Aktualizacja dotycząca Rapido Finance

4 lutego 2020 r.

Jeśli jesteś inwestorem Mintos, który ma aktywne inwestycje w pożyczki udzielane przez firmę Rapido Finance, aktualizacje dotyczące jej statusu znajdziesz w przesłanym Ci e-mailu.

W przypadku wszelkich innych informacji dotyczących firmy Rapido Finance, które są istotne dla szerszego grona inwestorów, będziemy jak zwykle je regularnie aktualizować na blogu Mintos.


05.12.2019

W ślad za niedawnym zawieszeniem firmy Rapido Finance na rynku pierwotnym i wtórnym Mintos z powodu niedokonania przez pożyczkodawcę terminowych płatności na rzecz inwestorów, nie odnotowano nowych postępów w zakresie transferów płatności z firmy Rapido Finance na rzecz inwestorów Mintos. W międzyczasie, kierownictwo Rapido Finance nie podjęło znaczących wysiłków w celu rozwiązania tej kwestii. Takie okoliczności umożliwiają Mintosowi podjęcie dalszych kroków w celu zabezpieczenia interesów naszych inwestorów. 

W rezultacie, Mintos przekazał pożyczkodawcy zawiadomienie o niewywiązaniu się ze zobowiązań. Zawiadomienie stwierdza niewykonanie zobowiązań przez firmę Rapido Finance, które zostały określone w Umowie o współpracy między Rapido Finance a Mintos Marketplace. 

Dynamika transferów płatności do inwestorów Mintos posiadających aktywne inwestycje w pożyczki oferowane przez firmę Rapido Finance pozostanie zakłócona, dopóki nie zostanie wprowadzone najbardziej odpowiednie rozwiązanie w zakresie odzyskiwania płatności przez inwestorów. Inwestorzy posiadający inwestycje w pożyczki firmy Rapido Finance będą regularnie informowani o rozwoju sytuacji, ponieważ naszym celem jest jak najszybsze rozwiązanie tego problemu. 

Jesteśmy wdzięczni naszym inwestorom za cierpliwość i wyrozumiałość, podczas gdy my pracujemy nad tą sprawą.

Wraz z tym zawiadomieniem ocena Ratingowa Mintos firmy Rapido Finance zostaje obniżona do poziomu D. Aktualizacja dotycząca zmiany ratingu zostanie dokonana na rynku Mintos w tym tygodniu.

Przegląd

Firma Rapido Finance S.L.U., która od końca 2017 roku do początku 2019 roku, prowadziła działalność pod nazwą EuroOne, jest specjalistycznym dostawcą finansowania konsumenckiego, oferującym elastyczne pożyczki dla uprawnionych klientów w Hiszpanii. Aby rozpocząć działalność w Hiszpanii, w sierpniu 2017 roku, obecni wspólnicy firmy Rapido Finance S.L.U. nabyli spółkę, która wcześniej działała pod marką NetCredit, i która w listopadzie 2017 roku dołączyła do rynku Mintos. Na rynku Mintos, firma Rapido Finance udostępnia pożyczki oferowane pożyczkobiorcom w ramach produktu LunaCredit.

Łączna kwota inwestycji w pożyczki firmy Rapido Finance stanowi 0,09% całkowitego portfela pożyczkowego rynku Mintos. Obecne, zaległe płatności firmy Rapido Finance wobec Mintos wynoszą około 430 000 EUR.</l:style2> <l:style3>91% spośród inwestorów działających na Mintos zainwestowało w pożyczki firmy Rapido Finance kwoty wynoszące do 100 EUR, przy czym wielkość średniej inwestycji to 25 EUR.</l:style3>

Dotychczas, z tytułu inwestycji w pożyczki firmy Rapido Finance, inwestorzy Mintos osiągnęli przychody wynoszące około 313 000 EUR.

Jeśli macie jakiekolwiek pytania dotyczące tej sprawy, prosimy o kontakt z naszym Zespołem ds. Obsługi Inwestorów.

 

Udostępnij:

Masz coś, czym chciałbyś się podzielić?

Zadawaj pytania, dziel się swoimi przemyśleniami i dyskutuj z innymi inwestorami na forum Społeczności Mintos.

community-banner