Mogo Finance pomyślnie uplasowała 25 mln EUR w ramach programu ciągłej emisji obligacji korporacyjnych na lata 2018/2022 oprocentowanych 9,50%

Mintos z przyjemnością informuje, że w dniu 9 listopada 2018 roku grupa Mogo pomyślnie uplasowała 25 mln EUR w ramach ciągłej emisji obligacji korporacyjnych z kuponem wynoszącym 9,50%, których program emisji przypada na lata 2018/2022 (XS1831877755). Po zakończeniu tej emisji ciągłej, łączna kwota wyemitowanych przez spółkę Mogo obligacji korporacyjnych na Frankfurckiej Giełdzie Papierów Wartościowych wyniesie 75 mln EUR.

Emisja obligacji, którą zamknięto w terminie krótszym niż tydzień, cieszyła się znaczącą nadsubskrypcją. Błyskawiczne zakończenie emisji ciągłej jest wielkim sukcesem spółki Mogo, stanowiąc potwierdzenie, że przyjęty przez nią zrównoważony model działalności cieszy się zaufaniem inwestorów. Wpływy z emisji obligacji zostaną wykorzystane do wsparcia dalszego rozwoju działalności spółki Mogo w Europie, dywersyfikacji jej źródeł finansowania oraz przyczynią się do znaczącego zmniejszenia średnich ważonych kosztów finansowania.

Oczekuje się, że rozliczenie emisji zostanie zakończone w dniu 16 listopada 2018 roku. Część wpływów z tytułu obligacji zostanie wykorzystana przez Mogo dla refinansowania niektórych pożyczek, które są finansowane poprzez rynek Mintos. Od 20 listopada 2018 roku, przez kolejne dwa tygodnie spółka Mogo rozważa dokonanie wykupu pożyczek do kwoty 25 mln EUR, udzielanych pożyczkobiorcom w Bułgarii, Estonii, Gruzji, na Łotwie, Litwie, w Mołdawii, Polsce i Rumunii, a które są finansowane za pośrednictwem platformy Mintos. W tym celu spółka skorzysta z opcji kupna (opcji call), która została zawarta w umowie cesji. Spółka Mogo zamierza, w każdym z krajów, dokonać proporcjonalnego wykupu do wysokości 45% portfela.

Mogo wykupi od inwestorów zarówno spłacane, jak i niespłacane pożyczki. Struktura pożyczek, które zostaną wykupione będzie odzwierciedlać strukturę wszystkich pożyczek udzielonych przez spółkę Mogo, przy założeniu takich samych parametrów pożyczek w danym kraju, które obecnie przypadają do spłaty na platformie Mintos.

Obecnie, łączna kwota pożyczek udzielonych przez spółkę Mogo na platformie Mintos wynosi około 59 mln EUR. Wartość netto portfela pożyczek udzielonych przez Mogo wynosi ponad 130 mln EUR.

Platforma Mintos zapewnia elastyczny i skalowalny model finansowania, dzięki temu spółka Mogo będzie nadal finansować znaczącą część swojego wolumenu pożyczek za pośrednictwem rynku Mintos. Od czasu rozpoczęcia działalności na rynku Mintos, spółka Mogo pomyślnie wykorzystuje platformę Mintos do zwiększania swojego portfela, jednocześnie oferując inwestorom możliwość inwestowania w jej pożyczki i uzyskiwania wysokich stóp zwrotu. W przyszłości spółka będzie nadal funkcjonować w ten sposób w krajach, z których pożyczki są dostępne na platformie Mintos. Spółka planuje również oferować inwestorom na platformie Mintos jeszcze więcej pożyczek, które będą udzielane w nowych krajach.

Obecnie, spółka Mogo prowadzi działalność w Albanii, Armenii, na Białorusi, w Bułgarii, Estonii, Gruzji, na Łotwie, Litwie, w Mołdawii, Polsce, Rumunii i na Ukrainie.

Udostępnij:

Masz coś, czym chciałbyś się podzielić?

Zadawaj pytania, dziel się swoimi przemyśleniami i dyskutuj z innymi inwestorami na forum Społeczności Mintos.

community-banner