Aktualizacja dotycząca nowych Ratingów Mintos

I kw. 2019 roku był pozytywny dla większości firm pożyczkowych działających na rynku Mintos. W rezultacie, aktualizacje Ratingów Mintos przynoszą dobre wiadomości.

W dniu 4 lipca br., dokonaliśmy podwyższenia ratingów ryzyka dla 8 firm pożyczkowych na rynku Mintos: Agrocredit, Dinero, Cashwagon, Credilikeme, Credius (Rumunia), ID Finance (Hiszpania), Metrokredit i Varks.

Aktualizacji ratingów ryzyka dokonujemy na podstawie informacji dotyczących działalności prowadzonej przez firmy pożyczkowe, zarządzania nimi, ich sytuacji finansowej, apetytu na ryzyko, wyników ich portfeli oraz w odniesieniu do otoczenia regulacyjnego. Naszym najważniejszym priorytetem jest przeprowadzanie oceny portfeli firm pożyczkowych przy uwzględnieniu jak największej liczby czynników, aby w ten sposób mieć pewność, że Twoje inwestycje dokonywane w pożyczki na rynku Mintos są stabilne i bezpieczne. Więcej na temat Ratingu Mintos można przeczytać tutaj.

Agrocredit

Agrocredit jest firmą pożyczkową z sektora pozabankowego, która od 2011 roku udziela pożyczek rolnikom łotewskim, które są zabezpieczane kontraktami na sprzedaż ziarna. Środki z tych pożyczek rolnicy przeznaczają na finansowanie niezbędnych środków do produkcji rolnej oraz na finansowanie innych potrzeb związanych z kapitałem obrotowym. 

Co się zmieniło?

Rating firmy Agrocredit został podwyższony z B+ na A-

Dlaczego? 

Dzięki osiąganiu zysków i bardzo niskim poziomom niespłacanych pożyczek (historyczny końcowy wskaźnik strat pożyczkowych wynosi 0%) dla przedłużonego okresu, firma Agrocredit udowodniła, że ponosi niskie ryzyko z tytułu utraty wartości aktywów, ma silne kierownictwo oraz dobrze zdywersyfikowane źródła finansowania. 

Cashwagon

Cashwagon, spółka założona w 2017 roku, to błyskawicznie rozwijający się międzynarodowy dostawca usług fintechowych. Spółka z siedzibą w Singapurze prowadzi działalność w pięciu krajach – na Sri Lance, w Indonezji, Wietnamie, Kambodży i na Filipinach. Cashwagon uważa, że oferowane przez nią produkty i usługi online są lepiej dopasowane, aby zaspokajać potrzeby jej klientów – 80% mieszkańców Azji Południowo-Wschodniej, dla których nie są one dostępne w tradycyjnych instytucjach finansowych.

Co się zmieniło?

Rating firmy Cashwagon został podwyższony z C+ na B-

Dlaczego?

Grupa Cashwagon w ostatnich 2 latach pokazała, że posiada możliwości rozwijania swojej działalności zarówno w ujęciu ilościowym, jak i geograficznym. Na koniec kwietnia 2019 roku, portfel pożyczkowy netto firmy Cashwagon osiągnął już wartość 23,7 mln USD. Ponadto, otoczenie regulacyjne w Indonezji udowodniło, że jest stabilne, a podmioty z sektora pozabankowego są dobrze regulowane.

Credilikeme

Credilikeme jest jedną z najbardziej innowacyjnych firm pożyczkowych w Meksyku. Założona w 2012 roku, firma Credilikeme oferuje pożyczki osobiste mieszkańcom Meksyku poprzez swoją stronę internetową oraz za pomocą immersyjnej aplikacji na telefony komórkowe, która wykorzystuje funkcjonalności grywalizacyjne.

Co  się zmieniło?

Rating firmy Credilikeme został podwyższony z C na C+

Dlaczego? 

Jakość portfela pożyczkowego firmy Credilikeme uległa poprawie, który obecnie oferuje stabilne stopy zwrotu. Ponadto, firmie udało się utrzymać wysoki poziom kapitalizacji, czego wyrazem jest udział kapitałów własnych w finansowaniu majątku wynoszący obecnie blisko 70%.

Credius (Rumunia)

Credius jest jednym z pięciu największych alternatywnych pożyczkodawców w Rumunii. Firma posiada wsparcie prywatnej grupy kapitałowej New Century Holdings („NCH”) ze Stanów Zjednoczonych. NCH zarządza kapitałem wynoszącym blisko 3 mld USD za pośrednictwem sieci dziewięciu biur zlokalizowanych w Europie Wschodniej, Rosji i Brazylii. Prowadzona przez firmę działalność w Rumunii podlega regulacjom Narodowego Banku Rumunii.

