Nasdaq Riga biržā sācies DelfinGroup akciju pieteikšanās periods

Zemāk sniegto paziņojuma tekstu AS Mintos Marketplace sniedza AS DelfinGroup (reģistrēta Latvijā ar reģistrācijas Nr. 40103252854). AS Mintos Marketplace nav pārbaudījusi vai kā citādi verificējusi informāciju, ko sniegusi AS DelfinGroup. DelfinGroup ir Mintos sadarbības partneris un piedāvā investīciju iespējas mintos.com. AS Mintos Marketplace nedarbojas kā piedāvātājs vai izplatītājs AS DelfinGroup vārdā:

Pirmdien, 26. septembrī, Nasdaq Riga biržā sākās pieteikšanās uz AS DelfinGroup akcionāru publisko piedāvājumu akcijām. Latvijas, Igaunijas un Lietuvas investori publisko piedāvājumu akcijām varēs pieteikties līdz 5. oktobrim, ieskaitot. Investoriem būs iespēja iegādāties daļu no diviem lielākajiem uzņēmuma akcionāriem – SIA L24 Finance un SIA EC finance – piederošajām DelfinGroup akcijām. Akcionāri publisko piedāvājumu ietvaros pārdos līdz 5,4 miljoniem DelfinGroup akciju, t.i. līdz 11,92% no visām DelfinGroup akcijām. Vienas akcijas cena ir 1,44 eiro.

Finanšu un kapitāla tirgus komisija (FKTK) abus akciju publiskā piedāvājuma prospektus apstiprināja 21. septembrī. Atbilstoši prospektiem, publisko piedāvājumu ietvaros L24 Finance piedāvās iegādāties līdz 3,65 miljoniem akciju, bet EC finance – līdz 1,75 miljoniem akciju. Akciju publisko piedāvājumu rezultātu paziņošana paredzēta 10. oktobrī, bet iegādāto akciju pārskaitīšana jeb piedāvājuma izpilde plānota 12. oktobrī. Piedāvājuma akcijas tiks piešķirtas proporcionāli (pro-rata) piedāvājuma periodā saņemtajiem iegādes pieteikumiem.

Akcijas cena biržā prospektu apstiprināšanas dienā bija 1,52 eiro. Savukārt akcijas apjoma vidējā svērtā cena no 2022. gada 12. jūnija līdz 2022. gada 12. septembrim bija 1,485 eiro. Publisko piedāvājumu ietvaros akcijas, saskaņā ar ierasto tirgus praksi šādiem darījumiem, tiks piedāvātas ar atlaidi no akcijas vidējās svērtās biržas cenas.

"Atsevišķu akcionāru plānu pārdot daļu savu akciju publiskas izsoles ceļā varam uzskatīt kā nākamo soli pēc IPO, kura rezultātā palielināsies akciju likviditāte un tirdzniecības apjomi biržā. Līdz ar to brīvā apgrozībā esošo akciju skaita palielināšanās būs izdevīga gan biržai, gan esošajiem, gan arī jaunajiem DelfinGroup akcionāriem. Uzņēmuma izaugsme, stabili augošie peļņas un apgrozījuma rādītāji, kā arī regulārās dividendes, ir kāpinājušas investoru interesi par DelfinGroup, kas atspoguļojas arī pēdējā laika akcijas cenas kāpumā biržā. Jaunajiem investoriem šī ir iespēja par izdevīgu cenu vienlaikus iegādāties lielāku akciju skaitu, tādejādi papildinot vai diversificējot savu investīciju portfeli."

DelfinGroup valdes priekšsēdētājs Didzis Ādmīdiņš

DelfinGroup investoriem regulārus ieņēmumus nodrošina uzņēmuma dividenžu politika – akcionāriem dividendēs ik ceturksni līdz šim ir izmaksāti vismaz 50% uzņēmuma peļņas, un uzņēmums plāno šādu praksi turpināt. Papildus tiek izmaksātas arī gada dividendes. Tostarp 2022. gadā DelfinGroup jau ir izmaksājis dividendes četras reizes gandrīz 4 miljonu eiro apmērā jeb 0,0879 eiro par katru uzņēmuma akciju. Turklāt šogad plānots veikt vēl divas dividenžu izmaksas.

