Mogo zvyšuje příjmy na 76,7 milionu € a nadále pokračuje v expanzi

Mogo Finance, globální společnost poskytující úvěry na ojeté vozy a jeden z největších poskytovatelů úvěrů na Mintosu, zakončila rok 2019 s konsolidovanými příjmy ve výši  76,7 milionu € a ziskem 6,2 milionu €. V porovnání s rokem 2018 se jedná o 41% nárůst příjmů a 35% nárůst zisku.

 

Provozní zisk společnosti (EBITDA) v roce 2019 vzrostl o 54 % na hodnotu 31,5 milionu €. V posledních letech společnost Mogo Finance rozšířila vstupem na řadu nových trhů svůj globální vliv.

Společnost Mogo Finance uzavřela partnerství již s více než 2000 prodejci ojetých vozidel a také s předními platformami pro sdílené řízení. V roce 2019 společnost poskytla úvěry a leasingy v celkové hodnotě 178,4 milionu €. Loni také společnost Mogo Finance obdržela kreditní rating B- od společnosti Fitch Ratings a stala se tak jednou z mála pobaltských firem disponujících Fitch ratingem.

„Letošní rekordní EBITDA, jenž prokázal více než 50% meziroční nárůst, je všeříkajícím důkazem úspěšné realizace naší strategie. Za to vděčíme především
značným posunům v ziskovosti a provozní výkonnosti na několika našich klíčových trzích. Naše regionální a firemní vedení je zcela oddáno poslání naší společnosti – pomáhat našim zákazníkům k větší mobilitě nabízením finančních řešení, jež nejlépe vyhovují jejich potřebám. Skupina Mogo se těší na rok 2020 jako na další rekordní rok poháněný růstem,“ uvedl Modestas Sudnius, generální ředitel Mogo Finance.

Společnost Mogo Finance sídlí v lotyšské Rize a v současné době působí v 17 zemích v Evropě, střední Asii a Africe. Mezi země, kde Mogo působí, patří Lotyšsko, Estonsko, Litva, Gruzie, Polsko, Rumunsko, Bulharsko, Moldavsko, Albánie, Bělorusko, Arménie, Uzbekistán, Kazachstán, Severní Makedonie, Bosna a Hercegovina, Keňa a Uganda. Společnost zaměstnává více než 1000 osob.

V tuto chvíli je na Mintosu celkem 11 zemí z portfolia skupiny Mogo a brzy se k nim připojí i Kazachstán. Od začátku spolupráce s Mintosem v roce 2015 se skupině Mogo v důsledku navázání důvěrného vztahu s investory na Mintosu podařilo přilákat investice do poskytnutých úvěrů v kumulativní výši 400 milionů €. Důvěra investorů ve skupinu významně přispěla k její rychlé expanzi. Společnost je i nadále odhodlána financovat velký podíl svých úvěrů prostřednictvím Mintosu. Do budoucna plánuje společnost rozšířit svou nabídku uvedením nových zemí i produktů, které zajisté přilákají pozornost investorů na Mintosu.

O společnosti Mogo Finance

Společnost Mogo Finance byla založena v roce 2012. Co do globálního záběru se jedná o největšího poskytovatele zajištěných úvěrů na ojetá vozidla na světě a jednoho z nejrychleji rostoucích poskytovatelů financování ojetých vozů v Evropě. V roce 2015 získala společnost finanční podporu od investičního fondu Accession Mezzanine Capital III L.P., mezi jehož investory patří i tak uznávané instituce, jako je Evropská banka pro obnovu a rozvoj a Evropský investiční fond. K 31. prosinci 2019 dosáhl vlastní kapitál společnosti a podřízený dluh vlastníků společnosti celkové hodnoty 28,8 milionu €. Mogo Finance plánuje vlastní kapitál v roce 2020 ještě navýšit reinvestováním nabytého zisku zpět do firmy. Akcionáři společnosti se navíc zavázali během letošního roku investovat alespoň 5 milionů € do podřízeného dluhu s cílem upevnit finanční postavení podniku a podpořit další růst.

Společnost Mogo JSC vydala dluhopisy v celkové výši 30 milionů €. Tyto dluhopisy jsou kótovány na burze NASDAQ OMX Baltic. Společnost Mogo Finance vydala eurobondy v hodnotě 100 milionů €, kótované na Frankfurtské burze.

Sdílet:

Chcete se podělit o svůj názor?

Pište své nápady, pokládejte dotazy a diskutujte s jinými investory na našem diskuzním fóru Mintos Community.

community-banner