Nowa opcja RRSO umożliwi inwestorom jeszcze skuteczniejsze zarządzanie ryzykiem

Dokładamy wszelkich starań, aby być najbardziej transparentną platformą pożyczkową, dlatego przy każdej pożyczce będziemy podawać rzeczywistą roczną stopę oprocentowania (RRSO), co pozwoli inwestorom lepiej ocenić ryzyko i podjąć bardziej świadome decyzje.

Czym jest RRSO? RRSO to rzeczywisty koszt pożyczki ponoszony przez pożyczkobiorcę w ujęciu rocznym. Wskaźnik określa roczny koszt uzyskania środków w stosunku do okresu spłaty pożyczki i jest wyrażony w procentach. RRSO nie uwzględnia kapitalizacji, ale obejmuje wszelkie opłaty, prowizje i dodatkowe koszty, które mogą zostać naliczone pożyczkobiorcy. Zasadniczo im niższa wartość RRSO, tym niższe ryzyko niespłacenia pożyczki.

Ze względu na fakt, że pożyczki i umowy kredytu często zawierają wiele zmiennych, RRSO umożliwia inwestorom łatwe porównanie kosztów pożyczki. Ponieważ roczna stopa oprocentowania nie zawsze jest najbardziej efektywnym wskaźnikiem kosztu pożyczki, Mintos podaje rzeczywistą roczną stopę oprocentowania (RRSO). Jest to ujednolicony wskaźnik stosowany dla wszystkich pierwotnych pożyczkodawców na platformie.

Do obliczenia RRSO używa się metody rozszerzonej wewnętrznej stopy zwrotu (XIRR), a następnie wynik jest dalej dopasowywany, aby wykluczyć wpływ kapitalizacji. RRSO jest obliczana na podstawie przepływów pieniężnych naliczonych pożyczkobiorcy, które obejmują należność główną, odsetki i opłaty związane z daną pożyczką.

Należy zauważyć, że w sytuacji, gdy okres spłaty wynosi jedynie 30 dni, wskaźnik RRSO założy, że pożyczka jest udzielana przez cały rok przy tym samym koszcie. Z tego powodu pożyczki krótkoterminowe będą miały zazwyczaj wyższą RRSO niż pożyczki długoterminowe.

Nowa funkcja zapewnia większą transparentność podczas inwestowania na rynku Mintos i pozwoli na udoskonalenie strategii inwestycyjnej, która dokładniej odzwierciedla preferencje inwestora dotyczące ryzyka i zysków oraz zapewnia zwroty na podstawie bardziej świadomej oceny ryzyka.

Wartość RRSO dla każdej pożyczki jest widoczna w części „Szczegóły pożyczki”.

Wskaźnik ten dla każdej pożyczki na rynku pierwotnym i wtórnym można sprawdzić także tutaj.

Użytkownicy platformy będą mogli filtrować pożyczki według RRSO oraz określać minimalne i maksymalne wartości wskaźnika.

W najbliższej przyszłości funkcja ta zostanie dodana do narzędzia Auto Invest.

Udoskonal swoją strategię inwestycyjną za pomocą naszej nowej funkcji i podejmuj najlepsze decyzje inwestycyjne!

Udostępnij:

Masz coś, czym chciałbyś się podzielić?

Zadawaj pytania, dziel się swoimi przemyśleniami i dyskutuj z innymi inwestorami na forum Społeczności Mintos.

community-banner