Co się zmieniło?

Rating firmy Credius (Rumunia)  został podwyższony z B na B+

Dlaczego? 

Głównym powodem podwyższenia ratingu było ograniczenie usług w sektorze finansowym, które w Rumunii podlegają regulacjom. Ponadto, firma Credius dokonała dywersyfikacji swojej oferty produktowej, dodatkowo udostępniając pożyczki samochodowe oraz pożyczki dla przedsiębiorstw.

Dinero

Dinero, która została założona w 2017 roku, jest najszybciej rozwijającą się internetową firmą pożyczkową na Ukrainie. Firma specjalizuje się w udzielaniu pożyczek krótkoterminowych. Na Mintos firma oferuje możliwość dokonywania inwestycji w jej krótkoterminowe pożyczki udzielane w euro. Oczekiwane roczne stopy zwrotu netto wynoszą do 14%.

Co się zmieniło?

Rating firmy Dinero został podwyższony z C+ na B-

Dlaczego?

Firma Dinero utrzymała stabilne wyniki swojego portfela pożyczkowego, przy jednoczesnym wysokim jego wzroście. Do końca 2018 roku, czyli w okresie krótszym niż 2 lata prowadzonej przez nią działalności, portfel pożyczkowy firmy Dinero wzrósł do 4,1 mln EUR. W rezultacie, firma Dinero stała się jednym z czołowych graczy na rynku.

ID Finance (Hiszpania)

ID Finance jest pionierską firmą fintechową działającą na rynkach wschodzących. Mająca swoją siedzibę w Barcelonie, firma ID Finance, która została założona w 2012 roku, obecnie jest największym internetowym pożyczkodawcą oferującym pożyczki konsumenckie w regionie krajów WNP oraz wiodącym pożyczkodawcą w Europie, której zaufali zarówno prywatni, jak i instytucjonalni inwestorzy z całego świata.

Co się zmieniło?

Rating firmy ID Finance (Hiszpania)  został podwyższony z B- na B

Dlaczego?

W Hiszpanii, firma ID Finance pokazała znaczącą poprawę swojej rentowności na koniec roku 2018 oraz w I kw. 2019 roku. W rezultacie, firma wzmocniła swoją pozycję na rynku w Hiszpanii. 

Metrokredit

Firma Metrokredit została założona w 2017 roku w Sankt Petersburgu i podlega regulacjom Centralnego Banku Rosji. Firma udziela obywatelom Rosji krótkoterminowych pożyczek w rublach do kwoty 30.000 RUB, oferując szybkie i dogodne usługi.

Co  się zmieniło?

Rating firmy Metrokredit  został podwyższony z C+ na B-

Dlaczego?

W 2018 roku, portfel Metrokredit zaczął osiągać wysoki, lecz stabilny wzrost. Od tamtego czasu jego sytuacja nadal ulega poprawie. Ponadto, w ostatnich kilku miesiącach, portfel pożyczkowy firmy Metrokredit również odnotował lepsze wyniki.

Varks

Varks to licencjonowana instytucja finansowa regulowana przez Centralny Bank Armenii. Od 2016 roku, firma Varks oferuje swoim klientom szybki i łatwy dostęp do środków pieniężnych poprzez skuteczny proces oceny zdolności kredytowej.

Co się zmieniło?

Rating firmy Varks został podwyższon z B na B+

Dlaczego? 

W 2081 roku, firma Varks osiągnęła zysk netto w wysokości 6,6 mln EUR i od tamtego czasu jej portfel wykazuje stabilną jakość, jak również posiada ona rosnącą bazę aktywów oraz zdywersyfikowane źródła finansowania.

Ważna uwaga

Prosimy mieć na uwadze, że istniejące w narzędziu Auto Invest strategie nie automatycznie dostosowane po dokonaniu aktualizacji ratingów ryzyka. Jeśli chcesz zacząć lub wstrzymać inwestowanie w te pożyczki, musisz ręcznie dokonać odpowiednich zmian w swoich ustawieniach w narzędziu Auto Invest.

 

Udostępnij:

Masz coś, czym chciałbyś się podzielić?

Zadawaj pytania, dziel się swoimi przemyśleniami i dyskutuj z innymi inwestorami na forum Społeczności Mintos.

community-banner