Na platformě Mintos rostou investiční příležitosti s Polska, připojuje se Everest Finance

03.09.2019

mintosblog

Chcete více investičních příležitostí s Polska? Vaše modlitby byly vyslyšeny! Jeden z největších polský poskytovatelů úvěrových produktů, Everest Finanse S.A, se právě připojil na Mintos tržiště, kam nyní umisťuje své osobní půjčky.

Everest Finance provozuje svoji činnost již od roku 2000 a poskytuje půjčky pod obchodní značkou Bocian Pożyczki. Od svého založení poskytla tato úvěrová společnost více jak 1,5 milionu půjček v hodnotě okolo 3,5 miliardy PLN (přibližně 811,7 milionů EUR). 

Hlavní činností společnosti je poskytování půjček „až do domu“. Everest Finanse je podle vlastních odhadů jednou ze 3 největších společností poskytujících půjčky v Polsku s tržním podílem 12,4 %. K 31. prosinci 2018 měla společnost čisté úvěrové portfolio ve výši 83,1 milionu EUR. 

Zákazníci mohou požádat o půjčku prostřednictvím tří různých kanálů – online, telefonicky nebo pomocí SMS. Převážná většina půjček je poskytována na 35 – 82 týdnů (8 – 18 měsíců) v rozmezí od 1 000 PLN (232 EUR) do 3 000 PLN (696 EUR). 

Společnost Everest Finance v říjnu 2017 dokončila akvizici 100 % akcií Tempo Finanse sp. z o.o – první M&A transakce na polském nebankovním úvěrovém trhu. Celková hodnota transakce činila 57 milionů PLN (13,2 milionu EUR). 

Everest Finance na platformě Mintos

Zpočátku bude společnost Everest Finanse zveřejňovat své půjčky na tržišti ve zkušebním režimu v EURech. Průměrná výše úvěru je 550 EUR s celkovým rozmezím do 140 do 3 000 EUR. Průměrná splatnost je 45 týdnů (10 měsíců) a můžete očekávat čistý roční výnos až 8,5 %. 

Z důvodů společného zájmu investorů a Everest finance, si společnost ponechá na své rozvaze 5 % z každé půjčky umístěné na platformu Mintos. Všechny půjčky od společnosti Everest mají garanci zpětného odkupu. To znamená, že pokud dojde k jejímu nesplácení po dobu 60 dnů nebo déle, tak bude společností odkoupena zpět. 

Společnost Everest Finance reportovala ve finančních výkazech v roce 2018 tržby z hlavních obchodních činností 303,9 milionu PLN (70,5 milionu EUR). EBITDA dosáhla 65,0 milionu PLN (15,1 milionu EUR). 

Využijte této skvělé příležitosti k diverzifikaci vašeho investičního portfolia! Pokud používáte Auto Invest, nezapomeňte odpovídajícím způsobem aktualizovat jeho nastavení. 

 

Komentáře

Hledat

Important

Následuj nás