Noty zostają wprowadzone na Mintos 25 maja!

Z radością ogłaszamy, że Noty zostaną wprowadzone na Mintos 25 maja 2022!

W oczekiwaniu na zbliżające się ich wprowadzenie, zebraliśmy kilka najważniejszych informacji dotyczących przejścia z obecnej konfiguracji na inwestowanie w Noty.

Najważniejsze informacje:

  • Jako licencjonowana firma inwestycyjna Mintos stworzył instrumenty finansowe Noty, które umożliwiają inwestorom inwestowanie w pożyczki w pełni regulowanym środowisku
  • Najważniejsze korzyści dla inwestorów to ochrona aktywów inwestorów, system ochrony inwestorów, odpowiednia i stosowna oferta produktowa oraz zwiększona przejrzystość.
  • Pierwsze Noty zostaną wprowadzone na Mintos 25 maja br., tym samym rozpoczynając okres przejściowy
  • Do 30 czerwca br. inwestorzy będą mogli nabywać zarówno roszczenia w ramach umów cesji (obecny układ), jak i Noty. Następnie od 1 lipca br. przejdziemy wyłącznie na Noty
  • Sposób, w jaki inwestorzy będą inwestować na Mintos, pozostanie w dużej mierze niezmieniony, z wyjątkiem kilku szczegółów

Wytyczanie drogi do inwestowania w pożyczki w regulowanym środowisku

W ubiegłym roku Mintos stał się licencjonowaną firmą inwestycyjnąi stworzyliśmy Noty jako regulowane instrumenty finansowe. Noty umożliwiają inwestorom inwestowanie w pożyczki w pełni regulowanym środowisku, przy zwiększonej ochronie inwestorów i przejrzystości.

Pracowaliśmy nad złożeniem wielu podstawowych prospektów emisyjnych do zatwierdzenia przez Komisję Rynku Finansowego i Kapitałowego (FCMC), i obecnie, gdy pierwsze z nich zostały już zatwierdzone, Noty są gotowe do wprowadzenia!

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o Notach, proponujemy przeczytać nasze poprzednie artykuły Omówienie Not lub Najczęściej zadawane pytania dotyczące Not

Przejście od roszczeń do Not

Obecnie inwestorzy mogą inwestować w pożyczki na Mintos wyłącznie poprzez nabywanie roszczeń na podstawie umów cesji. Natomiast w przypadku Not, inwestorzy będą mogli nabywać papiery wartościowe zabezpieczone pożyczkami – tym samym, inwestycje w pożyczki będą zbliżone do standardów obowiązujących na głównych rynkach finansowych.

Od 25 maja br. pierwsze Noty będą dostępne na Mintos, co oznacza początek okresu przejściowego, w którym nabywanie roszczeń będzie stopniowo wycofywane.

Do 30 czerwca br. inwestorzy będą mogli nabywać zarówno roszczenia, jak i Noty. Następnie, od 1 lipca br. inwestorzy będą mogli inwestować wyłącznie w Noty.

Należy pamiętać, że wszystkie inwestycje dokonane poprzez nabycie roszczeń przed 30 czerwca br. pozostaną niezmienione i będą prowadzone jak zwykle do momentu spłaty odpowiednich pożyczek.

Najważniejsze korzyści dla inwestorów na Mintos

Po wprowadzeniu systemu Not najważniejszą zmianą dla inwestorów będą dodatkowe poziomy ochrony inwestorów i przejrzystości, które wejdą w życie.

Ochrona aktywów inwestorów zgodnie z dyrektywą MiFID II

Mintos ma obowiązek przechowywania wszystkich Not i środków inwestorów oddzielnie od swoich własnych środków, z zastrzeżeniem wymogów dyrektywy MiFID II. Wymogi te chronią inwestorów poprzez prowadzenie przez Mintos dokładnych rejestrów i rachunków, które odróżniają wszystkie Noty i środki inwestorów od wszelkich aktywów będących własnością Mintos. W ramach tych wymogów Mintos dokonuje regularnych uzgodnień swich wewnętrznych rejestrów i rachunków oraz podejmuje kroki w celu zapewnienia odpowiednich wymogów organizacyjnych, aby zminimalizować ryzyko strat dla inwestorów.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz nasz poprzedni post na blogu.

