Mogo emituje obligacje o wartości 50 mln euro

Mintos z przyjemnością informuje, że 25 czerwca 2018 r. grupa Mogo wyemitowała obligacje na kwotę 50 mln euro o rocznym oprocentowaniu w wysokości 9,5% (ISIN XS1831877755). Przydział obligacji planowany jest 11 lipca 2018 r. W tym samym dniu obligacje o nominale 1 000 euro będą dostępne dla inwestorów indywidualnych na rynku wtórnym na Giełdzie Papierów Wartościowych we Frankfurcie.

Wartość emisji obligacji oraz wysokość jej oprocentowania stanowią duży krok w działalności Mogo. Wskazują one na rozwój i dojrzałość grupy oraz zdolność Mogo do udzielania i obsługiwania pożyczek na dużą skalę. Pokazuje to także, że firma jest rozpoznawalna wśród inwestorów instytucjonalnych w Europie. Emisja obligacji została przeprowadzona w niecały tydzień i zakończyła się nadsubskrypcją. Środki pozyskane z emisji obligacji zostaną przeznaczone na dalszy rozwój działalności Mogo w Europie, dywersyfikację źródeł finansowania i obniżenie średniego ważonego kosztu finansowania.

Pozyskane środki Mogo przeznaczy również m.in. na zrefinansowanie części swojego portfela pożyczkowego na rynku Mintos. Firma rozważa wykupywanie pożyczek od inwestorów Mintos od 11 lipca 2018 r., przy wykorzystaniu opcji kupna na warunkach określonych w umowie cesji. Obecnie łączna wartość pożyczek Mogo znajdujących się na platformie Mintos wynosi ok. 85 mln euro, natomiast wartość netto całego portfela pożyczkowego spółki – ponad 120 mln euro. W kolejnych dniach będziemy informować Państwa o planowanym wykupie.

Mintos zapewnia elastyczny i skalowalny model pozyskiwania środków, a grupa Mogo nadal będzie finansowała znaczną część swoich pożyczek poprzez Mintos. Mogo z sukcesem korzysta z platformy Mintos do rozbudowy swojego portfela, jednocześnie oferując użytkownikom platformy możliwość inwestycji w pożyczki udzielone przez Spółkę i uzyskanie wysokich zwrotów. Firma będzie nadal umieszczała pożyczki z krajów dostępnych już na rynku Mintos, planuje również zwiększyć swoją ofertę oraz rozszerzyć ją o nowe państwa.

Obecnie Mogo prowadzi działalność w Albanii, Białorusi, Bułgarii, Estonii, Gruzji, Polsce i Rumunii oraz na Łotwie i Litwie.

Najnowsze aktualności

Udostępnij:

Masz coś, czym chciałbyś się podzielić?

Zadawaj pytania, dziel się swoimi przemyśleniami i dyskutuj z innymi inwestorami na forum Społeczności Mintos.

community-banner