Novinky ohledně Rapido Finance

4. února 2020.

Pokud jste investorem Mintos s aktivními investicemi do úvěrů poskytnutých společností Rapido Finance, informace o aktuálním vývoji situace Vám budou doručeny do Vaší emailové schránky.

Co se týče těch informací ohledně Rapido Finance, které mají hodnotu i pro širší publikum našich investorů, jako obvykle budeme pravidelně aktualizovat blog Mintos.


05.12.2019.

Od této chvíle budeme v zájmu našich investorů zasílat novinky ohledně Rapido Finance emailem pouze těm investorům, kteří disponují aktivními investicemi do úvěrů poskytnutých touto úvěrovou společností. 

Pokud jste investorem Mintos s aktivními investicemi do úvěrů poskytnutých společností Rapido Finance, informace o aktuálním vývoji situace Vám budou doručeny do Vaší emailové schránky. 

Co se týče těch informací ohledně Rapido Finance, které mají hodnotu i pro širší publikum našich investorů, jako obvykle budeme pravidelně aktualizovat blog Mintos.

V návaznosti na nedávné odstranění Rapido Finance z Primárního a Sekundárního trhu Mintos v důsledku neschopnosti poskytovatele úvěrů zasílat včas platby investorům nedošlo k žádnému novému postupu, co se týče převodu plateb ze strany Rapido Finance vůči Mintosu. Vedení Rapido Finance dosud neprojevilo dostatečnou snahu danou záležitost vyřešit. Okolnosti proto vedou Mintos k tomu, aby v rámci ochrany zájmů svých investorů podnikl další kroky.

V důsledku toho se Mintos rozhodl zaslat poskytovateli úvěrů oznámení o defaultu. V oznámení je popsáno neplnění závazků společnosti Rapido Finance uvedených ve Smlouvě o spolupráci mezi společnostmi Rapido Finance a Mintos Marketplace.

Dynamika převodů plateb vůči investorům Mintos, kteří disponují aktivními investicemi do úvěrů nabízených společností Rapido Finance, bude přerušena až do doby, kdy bude nalezeno optimální řešení vedoucí k obnovení daných plateb. Investoři disponující investicemi do úvěrů Rapido Finance budou pravidelně informováni o vývoji situace, na jejímž vyřešení intenzivně pracujeme.

Našim investorům děkujeme za trpělivost a porozumění při řešení této záležitosti.

V souvislosti s tímto oznámením byl Mintos Rating společnosti Rapido Finance snížen na D. K aktualizaci ratingu na tržišti Mintos dojde v průběhu tohoto týdne.

Obecně o společnosti

Společnost Rápido Finance S.L.U., jež od konce roku 2017 do začátku roku 2019 fungovala pod názvem EuroOne, je specializovaný poskytovatel flexibilních spotřebitelských úvěrů, který půjčuje způsobilým zákazníkům ve Španělsku. Za účelem zahájení činnosti ve Španělsku zakoupili současní akcionáři Rápido Finance S.L.U. společnost, jež do té doby operovala pod značkou NetCredit, v srpnu 2017 a na tržiště Mintos vstoupili v listopadu 2017. Na tržišti Mintos nabízí Rapido Finance úvěry svých zákazníků z produktu LunaCredit.

Celková výše investic Rapido Finance představuje 0,09 % celkového portfolia úvěrových investic na tržišti Mintos. Objem zatím nesplacených plateb Rapido Finance na Mintosu činí asi 430 000 EUR. 91 % investorů Mintosu disponujících aktivními investicemi u společnosti Rapido Finance investovalo méně než 100 EUR. Průměrná investice se pohybuje okolo 25 EUR.

Doposud si investoři Mintos investováním do úvěrů Rapido Finance vydělali asi 313 000 EUR.

Máte-li dotazy týkající se tohoto případu, obraťte se prosím na náš Tým služeb investorům.

 

Sdílet:

Chcete se podělit o svůj názor?

Pište své nápady, pokládejte dotazy a diskutujte s jinými investory na našem diskuzním fóru Mintos Community.

community-banner