Mintos spotkał się z likwidatorem firmy Monego

W ostatnich dniach 2019 roku przedstawiciele Mintos spotkali się z Centralnym Bankiem Kosowa (CBK), który wyznaczył likwidatora firmy Monego z Prisztiny w Kosowie.

Celem spotkania było nawiązanie wstępnego kontaktu, przedstawienie naszych interesów i szczegółów dotyczących roszczeń wierzycieli wobec firmy Monego oraz nakreślenie dalszych działań.

W tym momencie proces likwidacji firmy Monego znajduje się w początkowej fazie. Wszystkie zainteresowane strony posiadające roszczenia wobec firmy pożyczkowej, tzw. wierzyciele, są proszone o przedstawienie swoich roszczeń. Inwestorzy działający na Mintos mają roszczenie z tytułu udzielonych przez firmę Monego pożyczek, w które dokonali inwestycji. Roszczenie takie zostało potwierdzone, jako roszczenie z pierwszeństwem zaspokojenia, co oznacza, że spośród wszystkich aktywów firmy Monego, które likwidator rozdysponuje wśród wierzycieli, interesy inwestorów działających na Mintos znajdują się wśród pierwszych, które zostaną zaspokojone.

Rola likwidatora w procesie likwidacji ma przede wszystkim na celu zapewnienie zgodnego z prawem postępowania likwidacyjnego, co wiąże się z zaspokojeniem roszczeń wierzycieli w sposób zgodny z prawem.

Mintos przedstawi roszczenia wierzycieli w imieniu oraz w interesie poszkodowanych inwestorów działających na platformie Mintos. Wierzyciele mogą zgłaszać swoje roszczenia do początku lutego 2020 roku.

Następnie likwidator dokona oceny zgłoszonych roszczeń i przygotuje listę wierzycieli określającą kolejność ich praw do otrzymania zwrotu środków. Data ogłoszenia ostatecznej listy rachunków nie została jeszcze ustalona.

Będziemy Wam na bieżąco przekazywać wszelkie kolejne aktualizacje.

Udostępnij: