Notes worden op 25 mei op Mintos gelanceerd

We zijn verheugd te kunnen aankondigen dat Notes op 25 mei 2022 op Mintos zullen worden gelanceerd!

In afwachting van de aanstaande lancering hebben wij wat belangrijke informatie verzameld over de overgang van de huidige regeling naar het investeren in Notes.

Belangrijkste punten:

  • Als beleggingsonderneming met vergunning heeft Mintos de financiële instrumenten Notes gecreëerd, waarmee beleggers in een volledig gereguleerde omgeving in leningen kunnen beleggen
  • Belangrijke voordelen voor beleggers zijn onder meer de vrijwaring van beleggersactiva, een beleggersbeschermingsregeling, een passend en geschikt productaanbod en meer transparantie
  • Op 25 mei zullen de eerste Notes op Mintos in omloop worden gebracht, wat het begin van de overgangsperiode markeert
  • Tot 30 juni zullen beleggers zowel claims via cessieovereenkomsten (de huidige regeling) als Notes kunnen kopen. Vanaf 1 juli wordt dan overgeschakeld naar enkel Notes
  • De manier waarop beleggers op Mintos zullen beleggen zal grotendeels ongewijzigd blijven, op een paar details na

De weg vrijmaken voor beleggingen in leningen in een gereguleerde omgeving

Vorig jaar werd Mintos een beleggingsonderneming met vergunning, en creëerden we Notes als gereguleerde financiële instrumenten. Notes stellen beleggers in staat te investeren in leningen in een volledig gereguleerde omgeving met verhoogde beleggersbescherming en transparantie.

Wij hebben gewerkt aan de indiening van meerdere basisprospectussen ter goedkeuring door de Commissie voor de Financiële en Kapitaalmarkt (FCMC), en nu de eerste zijn goedgekeurd, kunnen we  Notes lanceren!

Als je meer te weten wilt komen over Notes in het algemeen, dan raden we je aan ons vorige Overzicht van Notes of de FAQ’s over Notes te bekijken

De overgang van claims naar Notes

Momenteel kunnen beleggers alleen in leningen op Mintos beleggen door claims te kopen via cessieovereenkomsten. Terwijl met Notes, beleggers in staat zullen zijn om leningen gedekte effecten te kopen – waardoor investeringen in leningen op het niveau van de reguliere financiële markten komen.

Vanaf 25 mei komen de eerste biljetten op Mintos beschikbaar – het begin van de overgangsperiode waarin de aankoop van schuldvorderingen stapsgewijs wordt afgebouwd.

Tot 30 juni zullen beleggers zowel claims als Notes kunnen kopen. Vanaf 1 juli zullen beleggers alleen nog in Notes kunnen beleggen.

Er zij op gewezen dat alle beleggingen die vóór 30 juni door het verwerven van vorderingen zijn gedaan, onveranderd zullen blijven en op de gebruikelijke wijze zullen worden uitgevoerd totdat de respectieve leningen zijn terugbetaald.

Belangrijkste voordelen voor beleggers op Mintos

De belangrijkste verandering voor beleggers na de invoering van de “notes” zijn de extra lagen van beleggersbescherming en transparantie die van kracht worden.

Bescherming van beleggersactiva na MiFID II

Mintos is verplicht alle Notes en beleggersfondsen gescheiden van haar eigen fondsen aan te houden, met inachtneming van de vereisten van MiFID II. Deze vereisten beschermen de beleggers door ervoor te zorgen dat Mintos een nauwkeurige administratie en boekhouding bijhoudt die alle Notes en beleggersfondsen onderscheidt van alle activa die eigendom zijn van Mintos. Als onderdeel hiervan, stemt Mintos zijn interne gegevens en rekeningen regelmatig op elkaar af en neemt stappen om ervoor te zorgen dat het adequate organisatorische vereisten heeft om het risico van verlies voor beleggers te minimaliseren.

Bekijk ons vorige blogbericht voor meer details.

Bescherming van Notes en beleggersfondsen in het kader van het beleggersbeschermingsstelsel

Als erkende beleggingsonderneming is Mintos lid van het nationale beleggerscompensatiestelsel. Het stelsel, dat is opgericht op grond van Richtlijn 97/9/EGbeschermt de beleggers door compensatie te bieden indien Mintos financiële instrumenten (in dit geval, Notes) of beleggersgelden niet teruggeeft aan de beleggers. Het stelsel dekt situaties die typisch voortvloeien uit operationele fouten, bijvoorbeeld indien Mintos betrokken is bij fraude of administratieve wanpraktijken of indien Mintos failliet gaat.

De maximale compensatie die een belegger op grond van het beleggerscompensatiestelsel kan eisen, bedraagt 90% van zijn nettoverlies, met een maximum van € 20 000.

Belangrijk is dat de regeling geen bescherming biedt tegen beleggingsrisico’s, bijvoorbeeld slechte resultaten van onderliggende leningen, wanbetaling door kredietnemers of wanbetaling door kredietverleners.

Voor meer hierover, zie onze pagina over beleggersbescherming.

Geschikt en adequaat aanbod van beleggingsproducten

Als onderdeel van het gereglementeerd zijn, moet Mintos alle beleggers vragen om een beoordeling in te vullen die bepaalt hoe geschikt en passend de beleggingsaanbiedingen op Mintos voor hen zijn.

