Mintos wprowadza dodatkową funkcjonalność przedłużania harmonogramu spłat, która stanowi odpowiedź na bieżący rozwój sytuacji na rynku

Obecna globalna pandemia i spowolnienie gospodarcze dotykają pożyczkobiorców na całym świecie. Firmy pożyczkowe reagują i wspierają pożyczkobiorców, oferując możliwość przedłużenia harmonogramu spłat tam, gdzie jest to uzasadnione i właściwe. Ponadto niektóre kraje (np. Litwa, Rumunia i Hiszpania) ogłosiły moratorium na spłatę zadłużenia, co umożliwia pożyczkobiorcom opóźnienie dokonywania spłat zadłużenia.

Wiele firm pożyczkowych na Mintos już od jakiegoś czasu oferuje inwestorom pożyczki z możliwością przedłużenia harmonogramu spłat. Od dziś, umożliwimy poszczególnym firmom pożyczkowym włączenie funkcjonalności dokonywania przedłużenia harmonogramu dla wszystkich udzielonych i nowych pożyczek. Oznacza to, że kiedy pożyczkobiorca poprosi o przedłużenie, a firma pożyczkowa wyrazi na to zgodę, harmonogram spłaty pożyczki zostanie przedłużony również na Mintos. W ten sposób przepływy pieniężne otrzymywane od pożyczkobiorców będą lepiej odzwierciedlane.

Inwestorzy mogą zobaczyć w Szczegółach pożyczki, czy harmonogram danej pożyczki może zostać przedłużony.

Wskazanie ewentualnego przedłużenia nie oznacza, że pożyczkobiorca już przedłużył harmonogram spłaty pożyczki, oznacza, że harmonogram spłaty pożyczki może zostać przedłużony na podstawie umowy pomiędzy firmą pożyczkową a pożyczkobiorcą.

Firma pożyczkowa może zaoferować pożyczkobiorcy przedłużenie harmonogramu spłat w ramach zwykłej działalności lub jeżeli zgodzi się to zrobić na wniosek pożyczkobiorcy, aby pomóc pożyczkobiorcy w obsłudze pożyczki, lub jeśli lokalne przepisy tego od niej wymagają (np. w przypadku moratorium na spłatę zadłużenia).

Firma pożyczkowa rozpatruje każdą sprawę osobno. W przypadku wyrażenia zgody na przedłużenie harmonogramu, zostanie ono wprowadzane do systemów firmy pożyczkowej. Firma pożyczkowa informuje następnie Mintos, wysyłając informacje dotyczące przedłużenia w zapytaniu API. Inwestorzy będą wiedzieć, że harmonogram pożyczki został przedłużony, gdy w Szczegółach pożyczki zostanie pokazany przedłużony harmonogram spłat. Inwestorzy będą nadal otrzymywać takie same odsetki przez pozostały okres pożyczki.

Jesteśmy przekonani, że dodatkowa funkcjonalność przedłużenia harmonogramu spłaty leży w najlepszym interesie naszych inwestorów, ponieważ zapewni większe wsparcie dla pożyczkobiorców, a także firmom pożyczkowym szukającym płynności w celu przezwyciężenia występujących na światowych rynkach zawirowań.

Jeśli masz jakieś pytania, skontaktuj się z nami pod adresem [email protected]

Najnowsze aktualności

Udostępnij:

Masz coś, czym chciałbyś się podzielić?

Zadawaj pytania, dziel się swoimi przemyśleniami i dyskutuj z innymi inwestorami na forum Społeczności Mintos.

community-banner