Mogo Finance upsala 25 milionů EUR korporátní dluhopis 9,50 % 2018/2022

Skupině Mogo se podařilo provést trvalou emisu (tzv. tap issue) svého 9,50% korporátního dluhopisu 2018/2022 (XS1831877755) v hodnotě 25 milionů EUR s mírou 95 % plus narostlý úrok. Dluhopisy byly kótovány na regulovaném trhu na Frankfurtské burze krátce po vypořádání, jež bylo podmíněno konečným schválením prospektu dluhopisu Dozorčí komisí finančního sektoru (CSSF) v Lucembursku.

S dokončením trvalé emise činí celková výše stávajícího 9,50% korporátního dluhopisu 2018/2022 (XS1831877755) společnosti Mogo Finance 100 milionů EUR. Rychlost, s jakou k trvalé emisi došlo, je pro Mogo velkým úspěchem a důkazem důvěry jejích investorů v udržitelnost obchodního modelu společnosti. Výtěžek z dluhopisu slouží k podpoře pokračujícího růstu Mogo v Evropě, diverzifikaci finančních zdrojů a snížení vážených průměrných nákladů financování.

K vypořádání došlo 13. listopadu 2019. Mogo použije část výtěžku z dluhopisu k refinancování některých úvěrů financovaných prostřednictvím společnosti Mintos Marketplace. Od 15. listopadu po dobu dvou týdnů Mogo odkupuje úvěry až do výše 25 milionů EUR, jež byly poskytnuty klientům v Bulharsku, Estonsku, Gruzii, Lotyšsku, Litvě, Moldavsku, Polsku, Rumunsku a Arménii a financovány na Mintosu, využitím práva kupní opce uvedeného v dohodě o postoupení. Mogo odkupuje až 33 % poměrné části portfolia v jednotlivých zemích.

Mogo od investorů odkupuje jak řádně splácené, tak nesplácené úvěry. Složení odkoupených úvěrů odráží skladbu veškerých dosud nesplacených úvěrů na Mintosu poskytnutých společností Mogo, se stejnými parametry úvěrů v příslušné zemi.

Mintos poskytuje flexibilní a škálovatelný model financování, který Mogo bude nadále využívat k financování významné části objemu svých úvěrů. Od zahájení své činnosti na tržišti využívá společnost Mogo Mintos k tomu, aby nechala narůst své portfolio a zároveň nabídla investorům možnost investovat do jejích ůvěrů a získat tak vysoké výnosy. Společnost v tomto bude ve stávajících zemích dostupných na Mintosu nadále pokračovat.

V současné době Mogo působí v Lotyšsku, Estonsku, Litvě, Gruzii, Polsku, Rumunsku, Bulharsku, Moldavsku, Albánii, Bělorusku, Arménii, Uzbekistánu, Kazachstánu a Severní Makedonii.

Jako neustále se rozvíjející úvěrový původce s ratingem “A”, společnost Mogo je pevně odhodlána v nejbližší budoucnosti. pokračovat ve financování části své půjčky prostřednictvím společnosti Mintos.

Alternativy investic skupiny Mogo

Na Mintosu skupina Mogo nabízí investice do osobních úvěrů a autopůjček z výše zmíněných zemí. Na tržišti je nicméně k dispozici i mnoho dalších poskytovatelů úvěrů s podobnou nabídkou.

Přinášíme Vám přehled obdobných investičních příležitostí, co se týče typu investice (autopůjčky a osobní úvěry) a očekávaného výnosu, abyste své prostředky mohli snadno reinvestovat, pokud Mogo některé z Vašich investic odkoupí.

Mezi dalšími vhodnými poskytovateli úvěrů jsou:

  • Úvěry od Everest Finanse z Polska
  • Úvěry společnosti Akulaku v Indonésii
  • Úvěry ID Finance ze Španělska a Kazachstánu
  • Úvěry od IuteCredit z Moldavska
  • Úvěry společnosti Kredit Pintar v Indonésii
  • Úvěry Watu Credit v Keni
  • Úvěry od společnosti ExpressCredit z Botswany

Sdílet:

Chcete se podělit o svůj názor?

Pište své nápady, pokládejte dotazy a diskutujte s jinými investory na našem diskuzním fóru Mintos Community.

community-banner