Bij de lancering van Notes op 25 mei moeten wij manieren van beleggen aanbieden die geschikt en passend worden geacht voor een individuele belegger, gebaseerd op hun antwoorden op de beoordeling. Dit zorgt ervoor dat beleggers geen overmatig risico nemen – aangezien beleggen op Mintos niet risicovrij is. Dus voor beleggers die alleen hun kapitaal willen behouden, bijvoorbeeld, zou ons aanbod niet geschikt worden geacht.

Daarnaast wordt de vereiste inzake verantwoord investeren ook van kracht. Op basis van de omstandigheden van een belegger zal hij tot een bepaald beleggingsbedrag via geautomatiseerde beleggingsstrategieën kunnen beleggen om hem tegen buitensporige risico’s te beschermen.

Als je vind dat je omstandigheden zijn veranderd sinds je de laatste keer de beoordeling hebt ingevuld, dan kun je je antwoorden op elk moment bijwerken in het Geschiktheid en passendheid gedeelte van je accountprofiel.

Meer transparantie voor beleggers

Beleggers zullen toegang hebben tot uitvoerige prospectussen en “Final Terms” documenten met informatie over Notes.

Een basisprospectus van Mintos Notes, opgesteld in het kader van de Prospectusverordening en goedgekeurd door de FCMC, heeft tot doel beleggers te helpen weloverwogen beleggingsbeslissingen te nemen. Het bevat details over de risicofactoren, algemene informatie over de onderliggende leningen, de kredietverstrekkende onderneming, Mintos, en algemene transactie-informatie. Details die niet zijn opgenomen in het basisprospectus van de Mintos Notes, maar wel vereist zijn door de Prospectusverordening, staan in de Final Terms, zoals details over de onderliggende leningen (bijvoorbeeld de valuta en de leningsvoorwaarden).

In de definitieve voorwaarden is ook een uniek International Securities Identification Number (ISIN), verstrekt door Nasdaq CSD SE’s regionale centrale effectenbewaarinstelling. ISIN-codes zijn de meest populaire wereldwijde identificatiecodes voor effecten, die helpen duidelijkheid en nauwkeurigheid te creëren bij de handel, clearing en afwikkeling van beleggingen in effecten.

De thans goedgekeurde basisprospectussen zijn reeds beschikbaar voor inzage via de website van de FCMC

Andere belangrijke informatie

Wijzigingen aan de secundaire markt

Tot 30 juni kunnen beleggers zoals gewoonlijk beleggingen kopen en verkopen via claims op de Secundaire Markt. Vanaf 1 juli zullen beleggers dan enkel nog Notes kunnen kopen en verkopen, als gevolg van reglementaire vereisten die ons enkel toelaten transacties in gereglementeerde financiële instrumenten te verwerken op de Secundaire Markt.

Dit betekent dat beleggers vanaf 1 juli geen beleggingen meer kunnen kopen of verkopen via claims op de secundaire markt. Daarom zullen beleggers de belegging tot het einde van de looptijd moeten aanhouden door te wachten tot de desbetreffende lening is afgelopen.

Uitbetaling uit Mintos-strategieën blijft mogelijk

Na 1 juli kunnen beleggers nog steeds beleggingen uitbetalen via claims die zij hebben gemaakt met behulp van Mintos strategieën (bijvoorbeeld een Conservatieve strategie). Zoals gebruikelijk zijn uitbetalingen afhankelijk van de vraag van andere beleggers op dat moment en de huidige marktomstandigheden.

Fiscale inhouding voor beleggingen in Notes

Wanneer particulieren in Notes beleggen, zijn wij wettelijk verplicht een bronbelasting op hun inkomsten in te houden, afhankelijk van het land waar zij belastingplichtig zijn. Belangrijk is dat beleggers op grond van dubbelbelastingverdragen recht hebben op vermindering van dubbele belasting.

Hoewel de inkomstenbelasting van land tot land verschilt, verwachten wij niet dat de bronbelasting hoger zal zijn dan de inkomstenbelasting die particulieren momenteel betalen voor inkomsten uit beleggingen via claims. Wij zullen meer details verstrekken over de belastingheffing op de datum waarop de Notes worden gelanceerd.

Meer informatie komt er zo aan!

We zullen ook dieper ingaan op Notes en vragen van beleggers beantwoorden nu de lanceringsdatum nadert. Daarom nodigen we je graag uit om je vragen te delen.

Op basis van jullie vragen, zullen wij een speciaal “Mintos Investor Q&A: Laten we het hebben over Notes” artikel voorbereiden waarin we antwoorden geven op de meest “up-voted” vragen op de verstrekte link.

We horen graag van je!

Wil je meer te weten komen over Notes?

Geen vraag blijft onbeantwoord! Als je net begint met Notes, dan kun je beginnen met het lezen van de must-have informatie. Je kunt ook inzicht krijgen in hoe Notes worden gemaakt en ontdek de transparantievoordelen van de Mintos Notes basisprospectussen. Of lees meer over de overgangsperiode van claims naar Notes, neem een diepe duik in de belastingen, kom meer te weten over de veranderingen op de secundaire markt, en andere algemene vragen van beleggers in de Mintos Investor Q&A. Voor alles wat hier niet behandeld wordt, kun je terecht op onze speciale Notes Hhulppagina.

Nog steeds nieuwsgierig naar meer informatie? Je bent van harte welkom om je vragen te delen in de Notes thread op de Mintos Community.

Delen:

Wil je iets delen?

Stel vragen, deel je mening en discussieer met andere beleggers in onze community.

community-banner