Mogo Finance S.A. zapewnia gwarancję grupy dla inwestorów na platformie Mintos

Na platformie Mintos funkcjonuje wiele mechanizmów ograniczających ryzyko. Jednym z nich jest udzielanie przez spółkę macierzystą lub grupę gwarancji zobowiązań, czyli gwarancji zapewniającej, że firma pożyczkowa działająca na platformie Mintos dokona wykupu takich zobowiązań.

Z przyjemnością ogłaszamy dzisiaj, że firma Mogo Finance S.A., nadrzędna spółka dominująca dla spółek z Grupy Mogo, działających na rynku Mintos, udziela obecnie gwarancji grupy dla wszystkich pożyczek Mogo udostępnianych na rynku Mintos.

Oznacza to, że w przypadku, gdy jeden z podmiotów Mogo, działających na rynku Mintos, nie wywiąże się z jakichkolwiek zobowiązań pieniężnych wynikających z umów pożyczkowych, Mogo Finance S.A. zobowiązuje się dokonać płatności w imieniu takiej firmy pożyczkowej.

Na przykład, jeśli zaległość w spłacie danej pożyczki wynosi 60 dni lub więcej, a dana firma pożyczkowa nie będzie w stanie wykupić takiej pożyczki, Mogo Finance S.A. dokona jej wykupu w imieniu takiej firmy pożyczkowej (dotyczy to wyłącznie pożyczek mających zabezpieczenie w postaci gwarancji wykupu).

Co to oznacza dla inwestorów działających na platformie Mintos?

W ogólnym ujęciu, zmiana ta nie ma wpływu na sposób dokonywania przez Was inwestycji w pożyczki udostępniane przez Mogo. Wprowadza ona natomiast dodatkowy mechanizm ograniczania ryzyka, poprzez zmniejszanie ryzyka dotyczącego poszczególnych podmiotów Mogo, które nie są w stanie wywiązać się ze swoich zobowiązań w stosunku do inwestorów działających na platformie Mintos. Dzięki temu rating wszystkich podmiotów Grupy Mogo został zmieniony na A.

Firma Mogo Finance jest jedną z największych i najszybciej rozwijających się w Europie firm zajmujących się finansowaniem zakupu używanych samochodów, które oferują takie zabezpieczenie. Firma Mogo, która została założona na Łotwie w 2012 roku, dołączyła do platformy Mintos w 2015 roku, początkowo udostępniając inwestorom pożyczki oferowane w jej macierzystym kraju.

Od tego czasu, obecność Mogo na rynku znacznie się zwiększyła. Obecnie, na rynku Mintos firma udostępnia pożyczki udzielane w dziewięciu krajach – w Bułgarii, Estonii, Gruzji, na Łotwie, Litwie, w Polsce, Rumunii, Mołdawii oraz w Armenii.

Na dzień 31 grudnia 2018 roku, uwzględniając całą jej działalność, wartość netto portfela pożyczek całej Grupy Mogo wynosiła ponad 140 mln EUR, co oznacza wzrost o ponad 40% w porównaniu do stanu na dzień 31 grudnia 2017 roku. W porównaniu do analogicznego okresu w roku poprzednim, ‎łączne przychody wzrosły o 53% osiągając wartość 54,4 mln EUR. Od grudnia 2017 roku do końca grudnia 2018 roku, firma Mogo Finance odnotowała również znaczący wzrost swojej bazy klientów wynoszący około 64,9%. Niektórzy spośród inwestorów w firmie Mogo i Mintos, są tymi samymi inwestorami.

Udostępnij:

Masz coś, czym chciałbyś się podzielić?

Zadawaj pytania, dziel się swoimi przemyśleniami i dyskutuj z innymi inwestorami na forum Społeczności Mintos.

community-banner