Mintos uzsāktā tiesvedība ir pilnībā atguvusi investoru līdzekļus no Aforti

Pateicoties Mintos uzsāktajai tiesvedībai, visas Aforti neatmaksātās investīcijas un procesā esošie maksājumi ir atgūti pilnā apmērā.

2019. gada augustā Mintos apturēja Aforti Finance izsniegto aizdevumu pārdošanu pirmreizējā un otrreizējā tirgū, jo kreditēšanas uzņēmums neveica aizņēmēju maksājumu pārskaitīšanu, kā arī nepildīja atpirkšanas saistības pret Mintos investoriem. Uzreiz pēc Aforti darbības apturēšanas, Mintos uzsāka līdzekļu atgūšanas procesu, kura ietvaros ar kreditēšanas uzņēmumu tika panākta vienošanās par maksājumu grafiku. Taču šī vienošanās netika ievērota, un Mintos nesaņēma maksājumus, kā bija norunāts. Pēc ilgstošām sarunām Mintos un Aforti Finance 2020. gada februārī vienojās par pārstrukturētu maksājumu grafiku un papildu drošības pasākumiem investoriem, bet uzņēmums neievēroja arī šo maksājumu grafiku.

2020. gada pavasarī Mintos uzsāka tiesvedību pret Aforti Finance un Aforti Holding. Pēc Mintos ierosinātās tiesvedības uzsākšanas pret Aforti Polijas tiesā, kas Covid-19 pandēmijs radīto pārtraukumu dēļ izvērtās par ilgstošu procesu, lietā nozīmētais tiesu izpildītājs 2021. gada pavasarī apķīlāja vairākus kreditēšanas uzņēmuma un Aforti Holding aktīvus, un tā rezultātā atguva atlikušo parāda summu, kas pienācās Mintos investoriem. Šīs tiesu izpildītāja ierosinātās darbības un attiecīgie pārskaitījumi investoriem sākās šā gada aprīlī, un mēs jau iepriekš par to informējām investorus mūsu regulārajos ikmēneša atjauninājumos.

Apturēšanas brīdī riskam bija pakļautas investoru investīcijas 2 239 751 eiro apmērā, un līdz šodienai procentos tika amortizēti papildu 1 028 567 miljoni eiro. Pirms tiesvedības uzsākšanas Mintos bija atguvis 312 682 eiro.

Līdz ar pēdējo atgūto summu ir nosegti atlikušie 1 436 023 eiro, kas pienācās no Aforti, tādējādi visa neatmaksātā summa ir atgūta 100 % apmērā. Līdzekļi ir pārskaitīti uz Mintos un tagad tiek sadalīti starp investoriem, kuriem bija investīcijas Aforti izsniegtajos aizdevumos.

Lūdzu, ņem vērā, ka kopējā atgūtā summa ir lielāka nekā apturēšanas brīdī norādītā summa, jo kopš 2019. gada augusta bija uzkrāti procenti. Mūsu vietējā juridiskā atbalsta izmaksas Polijā sedza Mintos, un tās netika atskaitītas no šīm atgūtajām summām.

Vēlamies uzsvērt, ka mēs vienmēr izmantosim vispiemērotāko un pēc mūsu ieskatiem investoru interesēm labāko līdzekļu atgūšanas procesa taktiku, kas ļautu atgūt pēc iespējas lielāku summu. Tiesvedība ne vienmēr ir labākais rīcības veids procesa ilguma dēļ, kā tas redzams Aforti Finance un Aforti Holding gadījumā. Tomēr mēs arī turpmāk rīkosimies mūsu investoru interesēs un, ja tas izrādīsies nepieciešams, spersim atbilstoši agresīvus soļus.

Vēlamies arī atzīmēt, ka līdzekļu atgūšanas procesa laikā konfidencialitāte ir ierasta prakse, un mēs pateicamies investoriem par izrādīto sapratni līdz varējām sniegt plašāku informāciju. Sarunu gaitai ir jāpaliek konfidenciālai līdz brīdim, kad ir panākta vienošanās, jo pārāk agra mūsu nodomu atklāšana var apdraudēt izredzes panākt vislabāko iznākumu investoriem.

Paldies investoriem par pacietību, kamēr strādājām pie līdzekļu atgūšanas pilnā apmērā! Ja gribi mums uzdot jautājumu vai atstāt komentāru par šo tēmu, lūdzu, dodies uz atbilstošā temata sadaļu Mintos kopienas forumā.

Dalies:

Vēlies ko teikt?

Uzdod jautājumus, dalies ar viedokli un diskutē ar citiem investoriem mūsu Kopienā.

community-banner