Šobrīd DelfinGroup lielākie akcionāri ir L24 finance (57,53%), EC finance (18,81%) un AE Consulting (8,83%), bet pārējiem akcionāriem pieder 14,83% akciju.

Lasīt DelfinGroup pilnu paziņojumu

Saskaņā ar publiskā piedāvājuma ierosinātāju sniegto informāciju detalizēta informācija par minētajiem DelfinGroup akciju publiskajiem piedāvājumiem ir publicēta tīmekļa vietnē www.shareoffering.lv. LHV banka ir publiskā piedāvājuma rīkotājbanka, bet Eversheds Sutherland Bitāns ir akcionāru juridiskais konsultants.

Atruna: Šis paziņojums ir neapmaksāta mārketinga komunikācija saskaņā ar Prospektu Regulu, un tas nav uzskatāms par investīciju padomu vai piedāvājumu. Šeit sniegtā informācija ietver paziņojumus par AS “DelfinGroup” akcionāru (1) SIA L24 Finance; (2) SIA EC finance AS “DelfinGroup” akciju publiskajiem piedāvājumiem. Katrs investīciju lēmums jāpieņem balstoties uz Prospektiem, ko apstiprina Latvijas Finanšu un kapitāla tirgus komisija (FKTK). Lūdzu, pirms investēšanas konsultējieties ar ekspertu. Apstiprinātie prospekti (L24 finance, EC finance) ir pieejami Latvijas Finanšu un kapitāla tirgus komisijas tīmekļa vietnē (www.fktk.lv).

Par DelfinGroup

2009. gadā dibinātā DelfinGroup ir aizdevumu izsniedzēju Banknote un VIZIA īpašniece. DelfinGroup ir otrs lielākais nebanku patēriņa kredītu izsniedzējs Latvijā. Kopš dibināšanas uzņēmums ir izsniedzis lombarda un patēriņa kredītus vairāk nekā 371 miljona eiro apmērā, un tā klientu bāze ir sasniegusi 400 000 klientu. Banknote piedāvā patēriņa un lombarda kredītus (kredītus, kas nodrošināti ar personisko īpašumu) 93 filiālēs visā Latvijā. VIZIA specializējas patēriņa kredītu izsniegšanā, koncentrējoties uz klientiem ar vidējiem un augstākiem ienākumiem un viņu finanšu vajadzībām dažādās dzīves situācijās. DelfinGroup akcijas ir kotētas Nasdaq Baltijas valstu galvenajā sarakstā.

No 2021. gada 6. maija ir notikušas izmaiņas īpašnieku struktūrā, un daži DelfinGroup un Mintos kapitāla investori ir pārklājušies.

AS Mintos Marketplace atruna

Informējam, ka saskaņā ar iepriekš minētajā paziņojumā minētajos publiski pieejamajos DelfinGroup prospektos sniegto informāciju uz šīs publikācijas datumu publiskais piedāvājums paredzēts tikai privātajiem investoriem Latvijā, Igaunijā un Lietuvā, kā arī atsevišķiem ne-privātajiem investoriem.

Mintos nav atbildīgs par nekādiem tiešiem vai netiešiem zaudējumiem, kas radušies, izmantojot šajā publikācijā iekļauto informāciju.

Šajā publikācijā sniegtā informācija nav paredzēta kā aicinājums, piedāvājums vai ieteikums pirkt vai pārdot jebkādas investīcijas vai veikt jebkādus citus darījumus.
Jebkurš investīciju lēmums ir jāpieņem, pamatojoties uz ar investīciju saistīto risku analīzi. Pirms investēšanas, izvērtē savas zināšanas, pieredzi, finansiālo situāciju un investēšanas mērķus.

Dalies:

Vēlies ko teikt?

Uzdod jautājumus, dalies ar viedokli un diskutē ar citiem investoriem mūsu Kopienā.

community-banner