Nový ukazatel RPSN Vám umožní více způsoby měřit riziko na platformě Mintos

Jsme oddaní cíli být lídrem v transparentnosti mezi tržišti pro úvěry. To je také důvod, proč nyní můžete vidět roční procentní sazbu nákladů (RPSN) u každé půjčky, což Vám umožní lépe měřit riziko a učinit více informované investiční rozhodnutí.

Co je RPSN? RPSN je roční skutečná procentní sazba nákladů účtovaných dlužníkovi ve chvíli, kdy si bere půjčku. Tato sazba představuje roční náklady na půjčené peněžní prostředky během trvání půjčky a je vyjádřena v procentech. RPSN na platformě Mintos nebere v potaz složené úročení, ale zahrnuje jakékoli poplatky nebo dodatečné náklady, které mohou být účtovány dlužníkovi. Obecně řečeno, čím nižší je RPSN, tím nižší je riziko, že půjčka nebude splacena.

RPSN je nejjednodušší způsob pro investory, jak porovnat sazby účtované poskytovateli půjček dlužníkům, jelikož půjčka nebo dohoda o poskytnutí peněžních prostředků má mnoho proměnných. Nicméně, RPSN není vždy nejvíce vypovídající míra nákladů výpůjčky, a proto Mintos ukazuje efektivní RPSN. Jde o jednotnou míru mezi všemi poskytovateli půjček na platformě.

K výpočtu efektivní RPSN se používá metoda zvaná XIRR (vnitřní míra návratnosti), která se dále upravuje, aby se vyloučil efekt zúročování. Efektivní RPSN se vypočítává na základě hotovostních toků účtovaných dlužníkovi, které zahrnují jistinu, úrok a veškeré poplatky účtované k jednotlivé půjčce.

Je potřeba zmínit, že pokud je doba splatnosti 30 dní, RPSN bude předpokládat, že půjčka je prodlužována na celý rok za stejné efektivní náklady. To je také důvod, proč krátkodobé půjčky, budou mít v průměru daleko vyšší RPSN, než půjčky s delší dobou splácení.

Tento nový ukazatel Vám dá více informací a transparentnosti při investování na platformě Mintos. Umožní Vám zefektivnit investiční strategii, která přesněji odráží Vaše preference pro riziko a výnos. A umožní vám dosáhnout lepšího výnosy upraveného o riziko.

RPSN u každé půjčky můžete vidět pod „Detail půjčky“.

Případně můžete RPSN vidět u každé půjčky na Primárním a Sekundárním trhu zde.

Půjčky budete také schopni filtrovat dle RPSN a nastavit minimální a maximální hodnoty RPSN.

Ukazatel bude v blízké době také přidán do funkce Auto Invest.

Zefektivněte Vaši investiční strategie s tímto novým ukazatelem a používejte ho k učinění nejlepších možných rozhodnutí k naplnění Vašich investičních cílů!

RPSN na Mintos je počítáno jiným způsobem, než je definováno v zákoně č. 257/2016 Sb. o spotřebitelském úvěru.

Nejnovější zprávy

Sdílet:

Chcete se podělit o svůj názor?

Pište své nápady, pokládejte dotazy a diskutujte s jinými investory na našem diskuzním fóru Mintos Community.

community-banner