt stratēģijas iestatījumos.

Mintos Risk Score metodoloģija

Mintos Risk Score ir četru apakšrādītāju kopums, kas tiek piešķirti četriem dažādiem konkrētu aizdevumu kā investīciju iespēju aspektiem. Šie apakšrādītāji vērtē:

  • kredītportfeļa sniegums (portfeļa stāvoklis un līdzšinējais sniegums),
  • aizdevumu apkalpotāja efektivitāte (aizdevumu apkalpotāja spēja iekasēt aizņēmēju maksājumus),
  • atpirkšanas spēja (debitora spēja izpildīt līgumsaistības, apmierināt likviditātes vajadzības un kapitāla pietiekamību) un
  • sadarbības struktūra (aizdevumu izsniedzēja un Mintos sadarbības juridiskā uzbūve).

Atbilstoši katra apakšrādītāja nozīmīgumam, tiem ir šāda ietekme uz Mintos Risk Score: kredītportfeļa sniegums – 40 %, aizdevumu apkalpotāja efektivitāte – 25 %, atpirkšanas spēja – 25 % un sadarbības struktūra – 10 %.

Mintos Risk Score novērtē konkrētas parādzīmes riska līmeni skalā no 10 (zems risks) līdz 1 (augsts risks). Aprēķinātais rādītājs tiek noapaļots līdz vienai zīmei aiz komata. Pie rādītāja var būt redzams arī “Rādītājs atsaukts” – tas notiek gadījumā, ja viens vai vairāki apakšrādītāji nav pieejami, vai konkrētais kreditēšanas uzņēmums investēšanai nepiedāvā nevienu aizdevumu.

Šeit ir pieejama plašāka informācija par Mintos Risk Score metodoloģiju.

Atbildības atruna: Mintos Risk Score nekādā gadījumā nedrīkst uzskatīt un uz to paļauties kā uz kredītreitingu. Tas nav sagatavots saskaņā ar Regulā (EK) Nr. 1060/2009 par kredītreitingu aģentūrām noteikto metodoloģiju un noteikumiem. Mintos Risk Score nav investīciju konsultācija, un Mintos neuzņemas atbildību par nekādiem zaudējumiem, kas var rasties, balstoties uz šajā tīmekļa vietnē sniegto informāciju un/vai analītiskajiem materiāliem.

Jaunākās ziņas

Dalies:

Vēlies ko teikt?

Uzdod jautājumus, dalies ar viedokli un diskutē ar citiem investoriem mūsu Kopienā.

community-banner