Mogo Finance S.A. nyní poskytuje na platformě Mintos skupinovou garanci

Na platformě Mintos máme několik nástrojů na zmírnění rizika. Jeden z nich zahrnuje mateřskou společnost nebo skupinu, která ručí za splnění závazků poskytovatele půjček plynoucích z garance zpětného odkoupení úvěru na platformě Mintos.

Dnes Vám s potěšením oznamujeme, že Mogo Finance S.A., mateřská společnost společností skupiny Mogo, které působící na tržišti, nyní poskytuje skupinovou garanci na všechny úvěry od společností Mogo na platformě Mintos.

To znamená, že pokud kterákoli společnost ze skupiny umisťující půjčky na tržiště selže s naplněním nároků plynoucích z úvěrové smlouvy, tak společnost Mogo Finance S.A. je povinna splnit tyto povinnosti jménem poskytovatele úvěru.

Například, pokud je úvěr v prodlení po dobu delší než 60 dnů a poskytovatel půjček není schopen úvěr odkoupit zpět, tak Mogo Finance S.A. jej odkoupí jménem poskytovatele půjček (to platí pouze pro úvěry s garancí zpětného odkoupení).

Co to znamená pro Mintos investory?

Obecně tato změna nemá žádný vliv na způsob, kterým investujete do půjček od společnosti Mogo, ale přináší další nástroj na snižení rizik tím, že snižuje riziko jednotlivých subjektů společnosti Mogo, že nebudou schopny plnit své závazky vůči Mintos investorům. Výsledkem je, že hodnocení všech entit skupiny Mogo bylo zvýšeno na A.

Mogo Finance je jednou z největších a nejrychleji rostoucích společností v oblasti financování koupi automobilů v Evropě. Společnost Mogo byla založena v roce 2012 v Lotyšsku a v roce 2015 vstoupila na Mintos tržiště, kde původně nabízela pouze úvěry pro investice ze své domovské země.

Od té doby se přítomnost společnosti Mogo na tržišti výrazně rozšířila a nyní jsou na tržišti půjčky z devíti zemí – Bulharska, Estonska, Gruzie, Litvy, Lotyšska, Polska, Rumunska, Moldavska a Arménie.

K 31. prosinci 2018 měla skupina Mogo v rámci svých společností čisté úvěrové portfolio ve výši 140 milionů EUR, což je nárůst o více než 40% ve srovnání s 31. prosincem 2017. Celkové tržby v porovnání s odpovídajícím předcházejícím obdobím vzrostly o 53% na 54,4 mil. EUR. Společnost Mogo Finance také zaznamenala od prosince 2017 do konce prosince 2018 výrazný nárůst ve své klientské základně, o 64,9%. Někteří z investorů do vlastního kapitálů společností Mogo a Mintos jsou totožní.

Sdílet:

Chcete se podělit o svůj názor?

Pište své nápady, pokládejte dotazy a diskutujte s jinými investory na našem diskuzním fóru Mintos Community.

community-banner