Ochrona Not i środków inwestorów w ramach systemu ochrony inwestorów

Jako autoryzowana firma inwestycyjna, Mintos jest członkiem krajowego systemu rekompensat dla inwestorów. Utworzony na mocy Dyrektywy 97/9/WE system ten chroni inwestorów, zapewniając im rekompensatę, jeśli Mintos nie zwróci im instrumentów finansowych (w tym przypadku Not) lub środków inwestorów. System obejmuje sytuacje, które zazwyczaj wynikają z błędów operacyjnych, np. jeśli Mintos jest zamieszany w oszustwo lub nadużycia administracyjne, lub jeśli Mintos zakończy działalność.

Maksymalna rekompensata, o jaką może ubiegać się inwestor w ramach systemu rekompensat dla inwestorów, wynosi 90% straty netto, maksymalnie do 20 000 EUR.

Co istotne, system nie chroni przed ryzykiem inwestycyjnym, na przykład słabymi wynikami pożyczek bazowych, niewypłacalnością pożyczkobiorcy lub niewypłacalnością firmy pożyczkowej.

Aby uzyskać więcej informacji na ten temat, zobacz naszą stronę dotyczącą ochrony inwestorów.

Odpowiednia i stosowna oferta produktów inwestycyjnych

W ramach regulacji Mintos musi prosić wszystkich inwestorów o wypełnienie oceny, która określa, na ile oferty inwestycyjne na Mintos, są dla nich odpowiednie i stosowne.

Po wprowadzeniu Not 25 maja br., jesteśmy zobowiązani do zaoferowania sposobów inwestowania uznanych za odpowiednie i stosowne dla indywidualny inwestorów, na podstawie ich odpowiedzi udzielonych w ramach oceny. Pozwoli to zapewnić, że inwestorzy nie będą podejmować nadmiernego ryzyka – jako że inwestowanie na Mintos nie jest wolne od ryzyka. Tak więc dla inwestorów chcących np. tylko zachować kapitał, nasza oferta nie będzie odpowiednia.

Ponadto, w życie wchodzi również wymóg odpowiedzialnego inwestowania. W zależności od sytuacji inwestora, będzie on mógł inwestować przy użyciu strategii automatycznego inwestowania do określonej kwoty inwestycji, co ma go chronić przed nadmiernym ryzykiem.

Jeśli stwierdzisz, że Twoja sytuacja zmieniła się od czasu ostatniego ukończenia oceny, możesz zaktualizować swoje odpowiedzi w dowolnym momencie w sekcji  Stosowność i odpowiedniość (Suitability & Appropriateness) na Twoim Profilu konta.

Zwiększona przejrzystość dla inwestorów

Inwestorzy będą mieli dostęp do  szczegółowych prospektów oraz „Ostatecznych warunków” zawierających informacje o Notach.

Przygotowany zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie prospektu i zatwierdzony przez Komisję FCMC prospekt podstawowy Mintos dotyczący Not ma pomóc inwestorom w podejmowaniu świadomych decyzji inwestycyjnych. Zawiera on szczegółowe informacje na temat czynników ryzyka, ogólne informacje o pożyczkach bazowych, firmie pożyczkowej, o samym Mintos oraz ogólne informacje o transakcjach. Szczegóły, które nie są zawarte w podstawowym prospekcie emisyjnym Mintos  dotyczącym Not, ale są wymagane przez Rozporządzenie w sprawie prospektu, znajdują się w Warunkach Ostatecznych, takich jak szczegółowe informacje o pożyczkach bazowych (na przykład o walucie i warunkach pożyczek).

Warunki Ostateczne zawierają również unikalny Międzynarodowy Numer Identyfikacyjny Papierów Wartościowych (ISIN), nadawany przez regionalny centralny depozyt papierów wartościowych giełdy Nasdaq CSD SE. Kody ISIN to najpopularniejsze globalne identyfikatory papierów wartościowych, które pomagają zapewnić przejrzystość i dokładność w prowadzeniu obrotu, rozliczeń i rozrachunku inwestycji dokonywanych w papiery wartościowe.

