Mintos spotkał się z likwidatorem firmy Monego

W ostatnich dniach 2019 roku przedstawiciele Mintos spotkali się z Centralnym Bankiem Kosowa (CBK), który wyznaczył likwidatora firmy Monego z Prisztiny w Kosowie.

Celem spotkania było nawiązanie wstępnego kontaktu, przedstawienie naszych interesów i szczegółów dotyczących roszczeń wierzycieli wobec firmy Monego oraz nakreślenie dalszych działań.

W tym momencie proces likwidacji firmy Monego znajduje się w początkowej fazie. Wszystkie zainteresowane strony posiadające roszczenia wobec firmy pożyczkowej, tzw. wierzyciele, są proszone o przedstawienie swoich roszczeń. Inwestorzy działający na Mintos mają roszczenie z tytułu udzielonych przez firmę Monego pożyczek, w które dokonali inwestycji. Roszczenie takie zostało potwierdzone, jako roszczenie z pierwszeństwem zaspokojenia, co oznacza, że spośród wszystkich aktywów firmy Monego, które likwidator rozdysponuje wśród wierzycieli, interesy inwestorów działających na Mintos znajdują się wśród pierwszych, które zostaną zaspokojone.

Rola likwidatora w procesie likwidacji ma przede wszystkim na celu zapewnienie zgodnego z prawem postępowania likwidacyjnego, co wiąże się z zaspokojeniem roszczeń wierzycieli w sposób zgodny z prawem.

Mintos przedstawi roszczenia wierzycieli w imieniu oraz w interesie poszkodowanych inwestorów działających na platformie Mintos. Wierzyciele mogą zgłaszać swoje roszczenia do początku lutego 2020 roku.

Następnie likwidator dokona oceny zgłoszonych roszczeń i przygotuje listę wierzycieli określającą kolejność ich praw do otrzymania zwrotu środków. Data ogłoszenia ostatecznej listy rachunków nie została jeszcze ustalona.

Będziemy Wam na bieżąco przekazywać wszelkie kolejne aktualizacje.

Najnowsze aktualności

Udostępnij:

Masz coś, czym chciałbyś się podzielić?

Zadawaj pytania, dziel się swoimi przemyśleniami i dyskutuj z innymi inwestorami na forum Społeczności Mintos.

community-banner