Investice do úvěrů poskytovaných společnostmi Ukrpozyka a Dinero – na Mintosu vedenými jako Finko Ukrajina – jsou chráněny garancí mateřské společnosti

Na tržišti Mintos jsou investice do úvěrů opatřeny celou řadou prostředků ke zmírnění rizik. Jedním z nich je i korporátní garance, kdy se třetí strana, obvykle mateřská společnost daného poskytovatele úvěrů, zaručí za splnění závazků poskytovatele úvěrů, včetně povinnosti zpětného odkupu. Pokud tedy daná společnost poskytující úvěry nedokáže dostát svých smluvních závazků vůči investorovi na Mintosu, mateřská společnost daného poskytovatele úvěrů musí zakročit a závazky vůči investorům za úvěrovou společnost splnit.

EAG Finance A.S., mateřská společnost dvou poskytovatelů úvěrů, Ukrpozyka a Dinero, taktéž člen skupiny Finko, kryje úvěry poskytnuté oběma úvěrovými společnostmi garancí mateřské společnosti. Úvěry obou společností jsou na tržišti Mintos vedeny jako Finko Ukrajina. Někteří z kapitálových investorů společnosti EAG Finance jsou zároveň i kapitálovými investory Mintosu.

To znamená, že v případě, že společnosti Ukrpozyka nebo Dinero nebudou schopny plnit své peněžité závazky plynoucí ze smluv o úvěru, společnost EAG Finance A.S. je povinna dané závazky za poskytovatele úvěrů splnit.

Pokud bude například úvěr zajištěný garancí zpětného odkupu v prodlení déle než 60 dní a poskytovatel úvěru nebude schopen daný úvěr odkoupit, společnost EAG Finance A.S. je povinna tento odkup provést.

Abychom zároveň odpověděli na dotaz, který někteří investoři kladli našemu Týmu služeb investorům, rádi bychom objasnili, že oba poskytovatelé úvěrů jsou rozdílnými právními subjekty, avšak oba patří pod tu samou mateřskou společnost. U obou poskytovatelů úvěrů je proto garance mateřské společnosti stejně účinná. Pokud používáte nástroj Auto Invest, právě z tohoto důvodu při výběru úvěrů od Finko Ukraine v nastavení portfolia investujete do obou subjektů zároveň.


Nová úvěrová společnost z Ukrajiny, Ukrpozyka, člen skupiny Finko, se právě připojila na třžiště Mintos. Nyní můžete investovat do krátkodobých úvěrů poskytovaných na Ukrajině a radovat se až z 13% výnosů. 

Ukrpozyka je inovativní společnost poskytující spotřebitelské úvěry online, která svým zákazníkům dává možnost získat úvěr okamžitě po vyplnění žádosti online. Po svém založení v roce 2019 získala společnost Ukrpozyka LLC licenci od místního regulačního orgánu, Regulačního úřadu nebankovních finančních institucí. Průměrný osobní úvěr poskytnutý společností Ukrpozyka na Ukrajině činí asi 140 €. Splacení probíhá v období až 30 dní v jedné splátce.

Ke konci listopadu 2019, tedy pouze něco málo přes 3 měsíce po zahájení činnosti, činilo čisté úvěrové potfolio společnosti Ukrpozyka více než 3 miliony €. Společnost zaznamenala okamžitý růst, což dokazoval značný objem poskytnutých úvěrů, jenž byl výsledkem silné marketingové kampaně, využívající podporu celebrit. V nadcházejících 3 měsících se očekává, že objem poskytovaných úvěrů několikrát naroste a dosáhne 6 milionů EUR za měsíc.

Ukrpozyka na Mintosu

Všechny úvěry od společnosti Ukrpozyka jsou na Mintosu zajištěny garancí zpětného odkupu. Pokud tedy budou v prodlení po dobu delší než 60 dní, budou poskytovatelem úvěru odkoupeny zpět. Společnost také investorům po dobu, kdy je úvěr v prodlení, proplácí úroky. Ukrpozyka si navíc ve svém zůstatku udržuje 10 % z každého úvěru uvedeného na tržiště.

S ohledem na legislativní požadavky a zájmy investorů budou moci investoři získat přístup k úvěrům Ukrpozyka investováním do úvěrů poskytnutých společností Mintos Finance SIA, členem skupiny Mintos, společnosti Flovel, členu skupiny Finko.

Splácení jednotlivých úvěrů poskytnutých společností Mintos Finance společnosti Flovel bude vázáno na splácení příslušných úvěrů poskytnutých společností Flovel společnosti Ukrpozyka, které budou dále vázány na příslušné úvěry poskytnuté společností Ukrpozyka svým zákazníkům. Úvěry Mintos Finance budou zajištěny zástavním právem k pohledávkám společnosti Ukrpozyka vůči dlužníkům.

Investováním do úvěrů Ukrpozyka máte šanci diverzifikovat své investiční portfolio a zároveň investovat do trhu s krátkodobými úvěry na Ukrajině. Pokud používáte nástroj Auto Invest a chcete do těchto úvěrů investovat, nezapomeňte si aktualizovat své nastavení!

Pokud bude daný úvěr dlužníka v prodlení 60 dní a déle, společnost Flovel se postará o splacení příslušné části úvěru poskytnuté společností Mintos Finance v plné výši a společně s akumulovaným úrokem. Flovel se zároveň postará i o zpětné odkoupení nároků na daný úvěr od investorů.

Popis struktury je dostupný ve smlouvě o úvěru a v dohodě o postoupení Mintos Finance.

Užijte si tuto skvělou příležitost investovat do úvěrů poskytnutých společností Ukrpozyka na Ukrajině. Používáte-li Auto Invest, nezapomeňte si přenastavit své portfolio, abyste o nic nepřišli!

Sdílet:

Chcete se podělit o svůj názor?

Pište své nápady, pokládejte dotazy a diskutujte s jinými investory na našem diskuzním fóru Mintos Community.

community-banner