Aktualnie zatwierdzone prospekty podstawowe są już dostępne do wglądu na stronie internetowej Komisji FCMC.

Pozostałe ważne informacje

Zmiany na rynku wtórnym

Do 30 czerwca br. inwestorzy mogą jak zwykle kupować i sprzedawać inwestycje w formie roszczeń na rynku wtórnym. Następnie od 1 lipca br. inwestorzy będą mogli kupować i sprzedawać wyłącznie Noty, co wynika z wymogów regulacyjnych, które pozwalają nam przeprowadzać wyłącznie transakcje dotyczące regulowanych instrumentów finansowych na rynku wtórnym.

Oznacza to, że od 1 lipca br. inwestorzy nie będą mogli kupować ani sprzedawać inwestycji w formie roszczeń na rynku wtórnym. Dlatego też, inwestorzy będą musieli utrzymać inwestycję do terminu jej zapadalności, czekając na zakończenie danej pożyczki.

Wypłaty ze strategii Mintos nadal dostępne

Po 1 lipca br. inwestorzy będą nadal mogli spieniężać wszelkie inwestycje w formie roszczeń, których dokonali za pomocą strategii Mintos (na przykład strategii konserwatywnej). Jak zwykle, wypłaty są uzależnione od popytu ze strony innych inwestorów w danym momencie oraz od bieżących warunków rynkowych.

Potrącenie podatku z tytułu inwestycji w Noty

Gdy osoby prywatne inwestują w Noty, jesteśmy zgodnie z prawem zobowiązani do potrącenia podatku u źródła od ich dochodu, w zależności od ich kraju rezydencji podatkowej. Co istotne, inwestorom przysługują ulgi z tytułu podwójnego opodatkowania wynikające z umów o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Chociaż podatek dochodowy różni się w zależności od kraju, nie spodziewamy się, aby podatek potrącany u źródła był wyższy niż podatek dochodowy, który osoby fizyczne płacą obecnie z tytułu dochodów z inwestycji dokonywanych w formie roszczeń. Więcej informacji o potrącaniu podatku u źródła podamy w dniu wprowadzenia Not.

Więcej informacji już wkrótce!

W miarę zbliżania się terminu wprowadzenia Not na rynek, będziemy również przedstawiać pogłębione informacje na ich temat oraz odpowiadać na wszelkie pytania inwestorów dotyczące Not. Dlatego też zapraszamy do dzielenia się z nami Waszymi pytaniami.

Na podstawie Twoich pytań przygotujemy specjalny artykuł „Pytania i odpowiedzi dla inwestorów Mintos: porozmawiajmy o Notach”, w którym, pod podanym linkiem, udzielimy odpowiedzi na pytania, na które oddano najwięcej głosów.

Czekamy na Twoje opinie i uwagi!

Chcesz dowiedzieć się więcej o Notach?

Żadne pytanie nie pozostanie bez odpowiedzi! Jeśli dopiero zaczynasz inwestycje w Noty, możesz zacząć od przeczytania informacji obowiązkowych. Możesz również zapoznać się z informacjami, jak tworzone są Noty i odkryć zalety przejrzystości podstawowych prospektów emisyjne Mintos dla Not. Możesz też dowiedzieć się o okresie przejściowym z roszczeń na Noty, zagłębić się w kwestie podatkowe, dowiedzieć się o zmianach na rynku wtórnym oraz poznać inne ogólne pytania inwestorów w dziale Pytań i odpowiedzi od inwestorów Mintos. W przypadku pytań nieuwzględnionych tutaj możesz odwiedzić naszą specjalną stronę mocy poświęconą Notom.

Nadal chcesz dowiedzieć się więcej? Zapraszamy do dzielenia się pytaniami w wątku dotyczącym Not na forum Społeczności Mintos.

Najnowsze aktualności

Udostępnij:

Masz coś, czym chciałbyś się podzielić?

Zadawaj pytania, dziel się swoimi przemyśleniami i dyskutuj z innymi inwestorami na forum Społeczności Mintos.

community-banner