Mogo rozšiřuje nabídku přidáním půjček s vyšší úrokovou sazbou bez záruky zpětného odkupu a zavedením rizikových kategorií.

Skupina Mogo Group, jedna z největších společností poskytujících financování ojetých vozů v Evropě, opět rozšiřuje svou nabídku na Mintosu a nově na platformu přidává investiční produkty s vyšším výnosem. Na tržišti jsou opět dostupné úvěry Mogo bez garance zpětného odkupu. Nově si navíc můžete své investice přizpůsobit dle kategorií úvěrového rizika, které vychází z unikátních interních skóringových modelů poskytovatelů úvěrů.

Skupina Mogo Group byla založena v roce 2012 v Lotyšsku a v roce 2015 se připojila na tržiště Mintos, kde zpočátku nabízela možnost investovat do úvěrů z Lotyšska. Od té doby se záběr skupiny Mogo Group na tržišti značně rozšířil a nyní jsou na tržišti v nabídce úvěry z Bulharska, Estonska, Gruzie, Litvy, Lotyšska, Polska, Rumunska, Moldavska, Arménie a Běloruska a Albánie. K 30. září 2019 činilo čisté úvěrové portfolio skupiny Mogo Group napříč všemi provozy více než 183 milionů EUR.

Úvěry Mogo bez garance zpětného odkupu: Možnost dosáhnout vyšších výnosů než se stávající nabídkou úvěrů Mogo

Úvěry bez garance zpětného odkupu představují pro investory možnost získat potenciálně vyšší čistý výnos. Potenciální prémie z výnosů z úrokových sazeb tvoří ve srovnání se současnou nabídkou s garancí zpětného odkupu ročně alespoň 1,5 %. Například úvěry dlužníků z kategorie AA vedené s garancí zpětného odkupu investorům ročně vynesou 9 %, zatímco investice do úvěrů dlužníků ze stejné kategorie rizika vedených bez garance zpětného odkupu by přinesly 12% výnos s ~1% pravděpodobností defaultu úvěru. Investoři, již jsou ochotní podstoupit toto riziko, by tak mohli značně zvýšit roční návratnost svých investic.

Mogo chce nejdříve otestovat ochotu investorů podstoupit toto riziko a začne tak nabízet omezené množství úvěrů v Gruzii. Pokud bude poptávka dostačující, nabídka úvěrů bude postupně rozšiřována a úvěry bez zpětného odkupu a s mnohem lákavějšími výnosy budou nabízeny i v dalších zemích. U všech půjček bez zpětného odkupu umístěných na tržiště si skupina Mogo ponechá 10 % na své rozvaze, aby zajistila, že jsou její zájmy v souladu se zájmy našich investorů. Je třeba podotknout, že společnost Mogo bude prozatím nabízet úvěry bez garance zpětného odkupu poskytnuté pouze klientům z kategorie AAA, AA a A, kde se odhadovaná míra nedobytných pohledávek pohybuje pod 0,75 %, respektive 0,75 %–1,25 % a 1,25 %–2,50 %. Odhadovaná míra nedobytných pohledávek vychází z kombinace historických dat a z vlastního hodnocení očekávaného budoucího výkonu poskytnutých úvěrů založeného na interním komplexním modelu rizika společnosti.

Toto je jedinečná příležitost, jak diverzifikovat své portfolio a získat potenciálně vyšší návratnost v porovnání se současnou nabídkou úvěrů Mogo na platformě Mintos.

Zde je seznam kategorií rizika používaných společností Mogo společně s jednotlivými cenami:

Category (Score) Est. annual bad debt rateInterest rate with BuybackInterest rate without Buyback
AAA<0.75%8.0% - 10.0%10.0% - 12.0%
AA 0.75% – 1.25%8.0% - 10.0%11.0% - 13.0%
A1.25% – 2.5%8.0% - 10.0%12.5% - 14.5%
BBB2.5% – 4.5%8.0% - 10.0%n/a*
BB4.5% – 6.5%8.0% - 10.0%n/a*
B6.5% – 9.0%8.0% - 10.0%n/a*
C>9.0%8.0% - 10.0%n/a*
*kategorie, jež v současnosti bez zpětného odkupu nabízeny nejsou, ale budou nabízeny v budoucnu a jejichž úrokové míry budou na platformu přidány později.

Odhadovaná míra nedobytných pohledávek však není zárukou skutečné míry nedobytných pohledávek, se kterou se investor setká. Investoři by měli své investice rozprostřít do mnoha různých úvěrů, aby tak snížili dopad každého jednotlivého defaultu.

Nejnovější zprávy

Sdílet:

Chcete se podělit o svůj názor?

Pište své nápady, pokládejte dotazy a diskutujte s jinými investory na našem diskuzním fóru Mintos Community.

community-banner