Nová struktura pro investice do úvěrů Dinero

Dinero, první úvěrová společnost z Ukrajiny, která vstoupila na tržiště, je součástí Mintos rodiny již od srpna 2018. Vlivem nedávných změn v lotyšské legislativě dochází k úpravě investiční struktury společnosti na Mintosu.

Dosud mohli investoři získat přístup k úvěrům Dinero investováním do úvěrů poskytnutých společností Mintos Finance SIA, členem skupiny Mintos, společnosti Mondoo SIA, členu skupiny Dinero.

Tato struktura se však mění, jelikož Mondoo SIA, lotyšský subjekt, byl nahrazen společností Flovel LTD, kyperským subjektem.

Co to znamená pro investory na Mintosu?

Změna se investorů na Mintosu v podstatě nijak nedotkne. Protože si však zakládáme na transparentnosti, chtěli jsme Vás o této změně i tak informovat. Pro investory, kteří mají v tuto chvíli nesplacené investice do úvěrů Dinero, zůstávají současné dohody o postoupení platné a závazné.

Podle vlastních odhadů společnosti je Dinero druhým největším online poskytovatelem nebankovních úvěrů na Ukrajině. Od svého založení v říjnu 2017 poskytla společnost úvěry v hodnotě 70 milionů EUR.

Na Mintosu jsou krátkodobé úvěry Dinero z Ukrajiny k dispozici v rozsahu od okolo 11 EUR do 850 EUR. Doba splácení se pohybuje od 7 do 30 dní. Mintos Rating společnosti Dinero je B-.

Úvěrové portfolio společnosti Dinero si udržuje stabilní výkon a zároveň se vyznačuje velkým růstem. Do konce září 2019, tedy za 2 roky chodu společnosti, vyrostlo její hrubé portfolio na 23,5 milionu EUR.

Nová investiční struktura

S ohledem na legislativní požadavky a zájmy investorů budou moci investoři získat přístup k úvěrům Dinero investováním do úvěrů poskytnutých společností Mintos Finance SIA, členem skupiny Mintos, společnosti Flovel, členu skupiny Dinero.

Splácení jednotlivých úvěrů poskytnutých společností Mintos Finance společnosti Flovel bude vázáno na splácení příslušných úvěrů poskytnutých společností Flovel společnosti Dinero, které budou dále vázány na příslušné úvěry poskytnuté společností Dinero svým zákazníkům. Úvěry Mintos Finance budou zajištěny zástavním právem k pohledávkám společnosti Dinero vůči dlužníkům.

Mintos Finance společnosti Flovel nabídne financování až do výše 90 % z jistiny příslušného úvěru poskytnutého společností Dinero dlužníkovi. Dinero si tudíž udrží 10% spoluúčast na riziku. Dinero pak společnosti Flovel úvěr splatí v přímé návaznosti na splacení příslušného úvěru, jenž byl společností Dinero poskytnut dlužníkovi.

Pokud bude daný úvěr dlužníka v prodlení 60 dní a déle, společnost Flovel se postará o splacení příslušné části úvěru poskytnuté společností Mintos Finance v plné výši a společně s akumulovaným úrokem. Flovel se zároveň postará i o zpětné odkoupení nároků na daný úvěr od investorů.

Popis struktury je dostupný ve smlouvě o úvěru Mintos Finance a v dohodě o postoupení.

Dinero Ukraine, Metrokredit Russia a Sebo Moldova náleží do stejné skupiny. Někteří investoři do vlastního kapitálu poskytovatele úvěru a Mintosu jsou totožní.

 

Nejnovější zprávy

Sdílet:

Chcete se podělit o svůj názor?

Pište své nápady, pokládejte dotazy a diskutujte s jinými investory na našem diskuzním fóru Mintos Community.

community-banner