Nové zprávy: Obdržena první platba od odebrání licence společnosti Monego pro poskytování úvěrů

Jak jsme Vás informovali již dříve, za účelem úhrady plateb investorům na Mintosu se do situace vložila třetí strana.

Vzhledem ke stále trvajícímu průběhu případu Monego nemáme kompletní informace ohledně příchozích plateb od dlužníků. Další platby investorům na Mintosu budou tedy prováděny třetí stranou vždy, jakmile budou splátky dlužníků v prodlení po dobu 60 dní.

Byl proveden první převod finančních prostředků na vrub Mintosu v hodnotě 293 985 EUR. Ty jsou dále rozesílány na účty investorů Mintos.

Dle informací od akcionáře společnosti Monego strávili jeho zástupci poslední dva týdny v Kosovu, kde se snažili dosáhnout toho, aby Centrální banka Kosova a místní úřady znovu posoudily rozhodnutí o odebrání licence společnosti Monego předtím, než bude k soudu podáno odvolání. V této činnosti budou pokračovat i po kosovských novoročních svátcích.

Zástupci Mintosu se mezitím minulý pátek v Kosovou setkali s likvidátorem společnosti Monego, aby projednali současný stav věcí a další kroky, jež Mintos může podniknout, aby co nejvíce usnadnil převod prostředků od společnosti Monego Mintosu v rámci procesu likvidace. S investory disponujícími aktivními investicemi do úvěrů Monego se brzy podělíme o další informace.


Minulý pátek 6. prosince 2019 informovala Centrální banka Kosova (CBK) společnost Monego o svém rozhodnutí odebrat jí s okamžitou platností mikrofinanční licenci. Vedení společnosti Monego pracuje po boku všech zúčastněných stran na tom, aby zajistilo výběr splátek zákazníků. Akcionáři společnosti Monego komunikují a spolupracují s CBK na obnovení obchodní činnosti společnosti.

V souvislosti s odebráním licence neposkytuje společnost Monego žádné nové úvěry a CBK jmenovala likvidátora společnosti. Likvidátor odhaduje, že vypracování a schválení plánu na uhrazení pohledávek věřitelům zabere alespoň jeden měsíc. Schválení daného plánu podléhá rozhodnutí CBK.

V této souvisloti informoval Mintos minulý pátek investory o skutečnosti, že úvěry poskytnuté společností Monego již nejsou dostupné na Primárním a Sekundárním trhu.

V tuto chvíli je přidělený likvidátor, zástupce společnosti Monego, odpovědný jménem společnosti převádět Mintosu obdržené splátky dlužníků z investic do úvěrů poskytnutých společností Monego, aby Mintos následně mohl příslušné prostředky připsat na účty investorů. V případě, že by společnost Monego neprováděla smluvně stanovené platby vůči investorům a všechny úvěry by tím pádem byly v prodlení, uhradí skupina Finitera jako ručitel všechny plánované splátky dlužníků vůči investorům, kteří disponují investicemi do úvěrů Monego, jakmile budou dané splátky v prodlení po dobu 60 dní.

Finitera, mezinárodní fintech skupina, která působí na 4 trzích se 122 pobočkami, zaměstnává 718 osob a disponuje základním kapitálem ve výši 8 milionů EUR, právě prováděla poslední fázi změny akcionářské struktury společnosti Monego a jejího začlenění do přímého vlastnictví skupiny Finitera. Přestože tato reorganizace nebyla dokončena a společnost Monego tím pádem ještě není součástí skupiny Finitera, se skupina rozhodla poskytnout záruku na určité závazky, které společnost Monego má vůči investorům na Mintosu.

Mintos podniká právní kroky, aby na společnosti Monego mohl vymáhat prostředky náležící investorům na Mintosu. Za tímto účelem jsme oslovili místní kosovskou advokátní kancelář.

Našim investorům děkujeme za trpělivost. Se všemi zúčastněnými stranami nadále pracujeme na nalezení nejvhodnějšího řešení této situace. V případě dalších dotazů prosím neváhejte kontaktovat náš Tým služeb investorům.

Sdílet:

Chcete se podělit o svůj názor?

Pište své nápady, pokládejte dotazy a diskutujte s jinými investory na našem diskuzním fóru Mintos Community.

community-banner