Mogo zwiększa przychody do 76,7 mln EUR, kontynuując ekspansję

Mogo Finance, globalny dostawca pożyczek na samochody używane i jedna z największych firm pożyczkowych na Mintos, zakończyła rok 2019 skonsolidowanymi przychodami w wysokości   76,7 mln EUR, osiągając zysk w wysokości 6,2 mln EUR. W porównaniu do 2018 roku firma odnotowała wzrost przychodów o 41%, a zysk wzrósł o 35%.

W roku 2019, zysk operacyjny firmy (EBITDA) wzrósł o 54%, osiągając 31,5 mln EUR. W ostatnich latach firma Mogo Finance rozszerzyła swój międzynarodowy zasięg, wchodząc na kilka nowych rynków.

Firma Mogo Finance nawiązała współpracę z ponad 2 000 dealerów samochodów używanych i wiodącymi platformami do organizowania wspólnych przejazdów (share-driving). W 2019 roku, kwota leasingu i pożyczek udzielonych przez spółkę wyniosła 178,4 mln EUR. W ubiegłym roku, Mogo Finance uzyskała rating kredytowy od Fitch Ratings na poziomie B-, stając się jedną z niewielu firm w krajach bałtyckich mających ocenę agencji Fitch.

„Rekordowa roczna EBITDA wykazująca wzrost o ponad 50% w ujęciu rok do roku, mówi wiele o udanej realizacji naszej strategii. Można to przypisać głównie znacznej poprawie rentowności i wyników operacyjnych na wielu spośród naszych kluczowych rynków. Nasze regionalne i korporacyjne przywództwo jest w pełni zaangażowane w misję naszej firmy – zapewnianie mobilności, dzięki oferowaniu naszym klientom rozwiązań finansowych, które najlepiej są dopasowanych do ich potrzeb. Grupa Mogo z niecierpliwością czeka na rok 2020, który będzie kolejnym rekordowym rokiem napędzanym wzrostem”- mówi Modestas Sudnius, dyrektor finansowy Mogo.

Firma Mogo Finance, która ma siedzibę w Rydze na Łotwie, obecnie prowadzi działalność w 17 krajach w Europie, Azji Środkowej i Afryce. Należą do nich: Łotwa, Estonia, Litwa, Gruzja, Polska, Rumunia, Bułgaria, Mołdawia, Albania, Białoruś, Armenia, Uzbekistan, Kazachstan, Macedonia Północna, Bośnia i Hercegowina, Kenia i Uganda. Firma zatrudnia ponad 1 000 pracowników.

 Obecnie na Mintos znajduje się 11 krajów z portfela krajów grupy Mogo, do których wkrótce dołączy Kazachstan. Od początku współpracy z Mintos w 2016 roku, dzięki nawiązaniu wiarygodnych relacji z inwestorami działającymi na Mintos, grupa Mogo pozyskała łączną kwotę inwestycji w pożyczki wynoszącą ponad 400 mln EUR. Zaufanie inwestorów Mintos do Mogo znacznie przyczyniło się do szybkiego rozwoju grupy. Firma Mogo zobowiązała się do dalszego finansowania dużej części swojego portfela pożyczek za pośrednictwem Mintos. Firma planuje rozszerzyć swoją ofertę, wprowadzając nowe kraje i produkty, aby przyciągnąć zainteresowanie inwestorów działających na Mintos.

O Mogo Finance

Firma Mogo Finance została założona w 2012 roku. Pod względem zasięgu geograficznego jest największym dostawcą zabezpieczonych pożyczek na samochody używane na świecie i jednym z najszybciej rozwijających się dostawców pożyczek na samochody używane w Europie. W 2015 roku firma otrzymała wsparcie finansowe od funduszu inwestycyjnego Accession Mezzanine Capital III LP, do którego należą renomowani inwestorzy instytucjonalni, tacy jak Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju oraz Europejski Fundusz Inwestycyjny. Na dzień 31 grudnia 2019 roku, kapitał własny i dług podporządkowany właścicieli spółek wynosił 28,8 mln EUR. Mogo Finance planuje dalsze podwyższanie kapitału własnego w 2020 roku poprzez reinwestowanie zysków w spółkę. Ponadto akcjonariusze spółki zobowiązali się do zainwestowania co najmniej 5 mln EUR w dług podporządkowany w br. w celu wzmocnienia bilansu firmy i wsparcia jej dalszego wzrostu.

Mogo JSC wyemitowała obligacje o łącznej wartości 30 mln EUR. Obligacje te są notowane na giełdzie NASDAQ OMX Baltic. Mogo Finance wyemitowała euroobligacje na kwotę 100 mln EUR, które są notowane na giełdzie papierów wartościowych we Frankfurcie.

Udostępnij:

Masz coś, czym chciałbyś się podzielić?

Zadawaj pytania, dziel się swoimi przemyśleniami i dyskutuj z innymi inwestorami na forum Społeczności Mintos.

community-banner